Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Pankaj Bafna 9824049795 pankajlshah@yahoo.com 10-01-00 O+
2 Akash Chandaliya 9601132089 akashah333@gmail.com 25-11-89 a+
3 Mukesh Singhavi 9376161639 mukeshjain1908@gmail.com 19-08-82 a+
4 Kamlesh Dak 9825095661 r.kumarmetals@gmail.com 08-01-00 B+
5 Deepak Singhavi 9978537809 01-01-00
6 Vinay Jain 7817828809 jvinay94@ymail.com 03-11-94 AB+
7 Kiran Duggar 9427620958 kiranshan20958@gmail.com 01-01-00 AB+
8 Prakash Duggar 9173556837 20-01-00
9 Narendra Duggar 9427712656 hello.narendrashah@gmail.com 11-01-00 B+
10 Hitesh Singhvi 9898487667 jainhitesh811@gmail.com 1899-12-30
11 Prakash Sanghvi 9227200489 psanghvi4489@gmail.com 01-01-00
12 Lalit Chordiya 9825370143 20-01-00 A-
13 Ashok Singhavi 9374688623 ashokjain8623@gmail.com 17-01-00
14 Jayesh Singhavi 9173780368 95jayeshjain@gmail.com 19-01-95 a+
15 Rakesh Jain 9924326678 rakeshjain9924@gmail.com 15-01-00
16 Jainam Sisodiya 7874776677 26-01-00 A+
17 Vishal Singhavi 8401384202 vishal.jain.262@gmail.com 26-02-97
18 Omprakash Singhavi 9374692106 20omprakashjain@gmail.com 19-01-00 A+
19 Ramesh Kothari 9662190355 01-01-00 B+
20 Manish Kothari 8460141061 kotharimanish08@gmail.com 24-01-00 B+
21 Manoj Bafna 9033044962 26-01-00
22 Mahveer Karnavat 9426364208 mahvirkarnavat74@gmail.com 24-01-00 AB+
23 Hitesh Chaplot 7383563011 jainhitesh1611@gmail.com 22-01-00
24 Nirmal Surana 7600207448 nirmaljain142@gmail.com 13-02-96 ab-
25 Satish Chordiya 9824268692 18-01-00
26 Bhavin Dungarwal 9909030698 muskan.bhavin@gmail.com 1899-12-31
27 Hiralal Madrecha 8490967873 manoj.jain8622@yahoo.com 14-01-00 B+
28 Dinesh Tukalya 9925461575 jaindj5151@gmail.com 08-01-00 B+
29 Vatsal Karnavat 7567640838 mahvirkarnavat74@gmail.com 1899-12-30 AB+
30 Kailash Tukalya 9925461575 25-05-78 B+
31 Mahendra Hiran 9727481597 mahendrajain.lucky@gmail.com 17-01-00
32 PANKAJ DANGI 9601676722 pj134618@gmail.com 27-02-86 O-
33 Vikas Dangi 8905594009 vicky.m.jain@gmail.com 29-07-89 O+
34 Vipulkumar Mandot 9016804878 rakeshjain299@yahoo.com 10-02-85
35 Nareshkumar Sutariya 9687525010 25-01-00 O+
36 Dineshkumar Sutariya 9898152830 11-01-00
37 Hemant Pagariya 7874007244 hemantjain244@gmail.com 26-06-91
38 Nilesh Pagariya 9033282023 hkmetal00@gmail.com 24-01-00
39 Manoj Chipad 9879293825 07-01-00
40 Lalit Chipad 9879056309 13-01-00
41 Rakesh Chipad 7046467056 jrrakeshjain@gmail.com 13-01-00 AB+
42 Himmatlal Madrecha 9874753259 1899-12-30
43 Mahendra Madrecha 9725814450 07-01-00 B+
44 Bhavesh Singhvi 9725904624 b.jain7786@gmail.com 24-01-00
45 Lucky Pagariya 8128005404 luckyjain5404@gmail.com 25-01-00
46 Prem Pagariya 9586001784 luckyjain5404@gmail.com 10-01-00
