Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 ANKIT KUMAT 8140514231 1899-12-30 O+
2 Amrutlal Kumath 9924014231 04-10-80 A+
3 Ganeshlal Kumath 9913526498 12-10-75 A+
4 Poonamchand Kumath 9824177801 05-07-72 O+
5 Viralkumar Bafna 9913894668 17-01-89 B-
6 Dilkhush Bafna 9824177629 dilbafna@gmail.com 30-11-81
7 Rajendra kumar Chordiya 9904195295 rajplastic2006@gmail.com 05-05-76 b+
8 Dilip Jain 9428059925 08-06-74
9 Rameshkumar Jain 9426147585 10-04-76 B+
10 Sushil Sarnot 9979977656 sushilshah_99@yahoo.co.in 11-06-91 a+
11 Bhavan Sarnot 7387638252 16-08-94 B+
12 Vimal Sarnot 9898980336 22-10-86 A+
13 Ronak Sarnot 9714141474 ronakshah_98@yahoo.co.in 12-06-89 b+
14 Darshan Derasariya 9712386491 darshanjain1110@gmail.com 1899-12-31 A+
15 Hitesh Sarnot 9998311106 05-11-89 A+
16 Paresh Singhvi 9426774475 10-03-88 B+
17 Manish Singhvi 9427739617 10-05-80 O+
18 Navin Mehta 9428872246 11-02-89 AB+
19 Anilkumar Bafna 9624001666 03-07-72 B+
20 Jayesh Mehta 9825860108 jayesh12181@yahoo.com 12-01-81 a+
21 Pankaj Badola 9904192292 12-01-72 O+
22 SHREYANSH BADOLA 9510919293 shr3yans@yahoo.com 1899-12-30 A+
23 Mukesh Badola 9879284450 05-05-71 O+
24 Manish Kothari 9974638015 manishshah99746@gmail.com 24-01-00 A+
25 Sanjay Badola 9426839163 17-07-81
26 Mukesh Badola 9426391371 21-01-00 A+
27 Sahil Bafna 9978262542 05-01-00 B+
28 Mahavir Dak 9824151234 19-05-79 B+
29 Sidharth Dak 9904074567 26-05-82
30 Naresh Dak 9924710000 20-06-86
31 Arpit Bafna 7715950006 21-07-93
32 Rahul Samra 9904074470 11-08-90 B+
33 VATSAL PITLIYA 8238665665 vatsal3565@gmail.com 1899-12-30 B+
34 PARTH PITLIYA 8238663663 parth00735@gmail.com 1899-12-30 O+
35 Rasik Gugaliya 9429863086 15-11-82 B+
36 Prafulkumar Gugaliya 9898922009 07-03-76 B+
37 Rakeshkumar Gugaliya 9924978777 18-08-81 AB+
38 Darshan Bafna 9879010030 20-10-83
39 Shashank Bafna 9537670621 04-11-92 A+
40 Sanjay Badola 9898227143 sanjaybarola@gmail.com 04-11-76 O+
41 Piyushkumar Bafna 9898774476 27-05-84 O+
42 Kamleshkumar Bafna 9998781588 03-03-76
43 Pankajkumar Bafna 9825095780 21-07-77 O+
44 Sanjay Badola 8238833007 sanjay24shah@yahoo.com 23-01-00 B+
45 Ashish Badola 8460562441 11-10-92 B+
46 Bharat Badola 9428058201 17-12-82 B+
47 Mukeshkumar Chordia 9904829167 20-05-82 O-
48 Kamleshkumar Chordia 9974088712 16-02-80 O+
49 Vimalkumar Chordia 9879042604 06-04-78 A-
50 Pankaj Dak 9825487419 28-06-81 B+
51 Hitesh Dak 9978515000 01-01-85 B+
52 Sanjay Dak 9978949777 vardhmanceramic@hotmail.com 27-11-78 b+
