Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Mangalchand Bhanshali 9974185389 mangaldas65@yahoo.in 15-12-60 O+
2 Ganpatlal Mandot 8734835735 15-01-71
3 Omprakash Mandot 9727931231 04-01-72
4 Niravkumar Mandot 9825919006 12-08-89
5 Ratanlal Mogra 9427948781 29-08-59
6 Mahavirkumar Ganna 9427577282 16-05-72 B+
7 Jigneshkumar Mandot 9727431231 jagsss2415@gmail.com 24-11-91 A+
8 Bastimal Bohra 9662780444 12-12-60
9 Sureshkumar Bohra 9327748005 skumaradi@yahoo.in 02-06-75 B+
10 Babulal Bohara 9898631923 jainfarsan@gmail.com 06-08-76 O+
11 Pravinchandra Kalya 9913071502 02-10-57 A+
12 Sampatji Kalya 9429142737 pradipkalya4ever@gmail.com 30-05-66 B+
13 Sankarlal Pokharna 9714236171 1899-12-30
14 Sanjay Kumar Mandot 9574709334 bhaisanjay198@gmail.com 29-12-76 B+
15 Madanlal Khameshra 9824156383 1899-12-30 B+
16 Jayeshkumar Kothari 9662673033 ravimandot12345@gmail.com 19-10-88 B+
17 Geharilal Gandhi 9427922422 13-02-62 O+
18 Shantilal Gandhi 9427709859 31-05-64
19 Bherulal Khameshra 7567791299 1899-12-30 B+
20 Mukeshkumarji Khamesra 9904232540 22-07-79
21 Sundarlal Chordiya 9737115191 1899-12-30
22 Babulal Pokharna 9638673643 05-02-59 O+
23 Nimeshkumar Maru 9723555290 10-08-74 B+
24 Sureshkumar Dak 9427477748 01-04-61
25 Pravinkumar Munot 9879625285 12-10-68
26 Rameshbhai Kothari 9825571338 01-06-59
27 Bharatkumar Kothari 9737132383 1899-12-30
28 Babulal Mandot 9099585275 1899-12-30
29 Prakashchand Kalya 9825972150 15-08-73
30 Laxmilalji Mandot 9426868589 07-09-59
31 Bherulal Dak 9825642289 19-01-65 O+
32 Ladulal Dak 9979859824 1899-12-30
33 Vijaykumar Kothari 9427128839 jainvijaykothari@gmail.com 02-10-76 B+
34 Bhavarlalji Mandot 9825538507 25-11-56 B+
35 Sureshkumar Kalya 9824115861 sunilkalya@gmail.com 11-08-64
36 Mohanlal Kalya 8239624500 nileshkumarjain87@gmail.com 01-01-50
37 Dalchand Pokharna 9825263821 afpnvs@gmail.com 1899-12-30
38 Kailash Dak 9879161902 payalnovelty26@gmail.com 1899-12-30 B+
39 Payarchandji Mandot 9428760656 1899-12-30
40 Harishkumar Mandot 8980890001 jainharish446@gmail.com 26-05-74 O+
41 Sampatkumar Kalya 9426360484 haedikshah786@gmail.com 1899-12-30
42 Kamleshkumar Teba 9427172570 30-12-80 B+
43 Sureshkumar Maher 9426116405 shah.suresh.t@gmail.com 01-12-68 B+
44 Kalpesh Kothari 9909922913 kalpeshshah281@gmail.com 19-09-84 b+
45 Manoharlal Shah 9898116163 swagatfood163@gmail.com 15-10-60
46 Rishabh Girishji Pokharna 9428021212 girishkumarshaho@gmail.com 12-01-90 B+
47 Vimalkumar Sethia 9426920894 shreesaicorp@yahoo.in 09-10-59 A+
48 Praveen Kumar Bohra 9824122739 pravin494@gmail.com 21-11-81 O+
49 Ravi Kothari 8000007015 kothariravi1007@gmail.com 07-10-94 O+
50 Arihant Kothari 8460756147 arihantkthrs@gmail.com 30-12-95 O+
51 Ketankumar Dak 9724977197 shahketan061@gmail.com 25-10-94
