Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Manoj lunia Lunia 9391930034 luniamanoj.vizag@gmail.com 04-04-70 o+
2 Hemraj Lalwani 9440194301 hemrajlalwani@gmail.com 08-04-73 B+
3 Sumit Kumar Hirawat 9866850410 07-12-78
4 Sandeep Kumar Hirawat 9848193160 sushilandcompanyi@gmail.com 25-08-82 B+
5 Bharat Parakh 9985060310 bparakh28@gmail.com 28-09-90 o+
6 Arvind Sethia 9490075830 conusethia32@gmail.com 1899-12-30 o+
7 Arvind Sethia 9441045773 arvindsethia.1@gmail.com 1899-12-30
8 Vivek Sethia 9177924913 vivek.rocks01@gmail.com 27-07-88 o+
9 Goutam Surana 9849120455 21-04-97
10 Prakash Sethia 9440543443 Neha.sethia.1994@gmail.com 1899-12-30 o+
11 Inderjit Sankkla 7036551972 26-01-72 o+
12 Siva Sethia 8886543777 sivasethia@gmail 26-01-85 A+
13 Paramhans Sethia 9393111516 parampunya@gmail.com 06-11-80 B+
14 Pramod Sethia 9866663916 sethiapraveen@ymail.com 31-07-72 B+
15 Gautam Parakh 9849702628 Gautamparakh@yahoo.com 19-04-82
16 Sumit Kumar Surana 9848565004 sumitkumarsurana@gmail.com 27-04-85 B+
17 Ritesh Surana 9912455500 rits_prilte rediff mail.com 04-05-81 A+
18 Naveen kumar Sethia 9030725762 1899-12-30
19 Navneet Kumar Begwani 7386371112 hanvjain60@gmail.com 23-10-96 AB +
20 Rahul Sarana 9949543030 suranmarketing89@gmail.com 1899-12-30
21 Deepak Surana 9030014141 Dksarlor@gmail.com 30-06-88
22 Mohit Surana 9533061290 18-02-89 o+
23 Manish Daga 9441956909 krmktg@gmail.com 20-08-76 A+
24 Raj Kumar Daga 9177246662 starmarketing05@gmail.com 08-03-93 o+
25 Prateek Dassani 9885179000 anil_dassani@yahoo.com 26-04-91 A+
26 Nihal jain Giria 7731915666 Nihal smrt38@gmail.com 30-05-96
27 Sumit Kumar Giria 7731915666 1899-12-30
28 Sandeep Kumar Sethia 9777177006 sethia.sandip@gmail.com 27-12-84 o+
29 Pawan kumar Dugar 9440677650 mkele.2003@yahoo.co.in 1899-12-30 A-
30 Abhishek Bothra 9491193491 abhi2387@yahoo.com 23-08-87
31 Sanjeev oraria 8019023471 jainsanjeev972@gmail.com 1899-12-30
32 Praveen Sethia 9866663913 sathiapraveen@ymail.com 03-06-70 B+
33 Ashok kumar Sethia 9440186994 21-11-71
34 Rahul Kundlia 9441615163 Rahulkundlia@gmail.com 31-01-90
35 Kamal kumar Kundlia 9440858284 kamal.kundalia8@gmail.com 07-02-69
36 Gaurav kothari 9701500718 SSICVSP@GMAIL.COM 28-11-87
37 Sidharth Jhabak 9866640660 bata.collection09@gmail.com 25-05-91 A+
38 Gyanprakash jain 9440878140 mukeshjainvizag@gmail.com 26-09-83 b+
39 Anil Pincha 9391156136 12-07-76
40 Navin pincha 9010167539 1899-12-30
41 Ganesh kumar Lunia 9346444764 Ganeshlunia@gmail.com 10-09-73 A+
42 Praveen Pugaliya 7416100150 17-08-92
43 Hari lal Pugaliya 9885143907 hirlalpugaliyag.co543@gmail.com 25-04-73 AB+
44 Rajesh kumar Pugaliya 8019185705 26-02-79
45 Rajesh pancha 9347235263 rajeshpincha.29@gmail.com 27-01-75
46 Rishabh Surana 9948446962 14-09-84 AB+
