Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 GAURAV SATISH PAGARIYA 9414171672 06-05-83 A+
2 ALPESH CHHAGANRAJ GOGAD 9421319000 07-07-75 O RH+ve
3 Amit Anchaliya 9860807670 amya.amit143@gmail.com 28-05-86 B- Negative
4 ANILKUMAR MADANLAL BALAR 9422413887 anilbalar998@gmail.com 19-10-79
5 ANKUSH PRADEEP BAFNA 9822231635 ankushbafna1988@gmail.com 23-03-88
6 ANUP MAHAVIR ANCHALIYA 9028813126 ttanup.Jain@gmail.cim 10-05-87
7 Arihant Kotecha 9413041536 22-06-93
8 ARVINDKUMAR JAISRAJ CHHAJER 9922445500 chhajedarvind@gmail.com 24-08-89 O positive
9 ARVINDKUMAR JASRAJ BALAR 9404755555 rgexports555@gmail.com 31-01-76 B+
10 Ashok Bafna 9422629081 ashokbafna81@yahoo.com 30-11-67 b positive
11 Basant Jain 9823366526 jain_basant@hotmail.com 19-11-75 b +ve
12 CHANDRESH POONAMCHAND RUNWAL 9422615545 chandresh_b4u@yahoo.co.in 12-09-78 o +ve
13 Daulat Anchaliya 8421411327 23-01-76
14 DEEPAK GAUTAMCHAND CHOPRA 9422413951 multanmalgroup@gmail.com 16-03-80
15 PRAVEEN LALCHAND KANKARIYA 9422582942 praveenkankariya355@gmail.com 16-02-79 b+
16 DILIP RANMAL MEHTA 9423040175 paraspaper99@gmail.com 21-05-80 B positive
17 DINESH BABULAL CHHAJER 9423275276 mmmedical2004@gmail.com 19-11-80 b-
18 Dinesh Chopra 9422414572 01-07-72
19 Dinesh Jain 9422044865 10-02-72 B+VE
20 Glevin Bhansali 9422049148 nakodamills12@gmail.com 14-11-04 O
21 JAGAT TILOK PARAKH 9665305555 14-12-85
22 Kamlesh Balar 9423155500 16-07-77 B+VE
23 KAMLESH BHIKAMCHAND CHHAJED 9422414544 12-09-79 b+
24 KAMLESH BABULAL JAIN 9175336119 akkikumar38@yahoo.in 10-02-80 AB+
25 LALIT PREMCHAND BHANSALI 9373853856 tulsicottonich@gmail.com 11-01-84 b positive
26 MAHAVEER PARASMAL BHANSALI 9422043938 mehtaparasmalpraveenkumar@yahoo.co.in 05-11-74 b +ve
27 MAHAVEER SHANTILAL BHANSALI 9420132835 veer.3697@gmail.com 15-08-88 b+
28 MAHAVIR CHAMPALAL CHOPRA 9422050516 chopra.mahavir@ymail.com 12-01-76 B positive
29 Mahendrakumar Chhajed 9422413967 chhajer.mahendra@gmail.com 10-05-74 O+ve
30 MAHENDRKUMAR SOBHAGMAL CHHAJER 9822502664 Chandratrco@Gmail.com 07-01-77 O pos
31 MAHESH OMPRAKASH PATWARI 9420352679 patwari63@gmail.com 13-07-85 A+
32 MANISH BABULAL SALECHA 8275153174 manishsalechajain@gmail.com 24-10-85 o+ve
33 KOMAL UTTAMCHAND PAGARIYA 9422074169 30-01-84
34 MANOJKUMAR PARASMAL BALAR 9422751889 17-01-79 B+VE
35 Manoj Sanghvi 8888888243 manojsanghvi55@gmail.com 05-05-79 b po
36 MUDIT RAMESHKUMAR BALAR 9405075555 gattudon@gmail.com 27-06-91 B +ve
37 Mukesh Bhandari 9766446688 monu546@gmail.com 12-12-87 A+ve
38 MUKESH JAWAHARLAL BHANSALI 9422620853 mukeshbhansali80@gmail.com 04-05-80 b+
39 MUKESH KEWALCHAND DHELARIYA 9422414108 11-08-78 B+VE
40 MUKESHKUMAR BABULAL BALAR 9423040089 mukeshbalar@yahoo.com 08-11-84 O positive
41 NARESHKUMAR PARASMAL DAGA 9423275765 pnareshdaga@gmail.com 05-07-75 O+