52 Devilal Pokharna 9714236171 16-01-67 A+
53 Laxmilal pokharna Pokharan 9426131394 laxmilalpokharna61@gmail.com 01-01-76 b+
54 Rajendrakumar Ganna 9427144732 25-05-77 B+
55 Maheshkumar Mandot 9825555964 maheshmandot.mm.@gmail.com 06-06-75 O+
56 Sureshkumar Pitliya 9427186107 mail2spitliya@gmail.com 27-11-66 B+
57 Nathulal Chawat 9427166120 pruthvidhanmarble@gmail.com 1899-12-30
58 Basantilal Pitliya 9428065331 bhavinshah977@gmail.com 19-12-52 O+
59 Varshil dineshji Mehar 9426861240 08-01-90 O-
60 Dev nareshji Mandot 9824364202 18-01-90 O+
61 Dineshkumar Kalya 9824077068 dineshprem141986@gmail.com 01-04-86 O+
62 Dineshkumar Bhatewara 9228218316 07-12-65
63 Pankaj Mandot 9428380373 pankajmdt@gmail.com 30-06-90 AB+
64 Rajeshkumar Mandot 9909242793 07-08-74
65 Chirag Ostwal 7666465699 shahchiragjain@gmail.com 29-12-93 O+
66 Sunilkumar Kalya 9428882104 sunilskalya@gmail.com 14-01-89 O+
67 Prakash Kumar Kalya 9879551502 prakashpshah5621@gmail.com 10-01-84 a+
68 Sunil Teba 9426872620 sunilnshaho9@yahoo.in 02-05-83 O+
69 Akash Mehar 9898455202 shsh.akash@live.com 21-05-99 B+
70 Anandkumar Raysoni 9825184008 anandlucky18@yahoo.com 15-08-78 O+
71 ANIL Sancheti 7069171492 jainr1326@gmail.com 12-04-95 b+
72 Anil Kumar Mandot 8000023481 anil.mandot7@gmail.com 12-01-80 O+
73 Ankit Kumar Kothari 9723144121 Ankitkothari50@gmail.com 01-04-93 O+
74 Ankit Kumar Doshi 9227666615 07-11-84 A+
75 Arihant Kothari 8320287071 arihantkot5@gmail.com 27-07-89 O+
76 Ashish Kumar Pokharna 9429142608 ashishhshah16@gmail.com 16-05-91 B+
77 Akshok Kumar Bohra 9998237233 jainlfarsan@gmail.com 25-10-80 O+
78 Avinash Bafna 9898746611 avinash.shah123@yahoo.com 24-06-93 b-
79 Bhagvtilal Kothari 7575050889 02-10-76 O+
80 Bharatkumar Kalya 9429273578 bharat9429273578@gmail.com 03-03-83 O+
81 Bhavesh Mandot 9824141292 bhavesh4128@gmail.com 07-07-82 B+
82 Bhaveshkumar Dungarwal 7801905194 shah31026@gmail.com 07-04-92 O+
83 Bhavin Ostwal 9924638611 21-06-97 A-
84 Chetankumar Raisoni 9428715497 chetanraisoni35@gmail.com 29-11-79 O+
85 Chirag Pokharan 9737168412 chiragshah7777@gmail.com 12-05-91 O+
86 Darshan navinbhai Mehta 7779030935 mehtadarshan1902@gmail.com 19-01-90 B+
87 Dharmin Sethia 9737704827 14-07-93 B+
88 Dhawal Pokharan 7405740817 13-06-95 B-
89 Dhavalkumar Bafna 9898958302 dhavalbafna@yahoo.com 27-08-89 AB+
90 Dilipkumar Mandot 9924132999 24-03-74 B+
91 Dilipkumarji Teba 9429116770 dilipteba@ymail.com 12-11-84 b+
92 Dinesh Teba 9426842107 31-12-82 b+
93 Dineshkumar Meher 9426324699 dineshshah180280@gmail.com 18-02-80 O-
94 Deepak Pokhran 9824245294 dipakshah777@gmail.com 12-05-91 O+
95 Deepak Dak 9998538030 payalnovelty.36@gmail.com 29-04-91 B+
96 Deepakkumar Mandot 8200289912 dipakjain3585@gmail.com 23-10-96 O+
97 Divyesh Meher 7227016405 divyeshshah3327@gmail.com 19-03-99 B+