47 Deepak Chhajer 9849466540 iriusup@gmail.com 23-11-74 O+
48 Praveen Banthia 9951971626 27-10-90 B+
49 Paras Banthia 9848355526 09-03-83 B+
50 prakash Baid 7702848349 1899-12-30 10th
51 Sanjay kumar Baid 7702848349 rinabaid@gmail.com 1899-12-30 12th
52 Ritesh Kumar Baid 9948324321 riteshkuma baid@gmail.com 04-07-80 AB+
53 Bahadur Singh Surana 9052450139 1899-12-30 O-
54 Vishal Baid 8121269715 24-03-90 A-
55 Pankaj Baid 9440610021 19-02-95
56 Rakesh Kumar Baradia 9440331242 10-04-74 AB+
57 Gaurav Begwani 9348160495 aloknanda@y.mail.com 01-08-84
58 Ajay Begwani 9866054725 championcomputers@rediff mail.com 21-12-75 AB+
59 Nortanmal Baradia 9030000088 21-12-79 O+
60 Priyank Nahata 9848292092 vizagpoly@rediff mail.com 1899-12-30
61 Amit Anchalia 9848260681 13-02-77
62 Bharat Baradia 9393104709 1899-12-30
63 Rakesh kumar Nahata 9393105907 19-03-71
64 Ajay kumar Nahar 9347213027 28-01-75 O+
65 Nitesh Nahar 9032641447 Niteshkavita@gmail.com 07-06-76 B+
66 Anil kumar Moroit 9949014890 anilmoroti@gmail.com 30-11-81
67 Surendra Sancheti 9291292912 sanjaysjtc@gmail.com 23-04-76 O-
68 Lalit Vinayakiya 8985621284 vinayakiyalali@gmail.com 24-03-72 B+
69 Ramanik Surana 9985861110 13-01-75
70 Tarun kumar Surana 9393120047 tksurana@gmail.com 04-03-74
71 Sumit Kumar Surana 9493971960 29-06-87
72 Mftesh Surana 9686194712 sureshkumarsurana.69@gmail.com 24-01-91 O+
73 Abhonandan Binayak 9949317090 Abhinandanbinayak@gmail.com 30-10-80 B+
74 Deepak jain Bucha 9985757375 07-11-88
75 Navin Bucha 7799883450 NAVIN199117@Gmail.com 1899-12-30
76 Chaman Baid 9866598899 info@acinfotech.com 1899-12-30
77 Sanjay kumar kothari 9866656926 pratapsinghkothari60@gmail 1899-12-30
78 Naveen Parakh 8099201176 bparakh28@gmail.com 22-08-96 O+
79 Adarsh Kundlia 9440605163 Rahulkundlia@gmail.com 11-02-92 B+
80 Raj Kumar Agarwal 9490748928 04-08-89 o+
81 Santosh.kumar Sancheit 9885411305 Namita jainats@gmail.com 05-04-72
82 Santosh.kumar Harawat 9441140668 12-01-84
83 Sumit jain 9848124808 06-02-79
84 Sandeep jain 9963417779 23-08-75
85 Anupam Choraria 7702559393 anapamchoraria88@gmail.com 24-01-88 O+
86 Ajay Choraria 8912540394 anapamchoraria88@gmail.com 04-10-84
87 Rupesh Choraria 7702559292 anapamchoraria88@gmail.com 27-07-82
88 Ravi Choraria 9393125558 ravichoraria@yahoo.com 12-01-74 O+
89 Siddharth Choraria 9866202878 siddharth.electricals@gmail.com 26-06-79 B+
90 Pankaj Baid 9705844486 baidpankaj@gmail.com 18-06-83 B+
91 Vinod Baid 9553131771 csvinod1@gmail.com 02-02-82
92 Basant Baid 9966725450 29-01-74 B-
93 Anand kumar Baid 8912503552 nbearediffmail.com 30-08-72 B+
94 Rahul Sancheti 9490049135 sancheit.81@gmail.com 08-04-81
95 Sanjay Bergani 8916635951 sanjayagenciesbsp@gmail.com 19-01-78 O+
96 Rishab kumar kothari 9393369350 rishab.sujok@gmail.com 25-10-86 O+
