Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Sanjay Soni 8734095275 14-05-76 A+
2 Nilesh Kumar Pipada 9428129092 05-02-74 B +ve
3 Sunil Kumar Shah 9427619208 01-03-70 O +ve
4 Pratik Shah 9408890909 pratiksp58@gmail.com 05-08-94 O +ve
5 Mudit Mehta 8238893222 muditmehta16@gmail.com 16-06-95 A +ve
6 Pankaj Kumar Mehta 9925009108 pankajmehta9108@gmail.com 26-03-74 O +ve
7 Ankur Kumar Mehta 9879387887 21-02-83 AB ve
8 Dinesh Kukda 9427232891 31-10-71 AB +ve
9 Shailendra Kumar Kukda 8401070592 10-10-73 B +ve
10 Manish Kumar Pipada 9428363838 07-01-75
11 Shantilalji Katariya 9714433213 26-11-71
12 Ajay Kumar Pipada 9427385838 21-02-72
13 Ashish Pipada 9426923929 ashishca2007@gmail.com 17-07-83 B +ve
14 Manak Aachha 9978175702 18-11-72 AB +ve
15 Kamlesh Vagrecha 9825313477 kamleshjain2306@gmail.com 23-06-71 O+
16 PANKAJ BOLIYA 9426582209 arihantbrd@gmail.com 21-01-79 O+
17 DIPAK SHRIMAL 9374674694 deepak1980jain@gmail.com 09-08-80 O+
18 SANJAY BOLIYA 9898389959 aadinathbrd@gmail.com 02-09-82 O+
19 RAKESH BOLIYA 9898139509 06-10-80 O+
20 VIVEK PITALIYA 8490069377 jainv309@gmail.com 07-10-92 O+
21 RAKESH MANDOT 9510417416 rakeshj797@gmail.com 07-03-88 b+
22 SUNIL CHORDIA 9725504452 friendssunil@yahoo.co.in 19-02-84 a+
23 Nitin Jain 9909013789 nits19in2001@yahoo.co.in 12-06-84 O+
24 MANISH NOLKHA 9428100559 nolkhamanish@gmail.com 26-08-86 A+
25 VIMAL SHRIMAL 9909023067 vimaljain916@gmail.com 02-02-82 AB+
26 Mahendra Kumar Pitliya 9426583795 08-12-71 B+
27 SANJAY BARMECHA 9427584348 sanjayjain261997@gmail.com 26-04-73 AB+
28 RITESH SHRIMAL 9376686431 rtshjain511@gmail.com 11-08-86 b+
29 RAVI SHREEMAL 8140809137 ravi.jain453@gmail.com 26-06-90 b+
30 Ramesh Shrimal 9998348301 25-05-69 AB+
31 VIKAS DUDHODIA 9998219534 13-09-89 A+
32 Bharat Hiran 7878384838 15-01-91 A+
33 CHETAN MEHTA 9998467800 mchetan06@yahoo.in 24-01-88 a+
34 MITESH MEHTA 9898448054 miteshmehta99@yahoo.in 08-07-89 O+
35 KRANTI PUGALIAYA 9824195640 16-01-81 B+
36 Hevan Kumar Boliya 9712780889 25-09-72 O+
37 Manoharlal Pokharna 9825237786 04-07-73 B+
38 NIKHIL BADOLA 9099690266 nikhiljain1085@gmail.com 10-07-85 O-
39 PRAKASH POKHARNA 9825861663 26-01-80 b+
40 Arpit Jain 9824552766 arpitbadola2591@gmail.com 25-01-91 b+
41 Nitin Badola 9426590981 nitinbadola2404@gmail.com 12-10-79 O+
42 HARSHIT BADOLA 9426985257 harrybadola1@gmail.com 17-05-94 O+
43 JAY SAMANDARIYA 7817828424 jay888jain@gmail.com 02-07-96 O+
44 Kamlesh Samandariya 9824265082 13-11-72 O+
45 Dilip Samandariya 9428694940 15-05-74 O+
46 Rajesh Samandariya 9228185419 25-04-76 O+
47 Akshay Chordia 9825092335 17-09-92 O+
48 ROHIT BOLYA 9879622850 31-12-87 O+
49 VARUN PITALIYA 8401188616 jainvarun153@gmail.com 05-01-89 O+
50 HITESH MAHNOT 9601703979 kprpolymer@yahoo.com 06-09-88 b+
51 BHAIRAV SAMANDARIA 8000201147 10-08-93 b+
52 Shantanu Mahnot 7406260857 shanpanu1227@gmail.com 27-12-93 A.Negative
53 Alok Sethia 9376224995 alokrsethia@gmail.com 12-11-72 A.Negative
54 Kishor Baid 9825036511 hindustanrefrigeration@yahoo.in 21-07-80 B+
55 Dinesh Baid 9825020042 sealsys@gmail.com 15-12-72 O+
56 Rakesh Dugar 9375585117 rhdugar@gmail.com 09-02-77 B+
57 Sundeep Pugalia 9978443415 sunmanju@rediffmail.com 05-10-76 AB+
58 Rajkumar Parakh 8238065215 rajparakh1986@gmail.com 27-05-86 O+
59 Vikram Mehta 9374140853 vikram_mehta77@yahoo.com 02-02-77 B+