47 Vinodkumar Surana 9374648922 20-06-70
48 Laxmilal Shah 9173482050 25-08-76
49 Vinodkumar Shah 9173482050 26-07-78
50 Basantilal Kothari 9409609307 21-01-00 O+
51 Dilip Mandot 9998610000 dilipmandot@yahoo.com 14-01-78 O+ve
52 Vishal Mandot 9408479927 02-01-00
53 Pankaj Bafna 9824049795 pankajlshah@yahoo.com 11-01-76 O+ve
54 Manoj Bafna 9427813622 manojlshah@yahoo.com 02-11-80 O+ve
55 Vimal Dhakkad 9662872606 18-01-00
56 Kamlesh Dhakkad 9662872606 16-01-83
57 Piyush Dhakkad 9662872606 02-08-84
58 Vikash Dhakkad 9662872606 10-09-89
59 Jayesh Dhakkad 9662872606 10-12-91
60 Mithun Pagariya 7405840325 24-09-89
61 Sonu Pagariya 9725024205 1899-12-30
62 Kapil Singhvi 9537511154 kapsinghvi@gmail.com 07-01-00
63 Nirmal Ostwal 9173795986 1899-12-31
64 Deepak Bafna 9427052691 d.k.jain021@gmail.com 07-01-00
65 Jinesh Bafna 9426380540 j.k.jain0021@gmail.com 17-01-00 AB+
66 Bharatkumar Gadiya 9723933129 bmjain1975@gmail.com 21-07-75 O+ve
67 Vishal Chipad 9228432493 15-01-00
68 Pravin Pagariya 9825345033 1899-12-30
69 Ashok Pagariya 9879087480 28-01-00
70 Prakash Pagariya 9712981646 25-10-86
71 Dhanraj Pagariya 9979204353 1899-12-30
72 Dhanraj Pagariya 9979204353 1899-12-30
73 Mahveer Pagariya 9979204353 1899-12-30
74 Sunil Chipad 9427044077 26-01-00
75 Alpesh Hiran 9714912096 1899-12-30
76 Saiyam Surya 9898139355 1899-12-30
77 Deepak Singhvi 9724546427 kapsinghvi@gmail.com 01-08-91
78 Rakesh Bafna 9426863629 1899-12-30
79 Vimal Mehar 9374281649 27-07-81
80 Manish Mehar 9898337874 17-05-86
81 Rahul Mehta 9426872397 13-01-00
82 Ashokji Bhatevra 9724414011 28-11-73
83 Mayank Gelda 9724125115 03-01-00
84 Ajay Singhavi 8734024613 22jainajay@gmail.com 21-01-00 B+
85 Gajendra Badola 9879257476 1899-12-30
86 Hadikarajadraji Bafna 7265042794 hardikshah91234@gmail.com 1899-12-30
87 Vishal Chipad 7622048081 HARSHILJAINN@GMAIL.COM 1899-12-30
88 Kailash Ranka 9558047932 1899-12-30
89 Kamal Mehta 8485937615 vickymehta1988@gmail.com 1899-12-31
90 Subham Duggar 937548955 1899-12-30
91 Shubham Duggad 9426148955 DUGGAD9426148955@GMAIL.COM 21-12-01 O+
92 Vinay Singhvi 9974404357 16VINAYJAIN@GMAIL.COM 1899-12-30
93 Pratik Chipad 7405465303 Pratikjain00786@gmail.com 1899-12-30
94 Venish Chipad 9913108561 venishjain00786@gmail.com 1899-12-30
95 Sayam NULL 7227958444 Saiyamsurya@gmail.com 1899-12-30
96 Bhavesh NULL 6354661548 bj213802@gmail.com 1899-12-30
97 Akshay NULL 9879352035 ramilajain.03@gmail.com 1899-12-30
98 Janam Sisodia 6352799633 jainjainam549@gmail.com 1899-12-30
99 Shubham NULL 7817814261 shubhamjainp98@gmail.com 1899-12-30
100 Sahil NULL 7600558243 Jainsahil545@gmail.com 1899-12-30
101 Hiteshkumar Chaplot 7990279974 jainhitesh1611@gmail.com 23-11-94 b+