53 Mahavir Dak 9978521000 shivamgranite@hotmail.com 01-05-77 O+
54 Sushil Bafna 9898845091 sushil_shah2003@yahoo.co.in 10-01-00 B+
55 Gajendra Bafna 9909912897 21-03-74
56 Vipulkumar Mehta 9898610078 08-04-83
57 Saketkumar Mehta 9033310000 21-05-87
58 Vaibhav Meratwal 9879162469 29-01-00 B+
59 RAVIN KOTHARI 9586920013 kothariravin6231@g.mail.com 1899-12-30 O+
60 RISHABH KOTHARI 9558167049 1899-12-30
61 Shubhash Hingad 9904139105 02-08-76 AB+
62 Hardik Badola 9925946427 25-01-97 O+
63 Kalpesh Mehta 9426147777 1899-12-30 B+
64 Rahul Mehta 9898438333 hulshah@yahoo.co.in 13-01-88 ab+
65 Vimal Badola 9824119884 06-05-76 B+
66 Yogesh Pokharna 9824724400 04-01-00 O+
67 Ankur Mehta 9726002700 jewelleryshagun@gmail.com 21-01-00 A+
68 Vinod Mehta 9427470698 23-01-71 O+
69 Gautambhai Mehta 9408658151 05-07-77
70 Dinesh Mehta 9429150370 20-05-79 A+
71 Pankaj Mehta 9426184229 24-01-84
72 Ketan Meratwal 9429150233 ketanmeratwal@gmail.com 03-01-00 o+
73 Harishji Gelad 9825109279 06-12-75 B+
74 Tejash Sahlot 9712721051 09-06-89 A+
75 Anilkumar Singhvi 9898845059 06-08-75 B+
76 Manish Kothari 9825122574 manish_shah369@yahoo.com 18-06-87 b+
77 Rahul Kothari 9825128574 01-09-91 B+
78 Hiren Kothari 9825120574 04-04-89 B+
79 Himesh Kothari 9428197281 29-01-00 O+
80 Akshay Kachara 7359828617 09-10-94
81 Sunil Ranka 9998626316 23-10-77 O+
82 Rajesh Bafna 9879591950 24-01-00 B-
83 Dipak Shrimal 7359777655 05-11-91 AB-
84 Vijay Gandhi 9824139470 vijayshah1011@gmail.com 10-11-84 O+
85 Anant Jain 9825488104 07-08-80 A+
86 Anil Badola 9825408675 ac_badola@hotmail.com 20-11-80 b+
87 Kamlesh Munot 9925707461 14-01-82 B+
88 Prakash Hingad 9824190234 1899-12-31 O+
89 Jitendrakumar Bafna 9898294502 09-04-76 AB+
90 Nareshkumar Bafna 9898569339 27-12-78 O+
91 DHARMESH AANCHALIYA 8735029450 12bba28@gmail.com 1899-12-30 A-
92 Hardik Kawadia 8123869640 hkawadiya132@gmail.com 19-01-00 B+
93 Abhishek Lodha 9004395848 abhishekdwarf21@gmail.com 20-01-00 O+
94 Anand Mehta 9427124611 05-01-00 A+
95 ANKUR BAFNA 7698509124 1899-12-30 B+
96 Arham Badola 910627135 04-01-00 O+
97 Ashish Badola 9106535922 09-01-00 B+
98 Bharat Badola 9998273345 bharatshahbardoli@gmail.com 16-01-00 B+
99 Bhavan Sarnot 9033933424 1899-12-30
100 Chirag Derasariya 9426800724 1899-12-30
101 DIPESH PITLIYA 8238480480 1899-12-30
102 Gajendra Bafna 9909912891 gpjain1@gmail.com 20-01-00 B+
103 Ganpat Babel 7016731137 16-01-00
104 Gautam Mehta 9408659151 06-01-00
105 Harish Gelda 9825109271 11-01-00
106 Himat Bafna 9825489727 16-01-00 B-
