Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Mukesh Bhatewara 7411111555 mudit.daloin@gmail.com 30-01-00 AB-
2 Prakash Palgota 9036131686 02-09-80
3 Kuldeep Kothari 9901700976 kotharidigital@gmail.com 13-01-00 B+
4 Pradeep Kothari 9686787211 29-01-00
5 Mahaveer Bafna 9343408598 bafnmahaveer21@gmail.com 15-01-00 B+
6 Manohar Bafna 7760416043 24-01-00 B+
7 Prithviraj Bafna 9343088258 prithvibafna@yahoo.co.in 01-01-00
8 Rajendra Jain (Mandot) Rajendra Jain (Mandot) 9449810047 rajendrakjain1976@gmail.com 14-01-00 O+
9 Kushalkumar Jirawla 9449442612 kushal28hubli@gmail.com 14-01-00
10 Punitkumar Jirawla 9902496625 punit26hubli@gmail.com 05-01-00
11 Shashi Dak 9845522355 adinathhubli@gmail.com 06-01-00 A+
12 Ravi Dak 9845122355 mc22355@gmail.com 04-01-00 A+
13 Suraj Vedmutha 9845702165 vedmutha83@gmail.com 23-01-00 B+
14 Pavan Kawad 9448271980 TRINITYHBL@YAHOO.COM 01-03-80
15 Arvind Jain Kawad 9448590480 amkawad@gmail.com 22-12-77 O+
16 Ashok Kawad 9448276627 TRINITYHBL@YAHOO.COM 30-12-71
17 Chandan Bohara 9590641463 jainchandan1979@gmail.com 30-11-79
18 Vikas Bohara 9886074936 vikas197jami@gmail.com 15-01-00 O+
19 Tejasvi Bohara 8892726751 20-11-76
20 Ramesh Kumar 9742843207 palgotaramesh@gmail.com 07-05-82 ab+
21 Hanuman Jain 9945520410 hanumanjain00@gmail.com 17-01-00 b-
22 Kushal Vadera 9036697207 khushaljan456@gmail.com 30-09-90 ab+
23 SANKET VADERA 9663512014 sanketvadera@gmail.com 08-06-96 a+
24 AKSHAY BAGERCHA 9538983713 akshaybagercha12@gamil.com 27-03-95 B+
25 Manoj Manoj B.Jain 9036200828 manoj-mehta30@yahoo.co.in 04-01-00
26 Vikas B Jain 9845453140 vikasjain@gmaail.com 17-09-77
27 Chirag Chirag O.Kataria 9844828213 chiragkataria91@gmail.com 25-01-00 B+
28 VISHAL KATARIA 9986275443 vishalkataria469@gmail.com 21-07-93 O+
29 Hemal Chopra 9035045558 hemalchopra123@gmail.com 02-01-00 B+
30 Vinod Vinod L.Vedmutha 9448113954 vinodvedmutha@gmail.com 02-01-00 A+
31 Anand Vadera 9886654594 anandjaindj@gmail.com 03-01-00
32 Manoj Kothari 9342462546 27-02-77
33 Arvind Bagrecha 9844774002 arvindbagrecha4002@gmail.com 03-07-83
34 Santosh Bohra 9845270438 santoshjain576@gmail.com 14-01-00 O+
35 Rajendra Parakh 9379894516 24-01-00 A+
36 Hanuman Parakh 9448433886 06-01-00 A+
37 Bhomraj Parakh 9741657097 17-05-77
38 Naresh Naresh A.Bothra 9448121609 jainnaresh445@gmail.com 21-01-00
39 Rishi Vedmutha 9844041039 15-01-00
40 Kamlesh.H. Pavecha 8553712500 kamlesh.kj22@gmail.com 06-01-00 O+
41 Vinod Lukkad 9448249032 vinodlukad@gmail.com 27-01-00
42 Surendar Lukkad 9241648494 surendarlukkd1982@gmail.com 20-01-00
43 Mahaveer Palgota 8762444756 16-01-00 B+
44 Mahaveer Lukkad 9341691324 mahavirlukkad123@gmail.com 24-01-00
45 Ashok Kumar Pavecha 9886811301 1899-12-31 A+
46 Ashok Palgota 9141388219 21-09-77
47 Deepak Palgota 8088171300 16-11-72
48 Prakashchand Parakh 9845251088 prakashparakh10@gmail.com 15-01-00 A+
49 Paritosh Dak 9886072966 paritoshkumarjain@gmail.com 1899-12-30
50 Vimal Dak 9886254099 vimalsales24@gmail.com 07-01-00 B+
