Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Vikas Jain 9425260977 Vikasjain16580@gmail.com 16-05-80 b+
2 Sumeet Jain 8871070010 sumeet24jain@gmail.com 24-09-85 b+
3 Shrenik Jain 7587155479 shrenikj280901@gmail.com 28-09-01 b+
4 Harsh Tated 7999302718 28-01-02
5 Ishant Baid 9285161000 17-12-02
6 Arham Kagot 9424284969 26-10-04
7 Anis Kagot 7987703999 10-06-00
8 Gautam Salecha 7000741177 17-12-04
9 Anil Kagot 8839476069 kagotanil@gmail.com 16-01-77 O+
10 Rohit Jain 9993799503 rohit.jain88173@gmail.com 09-10-94 b+
11 Shubham Jain 7000730905 shubbhamj698@gmail.com 09-09-96 b+
12 Hemant Salecha 9479288885 hhemant.ssalecha@gmail.com 05-10-88 a+
13 Salecha Pavan 7000258166 salechapawan@gmail.com 04-11-80 ab+
14 Salecha Pavan 7000258166 salechapawan@gmail.com 04-11-80 ab+
15 Sandeep Kagot 9425265028 sandeepkagot65028@gmail.com 24-05-84 O+
16 Siddharth Salecha 9406143977 sidjain2311@gmail.com 23-11-89 b+
17 Manoj Tated 9630861013 mj4410776@gmail.com 09-03-84 b-
18 Praveen Jain 7354680000 jaiambetile@gmail.com 02-06-90 ab+
19 Nishant tated Nishant tated 9981213610 jainnishant1477@gmail.com 17-09-84 b-
20 Akshay Jain 8223900111 akshay.krjs@gmail.com 23-06-93 b+