98 Gauravkumar Raisoni (Mehta) Gauravkumar Raisoni (Mehta) 7359230106 gauravmehta@gmail.com 14-01-94 A+
99 Gautam Chordia 6353310062 gautamshah6773@gmail.com 15-06-90
100 Gautamkumar Kalya 9427707199 goutam.jain8888@gmail.com 08-02-86 B+
101 Girishkumar Nangawat 9429346287 girish8866260817@gmail.com 23-01-85 A+
102 Hardik Kalya 8200614150 29-03-96 B+
103 Harsh Ganpatji Mandot 8140980768 hrshah1616@icloud.com 09-01-90 B+
104 Harsha Sethia 9898983183 28-06-87
105 Harshadkumar Bohra 9725678553 9725678553h@gmail.com 10-04-92 O+
106 Hasmukhkumar Nangawat 7048384861 hasmukh2251@gmail.com 22-04-80 AB+
107 Himanshu Bhatewara 9510494541 himanshushah297@gmail.com 06-06-90 A+
108 Himanshu Chhajed 7405468479 chhajerhimanshu8@gmail.com 01-10-94 B+
109 Himmatkumar Bohra 9724688286 25-03-84 B+
110 Hitesh Kothari 9974005777 31-03-85 O+
111 Hiteshkumar Munot 9427789724 29-08-89 AB+
112 Jasraj Kalya 8488806967 jasrajshah.143@gmail.com 27-09-96 A+
113 Jay omprakashji Mandot 7698921460 jayshah7gmail.com 20-01-90 O+
114 Jigar Rotagan 9904232622 jigarshah10@gmail.com 24-09-88 B+
115 Kamlesh Rotagan 7878555118 kemsshah143@gmail.com 03-11-90 B+
116 Karan Parikh 8780541908 karanparikh978@gmail.com 11-01-98
117 Ketan Kothari 9428163914 ksk251010@gmail.com 25-10-86 ab+
118 Kiran Munot 9925403955 shahkiran9925403955@gmail.com 14-06-91
119 Lalitkumar Pokharan 9824102994 lalitshaho07@gmail.com 28-05-74 B+
120 Mahaveerkumar Mandot 7016198881 mahavirmandot1981@gmail.com 14-10-81 O+
121 Mahaveer Kumar Munot 9558106965 mnjain1977@yahoo.com 15-12-77 O+
122 Mahaveerkumar Pokharan 7802007078 14-02-78 A+
123 Manish Khamesra 9723607007 khamesaramanish@gmail.com 11-05-92
124 Nikunj Brassya 9737514953 nikunj7600728229@gmail.com 17-01-96
125 Manishkumar Pokharan 9998740973 manish.jain@gmail.com 21-06-87 B+
126 Manoj Mandot 9825539507 manoj.mandot141179.mm@gmail.com 14-11-79 B+
127 Manojkumar Dak 9824079644 poojajain22333@gmail.com 01-06-80 B+
128 Mayur Meher 9998719800 shahmayur30795@gmail.com 30-07-95 B+
129 Mehul Dungarwal 9558008160 mehuljain0575@gmail.com 04-04-93 O+
130 Mitesh Dungarwal 9033722839 jain.mitesh44@gmail.com 04-04-93 O+
131 Monil Mehta 9898462135 monil.mehta1989@yahoo.com 22-11-89 B+
132 Mukesh Teba 9426856637 mahaavirmarble@yahoo.in 13-04-84 O-
133 Mukeshkumar Chopda 9375823778 mjain2815@gmail.com 24-12-75 AB+
134 Naresh Sancheti 9925551249 22-04-92 AB+
135 Nareshkumar Mandot 8155000021 naresh.mandot7@yahoo.com 07-11-83 A+
136 Naveen Khawya 9429106449 vartikacreation@yahoo.com 15-11-93 A+
137 Navratnakumar Raisoni (Mehta) Navratnakumar Raisoni (Mehta) 8925285922 nerendramehta028@gmail.com 28-09-76 AB+
138 Nikesh Mandot 9924565006 28-09-85
139 Nikhil Bohra 9724580766 08-09-98 O+
140 Nilesh Kothari 9913063121 canileshkothari27@gmail.com 27-03-90 A+
