Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 ABHISHEK KOTHARI 9430473236 10-06-83 A+
2 ADESH SETHIA 9431267559 adeshsethia@gmail.com 30-08-77 B+
3 AJAY BAID 9431816208 adeshsethia@gmail.com 04-01-78 B+
4 AJIT KR PUGALIA 9431285155 22-07-75 O-
5 AMIT DAFTARI 9470722222 amitdaftari@gmail.com 07-09-83 O+
6 AMIT SURANA 8084534897 26-08-83 B+
7 ANIL DAFTARI 8544332266 anildaftari2@gmail.com 01-04-81 O+
8 ANIL LUNIA 9431291334 anil_mikku@rediffmail.com 16-01-82 B+
9 ARHAM BARARIA 9006866324 a.baradia@yahoo.com 22-04-97 A+
10 ARIHANT DUNGARWAL 8235688808 jainrefrigeration@gmail.com 22-03-93 B+
11 PANKAJ ANCHALIA 8544304739 Ppankajanchalia85@gmail.com 26-03-91 O-
12 ARUN SETHIA 7762955022 arunsethia11@gmail.com 20-10-81 B+
13 ASHISH SURANA 9939483765 aashishsurana1989@gmail.com 23-09-89 B+
14 Bharat Bhansali 8292336458 bharthhecool95@gmail.com 27-05-84 O+
15 CHANDAN LUNIA 9430993546 chandanlunia310@gmail.com 22-03-86 B+
16 DEEPAK DAFTARI 8084850066 dddaftarideepak@gmail.com 06-09-90 O+
17 DEVENDRA LUNIA 8544332536 cooldjdev@gmail.com 04-01-90 B+
18 DILIP JAIN 9471220000 02-08-83 AB+
19 Mahender Lunia 9844018623 mlunia142@gmail.com 14-01-82 O+
20 HANUMAN BAID 7631416732 hanumankne@gmail.com 01-01-81 A+
21 Jambu Pugalia 9934695407 29-04-73 O-
22 Jayant Baid 9007677774 baidjayant@gmail.com 08-09-92 B+
23 JITENDRA BAID 9430554111 jitendrabaid1993@gmail.com 05-09-93 A+
24 Kamal Kumar Chhoria 9430017336 kamalchhoria999@gmail.com 20-10-75 B-
25 Kamal Kumar Kothari 9431267507 krkamal14@gmail.com 19-04-73 A+
26 LALIT BOTHRA 9470756094 lalit6@gmail.com 06-03-84 B+
27 LALIT BAID 8051410144 ljain340@gmail.com 01-01-81 O+
28 Laxmipat Bafna 9431232331 laxmipatbafna2015@gmail.com 01-02-72 O+
29 Mangilal Dugar 9431885820 mljain95@gmail.com 26-03-69 B+
30 MANISH DAFTARI 9430504070 manishdaftari82@gmail.com 12-03-82 O+
31 MANISH LUNIA 9430404444 mani.travels@yahoo.com 14-08-83 O+
32 Manoj Sirohiya 9431288602 manojsirihiya1@gmail.com 21-10-71 O+
33 MANOJ DUGAR 9431232166 manoj.dugar@gmail.com 16-12-76 b+
34 MILAN BAID 9006777775 milanbaid19@gmail.com 24-04-92 O+
35 Mitesh Baid 9006777774 mitesh_baid19@yahoo.com 26-04-88 AB+
36 Mohit jain 9038107520 mohitjain.mkj@gmail.com 22-09-93 B+
37 MOHIT BAID 9430001111 mohit6192@gmail.com 11-08-83 O+
38 Mudit Sethia 9931259461 sethia.mudit@outlook.com 28-10-91 O+
39 MUKESH DUGAR 9835842924 mkjain924@gmail.com 28-07-82 B+
40 Naresh Kumar Sethia 9167636372 nareshsethia93@gmail.com 07-05-93 A+
41 NAVEEN BAFNA 9431260009 naveenbafna123@gmail.com 28-06-77 B+
42 Pankaj Sethia 9431437496 pankajsethia4@gmail.com 11-02-77 B+
43 PRATEEK DAFTARI 9128233020 prateekdaftari@gmail.com 30-10-84 O+
44 RAJ KUMAR LUNIA 9631115111 rkjkne@gmail.com 18-03-87 O-
45 Rajendra Dharewa 7631007030 dharawa123@gmail.com 21-05-72
46 Rajesh Kothari 9470272481 28-03-77 A+
47 RAJESH SHYAMSUKHA 9470705951 rajeshkumarshyamsukha@gmail.com 23-01-77 B+
48 RAKESH SETHIA 9431886102 14-11-78 A+
49 Rishav Daga 9631109639 rishav.daga82@gmail.com 24-10-95 O+
50 Ritesh Baid 9473379048 riteshbaid21@gmail.com 08-09-86 A+
51 Rohit Daftari 9537826827 daftarirohit@gmail.com 02-11-86 O+
52 ROHIT SETHIA 9471274606 rsethia143@gmail.com 19-07-86 B+
53 Sandeep Bafna 9934683816 Bafna4@gmail.com 27-12-79 O+
54 Sandip Bengani 9470253382 23-11-82 B+
55 Sanjay Kothari 9835842513 krmonty27@gmail.com 07-04-86 B+
56 SANJAY SETHIA 9635641234 sanjaysethia89@gmail.com 15-10-88 A+