107 HITESH POKHARNA 8866181126 jain786h@gmail.com 1899-12-30
108 JAY MANDOT 7048439391 1899-12-30 AB+
109 Jayesh Badola 9824150219 27-01-00
110 Jayesh Mehta 9160450951 03-01-00
111 Kamlesh Bafna 9727192298 24-01-00 B+
112 Kamlesh Kothari 9824159452 shah052kamlesh@gmail.com 04-01-00
113 Karan Pitliya 9825843446 22-01-00 B+
114 Kiran Badola 9904449998 kiranjain22193@gmail.com 17-01-00
115 KULDEEP BHALAVAT 9409417270 1899-12-30 A+
116 Mahavir Babel 9879128525 01-01-00
117 Manan Badola 9973813189 05-01-00 B+
118 Manish Singhvi 8401355557 manishshah9427793617@gmail.com 04-01-00 O+
119 Manoj Kachara 9998062458 10-01-00 B+
120 MANTHAN BADOLA 9429824080 1899-12-30 O+
121 MUDIT MEHTA 9879299222 muditshah987@gmail.com 1899-12-30 B+
122 Nayan NULL 9408120701 nayanjain701@gmail.com 11-01-00 B+
123 Paknaj Bafna 9825059780 20-01-00 O+
124 Pankaj Badola 9904192272 pankajshah1272@gmail.com 1899-12-31 O+
125 Paresh Singhvi 7383939697 02-01-00 B+
126 RAJ KOTHARI 9978201336 kothariraj6231@gmail.com 1899-12-30
127 RISHABH BADOLA 9998587284 1899-12-30 B+
128 Sanjay Badola 9426839168 16-01-00 B+
129 SAURABH MEHTA 9909575951 1899-12-30 O+
130 SANYAM P. BADOLA 7575043103 1899-12-30 O+
131 SIDDHARTH BAFNA 8758085757 siddharthshah2727@gmail.com 1899-12-30 O+
132 Sunil Badola 9726136745 08-01-00
133 SURAJ HINGAD 9104229752 surajjain167@gmail.com 1899-12-30 B+
134 UMANG HINGAD 9173585588 jainumang139@gmail.com 1899-12-30
135 UTSAV MEHTA 8128860871 1899-12-30 B+
136 Vijay Shah 8866474345 kp1592390@gmail.com 11-01-00 B+
137 Vikas Pitliya 9879599022 18-01-00
138 Vinod Accha 9904203906 jainvinod1983@gmai.com 22-01-00 B+
139 Vishal Badola 7069338766 vishalshah111172@gmai.com 02-01-00
140 HARSH DAK 7575888750 1899-12-30
141 NEEL DAK 9904116447 1899-12-30
142 VIVEK PANDEY 9601967226 1899-12-30
143 PRATIK BADOLA 7820009867 1899-12-30
144 ARHAM BADOLA 9913063393 1899-12-30
145 MANAN BADOLA 9913813189 1899-12-30
146 VAIBHAV POKHARNA 7435881597 1899-12-30
147 VANSH POKHARNA 6352523208 1899-12-30
148 VIVEK KUMAT 8153877801 1899-12-30
149 DEVRAJ BAFNA 7621964481 1899-12-30
150 JAYESH MEHTA 8160450951 1899-12-30
151 RISHABH SARNOT 9429186820 1899-12-30
152 HARDIK BADOLA 8469961713 1899-12-30
153 SANYAM D. BAFNA 8758438811 1899-12-30
154 RONAK KOTHARI 7698423822 1899-12-30
155 SANYAM BAFNA 9408744612 2bsanyam@gmail.com 02-08-01 ab+
156 MOHIT MANDOT 7016699369 1899-12-30
157 DHAVAL CHAJED 9427642889 1899-12-30
158 JENIL MANDOT 7990220942 1899-12-30
159 Vinit Ranka 8758614378 shahvinit2403@gmail.com 30-07-05 b+