141 Nilesh Teba 9428874747 nilushah_009@yahoo.com 23-01-88 O-
142 Nileshkumar Gandhi 8140322422 nileshshha@gmail.com 08-11-83 O+
143 Nileshkumar Kalya 9979258501 05-11-82 B+
144 Nirav Bhatewara 9898117091 11-07-92 B+
145 Niravkumar Mandot 9726859006 12-08-89
146 Nishant Ostwal 9974249181 nishantshah57@gmail.com 28-04-94 A+
147 Pankaj Dak 9998756506 10-10-88 O+
148 Pankajkumar Mandot 9879143716 pankajjain1173@gmail.cm 01-11-73 O+
149 Pankajkumar Chawat 9429345721 18-11-87 O+
150 Pankajkumar Kalya 9429273525 20-10-90 A+
151 Parasmal Maru 9898625349 jainparas007@gmail.com 03-12-74 O+
152 Piyush Khamesra 9978525407 piyushshah1489@gmail.com 01-05-87 b+
153 Pradeep Kumar Raisoni (Mehta) Pradeep Kumar Raisoni (Mehta) 9825510030 praeepoh@gmail.com 13-10-79 AB+
154 Prajaval bherulalji Dak 7884119088 prajwalshah6225@gmail.com 04-01-90 O+
155 Praveen Kumar Doshi 9825404765 pravinjoshi47868@gmail.com 08-09-75
156 Praveen Kumar Dak 9714557000 pravinshah786@yahoo.com 22-05-84 A+
157 Priyank Mehta 60192265436 priyankmehta67@yahoo.com 17-11-88
158 Rahul chandanmalji Sancheti 8469806253 jainr1326@gmail.com 20-05-97 a+
159 Rahul Bhatewara 8123465574 rj8799rahuljain@gmail.com 08-07-99 AB+
160 Rahul Ganpatji Bhatewara 9157976609 jainrahul11295@gmail.com 10-01-90 A+
161 Rahul Kumar Gandhi 9924846218 04-05-90
162 Rajat Baid 9426321674 rajatbaid2006@yahoo.com 27-12-86 B+
163 Rajendra Kumar Pokhrana 9426136561 raju.shah.nvs@gmail.com 17-07-74 ab+
164 Rajesh Teba 9427865885 16-09-80 O+
165 Rakesh Mandot 9974219841 rakeshjain.rj4@gmail.com 11-06-83 b+
166 Rakesh Kumar Ostwal 9106949596 27-05-74 A+
167 Ravi Mandot 6377040382 ravimandof12345@gmail.com 01-07-01 B+
168 Ravikumar Pokhrana 9408189815 ravijain100.rj.rj.@gmail.com 26-06-98 B+
169 Riddhiraj Sethia 9033683652 rajeshsethiya26@gmail.com 26-08-90 AB+
170 Rohit Baid 9879261605 rohitjain1206@yahoo.com 12-06-91 B+
171 Rohit Maru 9898735384 mrohitjain57@gmail.com 29-10-89 b+
172 Rohit Kumar Pokhrana 7600717675 rohitshah122511@gmail.com 12-02-93 B+
173 Ronak Mehta 9725309318 ronak.mehta13@gmail.com 06-05-87 A+
174 Sahil bherulalji Dak 8160056990 sahilshaho027@gmail.com 05-01-90 B+
175 Sandeep Kumar Gandhi 9824137959 13-09-88
176 Sanjay Kumar Lalji 9427462004 sanjushah343@gmail.com 13-05-79 B+
177 Santosh Kumar Raisoni (Mehta) Santosh Kumar Raisoni (Mehta) 9824129729 vardhman.shantu@gmail.com 20-06-75 O+
178 Santoshkumar Mandot 9898631927 jain.san.1984@gmail.com 26-10-84 O+
179 Sunny Teba 9824197010 sunnypcool@gmail.com 01-06-88 O+
180 Samyam Maru 9737857479 sanyamshah330@gmail.com 08-10-00 B+
181 Sawan Mandot 8238722966 savanshah38@icloud.com 28-05-97 O+
182 Shailesh Chordia 7567737820 shaileshshah86935@gmail.com 22-04-81
183 Shirinkumar Doshi 9227776665 02-01-00 O+