60 Pradeep Bhansali 8000336699 pradeep.bhansali1606@gmail.com 16-06-77 O+
61 Shantilal Baid 9426588648 shantibaid@gmail.com 05-05-72 A+
62 Tarun Birmecha 7622009839 tarunjain530@gmail.com 21-03-89 b+
63 SHREYANSH MEHTA 9429313321 shreyansh1@yahoo.co.in 25-02-90 A+
64 Arihant Singhi 7698424629 arihant482@gmail.com 28-10-96 AB+
65 Sumati Kumar Baid 9427506563 sbaid@deepaknitrite.com 08-11-75 O+
66 SAURABH VINAKIYA 9016141258 jain.saurabh28031995@gmail.com 28-03-95 a+
67 Sanjay Pugalia 9426721905 kanpowerbaroda@rediffmail.com 09-01-71 O.Negative
68 ASHISH CHANDALIYA 9898248406 ashish141280@gmail.com 14-12-80 A+
69 SUNIL CHANDALIYA 9898048406 22-04-79 A+
70 Rajat Oswal 9426886276 12-10-79 B+
71 Chirag Vinakiya 8000201174 kundanjewellers@ymail.com 27-11-90 AB+
72 SHREYAS SAMANDARIYA 8672946076 jainshreyas57@gmail.com 27-04-92 O+
73 Bherulal Pitliya 9998015138 rishabhgranite_marble@yahoo.in 22-12-72 O+
74 Vishal Pitliya 9067684947 rishabhgranite_marble@yahoo.in 09-05-97 A+
75 Ashok Boliya 9426582266 alankar.marble@yahoo.com 23-04-70 O+
76 SANDEEP BOLIYA 9998015132 sandy_4555@yahoo.com 14-02-83 b+
77 AJAY POKHARNA 9998290108 ajayshah2864@gmail.com 15-08-90 A+
78 CHIRAG POKHARNA 8401117955 10-09-87 O+
79 KRUPESH BABARIYA 9879900618 krupesh.babariya@gmail.com 29-01-80 B+
80 BHUPENDRA SAMANDARIYA 9427369827 samandariya@gmail.com 23-12-84 b+
81 Anuj Samandariya 9924526382 devimetal@gmail.com 26-10-86 B+
82 MAHAVIR HIRAN 9904072617 mahavir221280@gmail.com 22-12-80 a+
83 KAMLESH SHREEMAL 9824543300 kamleshjain183@gmail.com 27-10-83
84 VISHAL PITALIYA 9426764930 shahvishal359@gmail.com 11-05-94
85 Amit jain 8511112587 hiran_amit@yahoo.co.in 19-05-82 O+
86 DILIP BAFNA 9898409787 dilipkumarshah1002@gmail.com 27-04-76 A+
87 RAJESH SAMANDRIYA 9228165419 25-04-76
88 HARSH SHRIMAL 7048668998 harsh1997jain@gmail.com 26-09-97 A+
89 ALOK BHANSALI 9998662088 30-08-91
90 NIRMAL BOHRA 9167704848 10-08-83
91 SUMEET KOTHARI 9405300688 sumeetkothari3@gmail.com 06-02-92 a+
92 BHAVESH BADOLA 7600115473 bhavesh210996@gmail.com 21-09-96 O+
93 RAKESH BHAGRECHA 9825409130 16-05-75 O+
94 RISHABH PUGALIA 8160001928 rishbha.pugalia1908@gmail.com 19-08-99
95 KISHOR BAID 9824911511 hindustan_refrigeration@yahoo.in 21-07-80 B+
96 PANKAJ KUMAR PAGARIA 9916104312 refcoenterprises@gmail.com 25-11-77 b+
97 CHETAN BOHRA 7874032539 chetanbohra88@gmail.com 25-05-92
98 MAHAVIR DUNGARWAL 9427449526 arihant20079@gmail.com 15-04-81 b+
99 ARIHANT SINGHI 7698424627 28-10-96 AB+
100 Bajrang Sethia 9900466528 r.bajrang@gmail.com 18-05-87 O+
101 AAKASH SHRIMAL 7878481853 aakashjain061999@gmail.com 06-04-99 A+
102 CHANDRESH HIRAN 9427602444 24-08-75 A+
103 DIPAM SHETHIYA 9714794652 24-07-97 O+
104 VIVEK NAHATA 7567577676 karniautocool@gmail.com 04-09-83 b+
105 CHIRAG SHRIMAL 8866524110 jainchirag414@gmail.com 10-02-00 b+
106 MANSUKH HIRAN 9427313358 23-09-72 A+
107 PUNIT MEHTA 9427382422 punitmehtamba@gmail.com 30-05-85 O+
108 NARENDRA CHHAJED 9998099080 madhurijain2014@gmail.com 20-12-87 ab+
109 HARDIK JAIN 8958844282 jainhard@gmail.com 08-03-90 A+
110 NIRAJ SETHIA 9824390727 nirajs1209@gmail.com 12-09-84
111 VIKASH PITALIYA 9016204586 03-11-83
112 SHREYANSH NAHATA 9377717500 25-11-86 O+
113 VIVEK CHORADIYA 9924469466 choraria.vivek@yahoo.com 18-06-89 B+
114 Jain Pushpak 9712514798 jainpushpak190397@gmail.com 19-03-97 O+
115 Kartik Pitliya 9173919615 kartikj233@gmail.com 11-11-95 b+