97 Ravi Nahata 9493940234 Ravi.nahata@yahoo.com 28-03-85
98 pars Pagalia 9247233345 28-11-88
99 Vinod kumar Pagalia 9154686091 maha04031994gmail.com 1899-12-30 B+
100 Darshan Bengani 9966900424 vbdvpp@yahoo.com 12-02-97 B+
101 Manish Bhansali 9440578177 Ruchilamina@gmail.com 14-12-74 B+
102 Rajesh Baradia 9440644031 easternvsp@gmail.com 06-05-78 ab+
103 Aanand kumar Dugar 9440030927 arundugar@gmail.com 20-09-76
104 Arun kumar Dugar 9441414790 arundugar@gmail.com 22-07-79
105 Rahul kumar Chopra 9582078009 1899-12-30
106 Naveen Banthia 9059173970 23-11-88 B+
107 Amit jain Bhansali 9885086067 27-07-84
108 Manish Harawat 9440043062 19-11-82
109 Naveen Anchalia 9866397101 07-06-71 AB+
110 Amit Surana 9440878975 amitsurana@yahoo.com 31-10-83
111 Pratik Singhi 9949222722 23-07-84
112 Vinod kumar singhi 9492816821 vinodteacompani@gmail.com 05-11-72 O+
113 Vinit Shamsukhar 9849112261 10-09-75 O+
114 Gautam Shamsukhar 9391757515 21-08-74 B+
115 Hemanth jain straya 8297549149 Hemanthcool30@gmail.com 30-11-96 O-
116 Shreyans Nahata 9849140128 unitoage@yahoo.in 23-07-68 B+
117 Sandeep Kumar Sethia 9441075426 sethiasandeep67@gmail.com 1899-12-30 A+
118 Lalit Sethia 9014488762 30-05-91 O+
119 Praveen kumar Nowzakha 8142508068 praveenjain405@gmail.com 14-11-92 B+
120 Jayant kumar Nowzakha 9985365655 praveenjain05@gmail.com 25-11-93 B+
121 Lokesh kumar Dugar 9908670201 dugarlokesh@gmail.com 02-11-82 O+
122 Aman Dugar 9885763272 mamataelectricals.vizag@gmail.com 26-12-92 B+
123 Tej Prakash Jain 9848198743 frontiespiywoods@gmail.com 29-06-04 B+
124 Preetham Surana 9052450139 1899-12-30
125 Piyush Surana 9052450139 1899-12-30
126 Deepak Bucha 9985757375 07-08-88
127 Dharmendra Lalani 8885020100 dharm9966@gmail.com 10-07-80
128 Vikash Baid 9848570379 04-02-81
129 Ajay Kumar Bengani 9246661755 benganiajay85@gmail.com 07-10-83 b+
130 Rajesh Kumar Surana 9346736149 rajesh_jain1980@yahoo.com 14-11-80 B+
131 NARESH KUMAR KOTHARI 9849592010 nareshkothari2000@gmail.com 06-03-76 O+
132 Vijay Kumar Bengani 7013034855 28-07-81
133 Kuldeep Kumar Anchalia 8008003252 19-04-78
134 Sanjay Bengani 9848025660 24-12-75
135 Manish Baid 9848156963 09-02-82
136 Sundeep Kumar Bararia 9491911161 30-06-75
137 Paras Banthia 9848355826 09-03-83
138 Piyush Banthia 9701991100 30-09-89
139 Nitesh Banthia 9160229678 24-06-92
140 Abhishek Banthia 9052199000 20-07-86
141 Peyus Banthia 9966147127 12-08-89
142 Vinod Baid 9573990166 02-02-82
143 Hemanth Banthia 9030434320 15-12-89
144 Ritesh Surana 7036222201 04-05-81
145 Neeraj Surana 7506944722 20-08-92
146 Gaurav Surana 9849156450 07-11-89
147 Paras Pugalia 9885064900 28-11-88
148 Prateek Sethia 9746101521 19-10-93
149 Vignesh Jain Banthia 9000803788 30-09-99
150 Rahul Kothari 9949748511 kotharirahul2014@gmail.com 24-10-87 a+