184 Shreenik Pokhrana 7600272485 shahshrenik95@gmail.com 09-11-95 AB+
185 Siddharth Kumar Pokhrana 9726698143 siddh786@gmail.com 22-07-89 B+
186 Siddharth Kumar Raisoni (Mehta) Siddharth Kumar Raisoni (Mehta) 9825551148 siddharthmehta828@gmail.com 08-09-95 B+
187 Sureshkumar Maru 9558220260 12marusuresh@gmail.com 26-01-00 A+
188 Tarun Bhatewara 9276202197 tarunshah93@gmail.com 06-06-90 B+
189 Tarunkumar Bhatewara 9094194576 tarunj711@gmail.com 31-12-94 O+
190 Tejalkumar Bafna 9537202002 tejushaho00@gmail.com 11-09-87 O+
191 TEJASKUMAR BHANSALI 9104556338 bhansalitejas3698@gmail.com 28-08-98 a-
192 Umesh Kumar Khamesra 9428161283 hariomvesma.su@gmail.com 27-07-89
193 Vaibhav Goutsmji Pitliya 9925980862 shah2810v@gmail.com 11-01-90
194 Vaibhav Pitalia 8469575101 mail2vpitaliya@gmail.com 28-09-96 B+
195 Vikas Bafna 7405468472 vikasshah996@gmail.com 01-07-96 A+
196 Vikas Dak 7016178910 vikasshah337@gmail.com 04-01-84 A+
197 Vikaskumar Chawat 9428380929 V10153@gmail.com 25-08-89 B+
198 Vikaskumar Kalya 9724962506 shahvikas6521@gmail.com 22-10-94 O+
199 Vimal Nangawat 9687392190 jainv5440@gmail.com 26-03-83 B+
200 Vinit Pankajkumar Mandot 7211157778 vinitjain14782@gmail.com 19-10-00 O+
201 Vinodkumar Chawat 9428380939 vinodpmg@gmail.com 29-09-80 O+
202 Vipul Bohra 7698801314 vipulbohara1996@gmail.com 26-11-96 O+
203 Viral Manoharlalji Kothari 9099934015 viral9825980862@gmail.com 28-01-99 b+
204 Viram Harishji Mandot 7777928947 shahviram95@gmail.com 13-01-90 O+
205 Vishal Ashokji Kotari 9979225032 vishalkothari12379@gmail.com 01-01-90 O+
206 Vishal Bohra 7405740872 vishalshah937@gmail.com 02-08-94 O+
207 Vishal Parikh 9825884492 vishalparikh69@gmail.com 06-09-83 a-
208 Yashesh laxmilalji Pokharna 8347862313 yasheshshah467@gmail.com 15-01-90 B+
209 Yogesh Khamesra 32884 yogeshshah9006900695gmail.com 11-01-90
210 Yash Dilipji Pokharna 9033324200 02-01-90
211 Rishabh Hasmukhji Nangavat 9428760212 03-01-90
212 Sujal Dilipji Mandot 9106426135 07-01-90
213 Parth kailashji Teba 9824128980 14-01-90
214 Dev parasji Maru 6356763648 22-01-90
215 Kamal Rajendraji Msndot 8320841542 23-01-90
216 Sahil rajendrji Mandot 9558741601 24-01-90
217 Prashant Rajendrji Pokharna 8155099212 25-01-90
218 Tarunkumar Bhatewara 8735874977 jenilfood90@gmail.com 06-06-90 b+
219 MAHAVIR MANDOT 9427178961 mahavirmandot1981@gmail.com 14-06-81 O+
220 SANJAYKUMAR MANDOT/SHAH 9099934017 sanjushah343@gmail.com 13-09-79 b+
221 Nikesh b jain Jain 9033111416 nikeshshah7102@gmail.com 28-09-85 a+
222 Nikesh b jain Jain 9033111416 nikeshshah7102@gmail.com 28-09-85 a+
223 Nikesh b jain Jain 9033111416 nikeshshah7102@gmail.com 28-09-85 a+
224 Nikesh b jain Jain 9033111416 nikeshshah7102@gmail.com 28-09-85 a+
225 Karan Parikh 8460360812 karanparikh978@gmail.com 11-01-98 b+