51 Abhishek Dak 9663185553 abhishekdak@gmail.com 1899-12-30
52 ASHISH DAK 9036572966 ashishjain1267@gmail.com 23-03-00
53 Jitendra Palgota 9448375063 12-07-72
54 Praveen Bagrecha 9036452453 1899-12-30
55 Jitendra Jain 9036265655 zitujain@gmail.com 09-01-00 B+
56 Dharmendra Jain 9449634661 bagrechadhamu@gmail.com 17-01-00 AB+
57 Prakash Kawad 9945098111 PEC.HUBLI@GMAIL.COM 14-11-79
58 Hashmukhkumar Jain 9844073213 jainhg@gmail.com 28-09-86 ab+
59 Mahaveer Chand Jain 9448822756 mgjain23@gmail.com 28-02-83 b-
60 ABHISHEK CHOPRA 7411007610 abhic.004@gmail.com 10-10-95 A+
61 SIDDHARTH DOSHI 7411141453 siddharthdosi620@gmail.com 21-02-97 O+
62 Arihant.D.Dosi Doshi 8904865463 arihantdd@gamil.com 20-01-00 O-
63 Dilip Dilip D.Sanklecha 9448462069 dilipsanklecha53@gmail.com 14-01-00 A+
64 Anil Jain 9739865941 anildj@gmail.com 21-01-00 A+
65 Vivek Dak 9008906855 vkj1988@gmail.com 03-01-00 B+
66 Dhiraj Dhiraj C.Lodha 9379968621 05-01-00
67 Madanlal Palgota 9632403924 1899-12-30
68 Rajesh Palgota 9036745758 27-09-89
69 Rakesh Palgota 7411511348 24-04-93
70 Amrutlal Vadera 9449643017 27-09-76
71 Jayantilal Vadera 9448247881 29-01-73
72 Ajay Gadhaiya 9379205062 AJAYGADHAIYA111@GMAIL.COM 18-01-83
73 Sanjay Gadhaiya 8880340616 sanjaygadhaiya888@gmail.com 06-01-00 A+
74 Dhanesh Jirawala 9686881796 dhaneshj370@gmail.com 13-01-00 B+
75 Dhanesh Jiravla 9686336434 14-11-82
76 KARTIK PALGOTA 9060919111 kartikpalgota@gmail.com 13-07-96 O+
77 Sagar Palgota 9008007676 sagarpalgota@gmail.com 26-01-00 A+
78 Mukesh Palgota 9880000161 08-01-00 B+
79 Sanjay Vaidmutha 9036437182 07-07-75
80 Mukesh Vaidmutha 9036493383 MUKESHJAIN3383@GMAIL.COM 01-08-73
81 Lalit Salecha 9620087791 31-12-83
82 Dinesh Salecha 9448184279 15-10-72
83 PRITESH MEHTA 8105132124 Pritjain13@gmail.com 28-11-93 B+
84 Arvivd.S.Jain Vaidmutha 9448368826 14-01-00 O+
85 Virendra Surana 9449187500 12-01-00
86 Nitesh.A.Surana Surana 8050582007 niteshnit91@gmail.com 06-01-00 A+
87 MOHIT SURANA 9738241777 Mjmohitsurana.1997@gmail.com 25-05-97 A+
88 Mahendra Salecha 9448981001 JAINROHIT22@YAHOO.IN 24-12-66
89 Rahul Rahul M.Salecha 9036780217 26-01-00
90 ROHIT SALECHA 8904120448 jainrohit22@yahoo.in 20-02-92
91 Uttam Chand Babel 9845861408 19-01-00
92 Rakesh Derasariya 9845352821 rakeshsssjain@gmail.com 30-01-00 O+
93 Kushal Kumar Jirawala 9449442612 kushal28hubli@gmail.com 15-09-87
94 Punit Jirawala 9902496625 punit26hubli@gmail.com 06-08-89
95 Kamlesh Khated 9845577462 11-02-81
96 Vishal Bohara 9036200946 07-01-00 AB+
97 Mahaveer Kothari 9845123211 mowkothari1979@gmail.com 15-07-79 b+
98 Vinodkumar Bhansali 9741987991 jaibhikshuelectricalshubli@gmail.com 02-01-87 b+
99 Deepak Palgota 8088171300 deepaktapra@gmail.com 15-01-00 O+
100 Vinod Vedmutha 9448113954 vinodvedmutha@gmail.com 03-03-77 a+
101 MAHIPAL .V. JAIN 7795727224 mahipalvjain171@gmail.com 17-07-98 AB +
102 ABHISHEK PALGOTA 7795207040 abhishek.jain779@gmail.com 30-06-94 B+
103 Ajaykumar Gadhaiya 9483562762 17-01-00