42 NAVIN MANAKCHAND JAIN 9225251555 premtrade1978@gmail.com 14-05-79 Arh+
43 Navratan Giria 9175599779 28-09-84
44 Nikhil Chopra 9421108145 nikhilashokchopra@gmail.com 29-06-88 O+ve
45 NIRMAL UTTAMCHAND PAGARIYA 8805217999 nirmal.pagariya@gmAil.com 06-06-82 ab-
46 NIRMALKUMAR TRILOKCHAND SANKLECHA 9422511552 nirmal.jain1988@gmail.com 09-09-88 B+ve
47 Nitin Chhajed 9423267639 nitin.chhajed92@gmail.com 20-04-92 B+ve
48 Padam Dassani 7722045444 padam.dassani.pd@gmail.com 18-11-76 B+
49 PANKAJ NEMICHAND JAIN (JOGAD) PANKAJ NEMICHAND JAIN (JOGAD) 9423284801 epankajjain@yahoo.co.in 20-08-77 AB+
50 Pawan Banthia 9764465547 15-07-74 B+VE
51 Pawan Kumar Begani 9404831224 pawan.jain1110@gmail.com 11-10-74 O positive
52 PRADEEPKUMAR VIRCHAND CHOPRA 9421102706 pradeepchopra73@yahoo.com 27-02-88 b+
53 Prakash Choraria 9823326887 03-03-75 O RH+ve
54 Prakash Choraria 9326086694 07-05-71 AB+VE
55 PRAVEEN PARASMAL BHANSALI 9096269696 praveen50517@yahoo.co.in 25-02-79 O+
56 Praveen Kankariya 9422582942 praveenkankariya355@gmail.com 16-02-79 b+
57 PREMKUMAR MANAKCHAND JAIN 9423858054 premj312@gmail.com 15-05-79 B+
58 PUNEET ASHOK DHELARIYA 9421037101 dpuneet92@gmail.com 09-04-92 B+
59 PUNIT PAWANKUMAR CHHAJER 9096247077 chhajerpunit@gmail.com 17-05-89 Ab+ve
60 Rajesh Chhajed 9822504107 06-05-74 O RH+ve
61 Rajesh Surana 9422582078 suranarajesh.71@gmail.com 01-11-71 ORH+VE
62 Raju Bafna 9604272444 raj.bafna@gmail.com 02-08-81
63 Rakesh Bhandari 9403081845 24-11-85 O RH+ve
64 Ramesh Balar 9403155555 mrgroup@rediffmail.com 15-09-69 B positive
65 RAMESH MITHALAL BHANSALI 9423859012 exportmaruti@gmail.com 08-07-86
66 ROHIT GAUTAM ANCHALIYA 9021519215 rohitanchaliya32@gmail.com 14-08-93 B+
67 ROHIT JAVERILAL BHANSALI 9595008360 rohitjbhansali@gmail.com 23-12-89 b+
68 RONAK PUKHRAJ ANCHALIYA 8149736036 ronakanchaliya@gimal.com 23-12-93 b+
69 Sandipkumar Vaidmehta 9967594993 vaidsandip@gmail.com 19-05-82 O +
70 SANJAYKUMAR VAIDMEHTA 9423275283 sanyam_ichal@yahoo.com 08-02-79 O+
71 SANTOSH JAVERILAL BHANSALI 9423275343 santybhansali@yahoo.co.in 28-07-86 ab-
72 SANTOSH PARASMAL CHOPRA 9421283571 choprasantosh11@gmail.com 19-02-77 b positive
73 SHARWANKUMAR MULCHAND JAIN 9850642159 sarwan.jain7@Gmail.com 03-06-77 0 positive
74 Shantilal Bafna 9421100681 29-09-76
75 SIDDHARTH DHARMENDRA JAIN 9766372585 07-07-89 O RH+ve
76 Sumit Chhajer 9595223395 15-06-90
77 SUNIL OMPRAKASH MEHTA 9422418249 multanmalgroup@gmail.com 16-07-90 O positive
78 SURENDRAKUMAR JAISRAJ CHHAJER 9822555544 Surendrachhajed@gmail.com 27-05-77 B positive
79 SURESHKUMAR MULCHAND JAIN 9403400710 10-12-76 O RH+ve
80 Sureshchand Anchaliya 9423275509 sureshji5252@gmail.com 25-06-70 A' positive
81 TUSHAR VIRCHAND CHOPRA 9423342340 tusharchopra@live.com 01-01-92 B+positive