151 Vidyut Ghosal 9347121215 17-03-87
152 Ronak Singhi 8712737664 27-08-98
153 Mukesh Kumar Nahata 9030660611 22-03-98
154 GAUTAM NAHAR 9640901836 gautamnahar93@gmail.com 1993-01-27 o+
155 Pankaj Sethia 9490582304 pankaj_sethia@ymail.com 29-11-91 b+
156 Vivek Kumar Bhansali 9912238175 31-10-80
157 Prashant Kundalia 8374619467 01-01-97
158 Nikhil Maloo 7842487473 09-11-90
159 Manoj Kumar Baid 9700870082 01-05-74
160 Mahendra Pincha 9704916605 08-01-82
161 Naveen Maloo 8096220945 01-12-88
162 Sourabh Sethiya 9951052009 12-09-88
163 Dharmendar Lalwani 9966103108 10-07-81
164 Nilesh Kumar Kothari 9966970814 27-10-91
165 Naresh Kumar Kothari 9866187866 06-03-76
166 Harsh Kothari 8885500420 08-09-96
167 Manish Bhansali 9440578077 14-12-74
168 Chiranjeevi Golecha 9848314364 30-06-86
169 Tarun Kumar Surana 9383120047 04-03-74
170 Rahul Kundalia 9885040320 31-01-90
171 Pankaj Bhutoria 9177658885 01-07-90
172 Manish Kumar Hirawat 8985363528 19-11-82
173 Anand Parakh 9989565710 25-08-80
174 Alok Parakh 9441466903 19-11-76
175 Vishal Dugar 9032008400 19-02-82
176 Gautam Parakh 8332810716 06-12-83
177 Sunil Shyamsukha 8121004002 05-11-80
178 Naresh Kumar Hirawat 9441042321 26-07-77
179 Kheerthik Kumar Baradia 7207528863 23-04-93
180 Manoj Parakh 9866055945 12-09-83
181 Anil Bothra 9346330988 13-12-76
182 Rajeev Hirawat 9110720430 20-07-80
183 Sunil Hirawat 8125172501 27-02-75
184 Chandrakant Parak 9848552550 20-05-79
185 Ravi Baid 9160620451 24-04-94
186 Ajay Singh Patawari 9292900604 21-05-84
187 Viahal Bengani 9642071215 10-04-91
188 Akshay Gadhiya 9030676012 04-11-94
189 Ajit Kumar Nahar 7569386866 28-01-75
190 Narendra Ghorawat 7008835117 15-09-78
191 Sumati Nahata 9393112323 01-03-76
192 Sagar Pincha 7997224490 23-07-97
193 Yash Baid 9440338881 05-09-03
194 Garavit Katrella 9703891539 20-09-03
195 Tushar Hirawat 7978420641 21-06-02
196 Tushar Lalwani 8121385090 29-03-03
197 Pratham Jain 9290527481 11-08-02
198 Naren Anchalia 6302907229 27-01-01
199 Kishan Kumar Vinayaka 8367597741 04-09-99
200 Bharat Hirawat 9398699247 08-06-01
201 Rishabh Hirawat 8897268968 11-08-05
202 Harsh Daga 6302097405 11-07-02
203 Rishab Kothari 7032628989 16-07-02
204 Udit Kumar Doogar 9441414860 14-01-03
205 Rahul Bucha 8179251627 04-12-99
206 Ankur Jain 7893770205 28-06-97
207 Rishab Banthia 9381145065 17-01-01
208 Mohit Kumar Jain 9133170845 20-01-01
209 Dhananjay Ghorawat 9032901258 03-11-02
210 Arihant Ghorawat 8374406858 23-11-99
211 Nikit Vinayaka 8978212849 06-11-01
212 Bharat Kothari 8898969483 05-10-81 B+
213 Tej prakash Jain golechha 6302778833 tejjai102@gmail.com 29-06-04 ab+
214 Yogesh jain Jain 9573075686 Yogeshjain371@gmail.com 05-09-03 b+
215 Pratham Jain 6309352199 11-08-02 bg
216 VTG 8961377254 mail@mail.com