104 AKSHAT SANKLECHA 8151835320 akshatsanklecha@gmail.com 04-02-98 ab+
105 AMAN KOTHARI 9481649777 Kothari801@gmail.com 09-09-98
106 Amit Bagrecha 9035021157 amitbagrecha45@gmail.com 07-01-00
107 Amit Jain 9343806057 amitbfb@rediffmail.com 15-11-82 O+
108 Anil Bagrecha 9964731018 bagrecha-anil@yahoo.com 06-01-00 B+
109 Anil Kumar .L. Bhansali 9880565851 04-01-00
110 Ankit Sanklecha 9019044445 ankitvsanklecha@gmail.com 02-01-00
111 ANKUSH SANKLECHA 8105881834 ankushjain2394@gmail.com 23-10-94 ab+
112 Arvind Jain 8971213437 jainarvind17@gmail.com 08-01-00 AB+
113 Arvind Kothari 9845719138 arvind07@gmail.com 17-01-00
114 Ashish Kumar Jain 9071700946 mokshashish@gmail.com 09-01-00 AB+
115 Ashok Palgota 9448812395 20-01-00 O+
116 ASHVIN LUKKAD 7204168045 ashvinlukkad1999@gmail.com 20-02-99
117 Babulal.M.Jain NULL 9448059961 11-01-00 B+
118 BHAVESH BAFNA 9916780368 baveshbafna369@gmail.com 18-11-01 O+
119 BHAVIK PALGOTA 9620489007 jJrahul568@gmail.com 05-11-97 B+
120 Bherulal Jain 9900484616 12-01-00 A+
121 Brahmdev.M.Dugar NULL 9342585453 brahmdevdugar@gmail.com 04-01-00
122 Darshan Jain 7019730626 darshanjain@gmail.com 18-01-00 B+
123 Devendra Vedmutha 8088051243 wwwdevjain788@gmail.com 13-01-00 B+
124 Dharmendra Kothari 9663374320 kothariguddu82@yahoo.com 22-01-00 B+
125 Dharmendra Vadera 9980170001 1899-12-31 B+
126 Dilip Jeerawala 9036620410 1899-12-31 B+
127 Dinesh Kumar Bagchar 8050861713 dineshhubali@gmail.com 07-01-00 O+
128 DIXIT LUKKAD 8880326810 dixitlukkad2002@gmail.com 15-03-02
129 GOURAV SRISRIMAL 9066440886 gouravjain610@gmail.com 09-10-00
130 Harakchand Kothari 9141391591 21-01-00 O+
131 Hariom Jain Bothra 9901382909 08-01-00
132 Hasmukh.M. Chajed 9880396645 13-01-00 O+
133 Hemraj Jain 9845346587 hemraj.jain@gmail.com 02-01-00 B+
134 Jitendra Bagrecha 9845579877 prism.hbl@gmail.com 21-01-00
135 Kailash Bagrecha 9845865177 rameshelectrichubli@gmail.com 11-01-00 A+
136 Kamlesh Bhansali 9342585458 15-08-82 O+
137 Kamlesh Srisrimal 9448631131 vntkjain26@jmail.com 01-01-00 O+
138 Kamleshkumar Jain 9545577462 rajgurulaminateshubli@yahoo.in 10-01-00 O+
139 Krishandev Dugar 9986275964 krishandevdugar@gmail.com 23-01-00 O+
140 KUNAL SRISRIMAL 7899097969 kunalj514@gmail.com 23-09-97 O+
141 KUSHAL SRISRIMAL 8147996261 jainkushal869@gmail.com 11-05-01 O+
142 Lokesh Golchha 9900485644 golchhalokesh@gmail.com 29-01-00 B+
143 Mahaveer Bohra 9731111304 mahaveermahaveer7943@gmail.com 29-01-00
144 Mahaveer Kothari 9845849777 yashtilironix@yahoo.com 1899-12-31
145 Mahendar Luniya 9845007530 shaktimarketing91@gmail.com 11-01-00 B+
146 Manil Jain 9916812311 28-01-00 B+
147 Manish Dhakad 8951102284 17-01-00
148 MANISH KOTHARI 8951471554 manishkthr@yahoo.com 27-01-97
149 Manoj Bhansali 9880449007 manojmbhansali@gmail.com 26-01-00 B+
150 Manoj Kothari 9740021376 26-01-00
151 Marshal Jain 9449265001 10-01-00
152 MAYANK SRISRIMAL 9449360319 319mayank@gmail.com 23-02-97 AB+
153 NULL Mitesh M.Kothari 9448279419 1899-12-31 B+