82 VIKAS HANUMANMAL SURANA 9326021312 vikas@preksha.com 13-12-74 O+
83 VIKRAM DAULAT NAHATA 9850927521 14-10-82 O+
84 Vimal Banthia 9326269100 14-05-70 A+VE
85 VINODKUMAR BABULAL BALAR 9422414585 mr_fabs@yahoo.co.in 19-09-81 O+
86 VINODKUMAR JAWAHARLAL BHANSALI 9422425615 vinodbhansali82@gmail.com 09-02-82 b+
87 Vinod Daga 9422519497 03-03-75 ORH+VE
88 Vinod.M Bhansali 9423039998 exportmaruti@gmail.com 02-07-84
89 VIPUL JAVERILAL CHHAJER 9420934193 krazzyvipul@gmail.com 15-01-94 O+
90 Suresh Chhajer 9422415630 31-07-73 B+
91 Prakash Chopra 9890688750 15-02-72 B+
92 SWAROOP BHIKCHAND CHOPRA 9422421929 sunrisemills1981@gmail.com 18-11-83 o+
93 SANTOSHKUMAR KEWALCHAND DHELARIYA 9422522938 manaligroups@gmail.com 15-10-82 B+
94 MUKESH PRAKASHCHAND DUNGARWAL 9420301159 risemj365@gmail.com 03-09-86 a+
95 Rameshkumar Jain 9422419585 02-11-76
96 Shantilal Sanklecha 9423975322 shantilalsanklecha@gmail.com 11-01-73 B+
97 Arihant Vaidmutha 9325507811 10-03-93
98 Arihant Chhajer 9960686916 garihant@gmail.com 24-01-86 b+
99 Praveen Chhajer 9972032532 22-02-84
100 Rajendra Anchaliya 9422044845 05-06-68
101 Hitendra Bafna 9422414678 15-09-74 o+
102 Ashok Balar 9403755555 arvindbalar@gmail.com 27-10-71 b+
103 Pramod Jain 8888934381 mahaluxmitea@rediffmail.com 21-07-73 o+
104 ANILKUMAR BABULAL CHHAJER 9423714004 abk.industries@rediffmail.com 18-08-82 b+
105 Anand Salecha 9405042014 aanand.salecha@gmail.com 15-01-89 o+
106 Sachin Sancheti 9923089245 siddharthsugars@yahoo.co.in 11-06-74 b+
107 PIYUSH RAMESHCHAND SANCHETI 9403601074 spgroup89@gmail.com 01-01-89 ab+
108 VARUN ASHOK BAFNA 9422415378 06-04-85
109 AKSHAY ASHOK BAFNA 9145683747 cheets007@yahoo.co.in 25-08-85 b+
110 AMIT CHANDRAKANT SANCHETI 9326601881 siddharthsugars@yahoo.co.in 03-04-76 ORH+VE
111 Mahipal Gelda 9423826893 mahipalkumargelda@yahoo.com 03-09-86 O-
112 ABHISHEK MULCHAND PATWARI 749966705 10-07-98
113 AJIT JAISRAJ CHHAJER 9422045699 10-01-82
114 AKSHAY ASHOKKUMAR BALAR 9403415555 02-06-95
115 AKSHAY MAHAVEER KHIWASARA 7304351747 09-05-97
116 AMIT MAHAVIR ANCHALIYA 9403440303 28-05-86
117 ANAND GAUTAMCHAND SALECHA 9699250011 15-01-89
118 Ankit Chhajed 9552025522 ankitchhajed10@gmail.com 20-11-97 O+
119 ANKIT ASHOK BAFNA 8390347923 01-12-96
120 ANKUR DINESHKUMAR JAIN 8275638541 16-05-96
121 BASANT BHIKAMCHAND GIDIYA 9766014449 19-11-75
122 BHARAT GAUTAM CHHAJER 9372806179 21-01-93
123 CHETANKUMAR PAWANKUMAR BEGANI 8275241916 07-07-99
124 DHARMENDRA LALCHAND KANKARIYA 9421176506 09-09-81
125 DINESH BHAWARLAL JAIN 9960324007 10-10-78
126 GOURAV DINESH JAIN 7776900800 31-07-96
127 KAMLESH PARASMAL BALAR 9689755500 16-06-77
128 LALIT BABULAL CHHAJED 9819882218 04-04-84
129 MANOJ MANGILAL DUGAD 9021564655 05-08-75
130 MANOJ MOTILAL SANGHVI 888888243 05-05-81
131 MUKESH PREMCHAND BHANSALI 9921189920 10-11-82