57 Sanjay Baid 9431232248 jaintyrehouse@yahoo.com 13-08-70 B+
58 SAURAV CHAJJER 9931099999 sauravchhajer93@gmail.com 09-07-93 O+
59 Saurav Kumar Lodha 9472143493 sauravlodha003@gmail.com 03-03-94 B+
60 SHREYANSH BENGANI 9661216345 shrey.jain23@gmail.com 23-07-89 B+
61 SIDDHARTH BENGANI 8757538925 siddzz.nikks2@gmail.com 12-10-86 B+
62 SUMIT BAID 9572364870 sumtkumarjain14@gmail.com 14-02-90 O-
63 SUMIT JAIN 9430843277 sumitjain51@gmail.com 06-10-85 A+
64 SUNIL LUNIA 9430291334 lunia_sunil59@rediffmail.com 05-09-86 O+
65 SUNIL DAFTARI 9430077777 sunildaftari@gmail.com 08-12-80 O+
66 Suraj Bafna 8538953180 bafna3180@gmail.com 25-01-97 B+
67 SUSHIL SHYAMSUKHA 9430285668 sushijainjayanti@gmail.com 21-01-78 B+
68 VIKASH DAFTARI 8986408614 vikashdaftari@gmail.com 01-11-86 B+
69 VIKASH DUNGARWAL 7677722252 jainrefrigeration@gmail.com 29-11-89 B+
70 Vikash Sethia 7739667957 vikash250000@gmail.com 12-06-88 A+
71 VIKRAM DUGAR 7250535555 dugar84@gmail.com 04-01-86 B+
72 VIMAL BAID 9955411111 vimalbaid1989@gmail.com 12-12-89 B+
73 VINEET DAFTARI 9835540012 Vineetdaftari@gmail.com 06-09-87 O+
74 Virendra Dugar 9431232473 Virukne76@gmail.com 07-09-78 O+
75 ARIHANT NAHAR 8927009858 28-09-89 O+
76 Subhash Dugar 9015538359 skdugar71@gmail.com 08-09-71
77 DILIP SETHIA 8789341435 0000-00-00
78 PRABHAT NAHATA 977980202 0000-00-00
79 RAJIV BAID 9434749430 02-10-77 B+
80 ADITYA BAID 9006777773 16-02-95
81 AYUSH CHORARIA 7870814414 01-01-96
82 BHARAT BHANSALI 8292446996 01-01-85
83 CHETAN DAFTARI 9431205900 07-08-91
84 DILIP DHAREWA 9430699059 01-01-85
85 DR. ATUL BAID 9939591515 02-08-83
86 HARSH DUGAR 9470221071 19-05-98
87 HITESH BAID 9430874630 19-07-84
88 HITESH DUNGARWAL 8986983110 08-10-86
89 KAMAL BAID 7765845318 23-09-97
90 KISAN BARARIA 8789252856 22-08-92
91 LALIT BAID 9835846696 lalitbaid.india@gmail.com 19-03-88
92 MAHAVIR DHARIWAL 8987207373 06-07-82
93 MANISH BAGRECHA 9471406576 09-12-79
94 MANISH BAID 9431267267 30-12-77
95 MEHUL PINCHA 7003216457 26-10-97
96 VINEET JAIN 9431423189 01-08-82
97 MUDIT SETHIA 7033717147 28-10-92
98 NARESH SETHIA 7765901133 07-05-93
99 NIKHIL BAGRECHA 9955193424 13-02-92
100 NILESH PATAWRI 9901666499 22-06-94
101 NITESH DUGAR 9932286402 08-11-86
102 PADAM JAIN 9431259687 17-08-77
103 PADAMPAT DUGAR 9431237970 02-04-77
104 PARASH BOTHRA 9973533905 10-07-78
105 PAWAN BANTHIA 9470070084 30-10-75
106 PAWAN BHANSALI 9473084084 06-06-76
107 PAWAN SRIMAL 6204692914 06-06-76
108 PIYUSH CHAJJER 7004403487 17-02-92
109 PIYUSH KR JAIN 9934494414 02-08-93
110 PRAKASH BOTHRA 8757465999 25-03-78
111 Punit Bhansali 9239221477 reachpbhansali@gmail.com 26-11-88
112 RAHUL BOTHRA 9006775555 10-08-85
113 RAJESH BAID 9110192197 20-02-76
114 RAJU CHAJJER 9546095555 17-08-83
115 RAKESH GOLCHA 7631504106 25-11-77
116 RISHAV CHAJJER 9650414223 04-07-91
117 RITESH BAID 9473349048 08-09-86
118 ROHIT DAFTARI 8340383242 daftarirohit@gmail.com 13-09-87 O+
119 ROHIT SHYAMSUKHA 808467711 19-09-87
120 SANDEEP BAFNA 9262232939 27-12-79
121 SUNDEEP CHAJJER 9830391210 07-05-87
122 SANJAY BAID 9097763764 02-03-83
123 SHUBHAM DUGAR 9006777778 10-10-94
124 SURAJ BAFNA 7004839636 10-01-01
125 VIKASH SETHIA 7762072098 12-06-88
126 VIKASH SETHIA 8100944819 22-08-95
127 VIRENDRA DUGAR 9431232474 07-01-78
128 DARSHAN DAGA 8084111074 15-07-99
129 Mahabir Dhariwal 7488868350 mahabirdhariwal2014@gmail.com 07-06-82 O+