132 NAVRATAN MANAKCHAND JAIN 9922810557 28-09-84
133 NITIN GAUTAMCHAND CHHAJER 9044409444 20-04-92
134 PIYUSH GANPATLAL SALECHA 9423595909 02-01-89
135 PRAKASH VIJAYKUMAR CHORADIYA 9156143330 23-04-76
136 PRAVEEN PREMCHAND BHANSALI 9370575480 15-05-78
137 RISHABH DINESH JAIN 9021190555 31-08-93
138 Rishabh Bhansali 9272723456 rishabhjbhansali@gmail.com 12-10-96 O+
139 RISHABH MAHENDRA BALAR 9421850300 31-05-94
140 RITESH MOHANLAL SINGHVI 9881784271 30-09-81
141 SACHIN CHANDRAKANT SANCHETI 7020421863 06-11-74
142 SANYAM MAHENDRAKUMAR CHHAJER 9421199278 24-05-98
143 Sanyam Mehta 9421971733 sanyam230902@gmail.com 23-12-02 B+
144 SHUBHAM PAVAN CHHAJED 7385343151 28-11-96
145 SUMIT MOHANLAL CHHAJER 9596223395 15-06-90
146 VINEET ASHOK DHELARIYA 9423717601 25-09-94
147 VINODKUMAR DULICHAND BAID 7776075544 03-07-88
148 YOGESH MOHANLAL SINGHVI 7020146616 26-07-88
149 Ayush Sanklecha 9404843321 ayushsanklecha@gmail.com 31-08-99 B+
150 Ankit Jain 7756987896 arjain2209@gmail.com 22-09-01 A+
151 Apoorva Bhansali 9859291008 apoorvabhansaliich@gmail.com 02-09-99 O+
152 Arihant Jain 9022234741 arihantjain0093@gmail.com 09-12-03 O+
153 Bhawarkumar Balar 7709814485 balarbhawar@gmail.com 02-02-03 A+
154 GLEVIN H BHANSALI 9423861195 14-11-04
155 Harsh Jain 9172142721 harahjainhj351@gmail.com 18-07-01 O+
156 Jayesh Talesra 9422414385 jayeshtalesra@gmail.com 24-08-99 A+
157 KARTIK HITENDRA BAFNA 8698937623 21-04-99
158 LUISH VIMAL JAIN (BAANTHIYAN) LUISH VIMAL JAIN (BAANTHIYAN) 7820866310 12-01-02
159 Marmik Bhansali 9022116462 bhansalimarmik@gmail.com 26-09-01 O+
160 Meet Balar 9403552555 meetbalar555@gmail.com 31-01-02 AB+
161 Mehul Chopra 7030889308 mehulchopra92@gmail.com 03-11-99 A+
162 Mohit Choradia 9146315146 mohitchoradia@gmail.com 07-09-02 A+
163 MUDIT RAJESH SURANA 9527120076 26-06-01
164 SIDDHARTH SURENDRA CHHAJED 9822995533 08-01-02
165 NIKHIL ASHOK CHOPRA 7038682850 14-01-98
166 PRATIK DAGA 9172661506 12-06-02
167 Praveen Bhansali 7775075544 praveenmb1999@gmail.com 11-11-99 O+
168 Prince Bhansali 9552437547 bhansaliprince969@gmail.com 12-12-99 B+
169 ROHIT SURESHCHAND ANCHALIYA 9834137617 10-04-01
170 Ronak Jain 8625902428 jainronak991@gmail.com 04-12-99 AB+
171 SANYAM ASHOK BALAR 9142414555 22-04-98
172 SHUBHAM RAJENDRA ANCHALIYA 90289 92631 10-03-98
173 SOURABH ASHOK CHOPRA 9405832305 05-03-00
174 Tanmay Chhajed 7020537773 tchhajed2015@gmail.com 22-10-01 O+
175 UJWAL ARVIND BALAR 9422414555 22-02-99
176 Harsh Daga 7058375765 harsh0078daga@gmail.com 21-09-04 O+
177 Pratik Daga 9172661505 pratikdaga1023@gmail.com 12-06-02 O+
178 Kartik Bafna 869893763 kartikbafna.kb@gmail.com 21-04-99 O+
179 Chetan Jain 9404021916 chetanbegani07@gmail.com 07-07-99 O+
180 Luish Jain 8668659188 kingking15467@gmail.com 01-01-02 A+