154 MUDIT JAIN 9900044744 Mudit.jain352@gmail.com 26-09-00
155 Mukesh Kothari 9449040208 28-01-00
156 Mukesh Kumar 9342045524 04-01-00
157 Mukesh Vedhmutha 8050698168 1899-12-31 B+
158 Nagendra Vedmutha 9448922855 nagendrajainkt@yahoo.com 29-01-00
159 NAMAN PALGOTA 9008504214 namanpalgota007@gmail.com 26-07-00 D+
160 Naresh Kothari 9845784856 lvlynaresh@gmail.com 16-01-00 O+
161 NIKHIL VEDMUTHA 9739656875 nikhilmehta21155@gmail.com 22-02-00
162 Paras Gadhaiya 7676320043 parasgadhiya8072@gmail 24-01-00 O+
163 Paras Pagaria 9343704068 rekoenterprise@gmail.com 25-01-00 B+
164 Pavan Jain Kawad 9035121348 prestigehbl@gmail.com 1899-12-31 O+
165 Pawan B nahata Pawan B.Nahata 8971122337 majisha1978@yahoo.com 12-07-78 b+
166 PIYUSH VADERA 9663809635 piyushvadera555@gmail.com 01-04-99 B+
167 PIYUSH VEDMEHTA 8147777959 piyushmehta360@gmail.com 09-06-95 O+
168 NULL Piyush S.Bagrecha 9110220764 07-01-00
169 Pradeep Bagrecha 9448807484 pradeepju84@gmail.com 04-01-00 B+
170 Sagar Palgota 8095991717 06-01-00 O-
171 PRATHIK BABEL 9035350434 prateekjain5555@gmail.com 29-12-99
172 Praveen Bhansali 9845103204 praveenespel@gmail.com 27-01-00
173 Praveen Palgota 9964181916 29-01-00 AB+
174 PRITESH VADERA 9986983201 priteshvadera84@gmail.com 03-07-00
175 Rahul Baid 9845190019 rahulbaid86@gmail.com 12-01-00
176 Rajesh Chopra 7303155555 09-01-00
177 Rakesh Bafna 9480412131 rakeshbafna5864@gmail.com 14-01-00 B+
178 Rakesh Kothari 9972383348 11-01-00
179 Ramesh Bagrecha 9480078565 rameshjainhubli@gmail.com 12-12-82 b+
180 Ramesh Kothari 9036556856 24-01-00
181 Ranjit Bafna 9448116406 15-01-00 O+
182 Revat Palgota 9036506498 21-01-00
183 RISHAB KOTHARI 7259473214 rishikthr1995@gmail.com 15-04-95
184 RISHAB .D. PALGOTA 8147085696 RishabPalgota@gmail.com 02-08-99 A+
185 Rushab.P.Mehta NULL 7204800935 rishibjain143@gmail.com 14-01-00 B+
186 Sandeep Palgota 9900260308 sandeeppalgota@gmail.com 13-11-78 ab+
187 Sanjay Kothari 9448007215 10-01-00 A+
188 Sanjay Vedhmutha 8310248482 06-01-00 B+
189 Sankesh Kumar 9449120868 sankeshkumarjoin19@gmail.com 18-01-00
190 Santosh Kothari 9448916334 santosh16334@gmail.com 14-04-78
191 Shantilal Jain 8050479142 12-01-00 O+
192 SUMEET PALGOTA 9916192833 sumeetpalgota@gmail.com 13-10-97
193 Sunil Kothari 9448540938 05-08-79
194 Sureshkumar Palgota 9036921623 suresh.jain6979@gmail.com 05-01-00 O+
195 Umesh Shrishrimal 9538412159 umeshraryan1981@gmail.com 13-01-00 O+
196 Uttam Jirawala 9845518647 uttamkumar123.uj@gmail.com 18-01-78 b+
197 VAIBHAV SRISRIMAL 9448843585 Venusvaibhav29@gmail.com 13-09-98 B+
198 Vikas Bohara 9036200206 vikas.hbl.jain@gmail.com 27-01-00 B+
199 VINIT SRISRIMAL 8951260199 Vinitjain260199@gmail.com 26-01-99 O+
200 Yash M. Kothari 9739301777 ykothari74@gmail.com & ykothari9@gmail.com 27-01-00
201 YASH SRISRIMAL 8277585526 yashjain110399@gmail.com 11-03-99 b-
202 YOGESH PALGOTA 8884322446 yogeshpalgota9448@gmail.com 04-08-98 b+
203 PRAFUL BOTRA 7406123918 jprafful924@gmail.com 27-06-99
204 RISHAB .K. PALGOTA 9739169474 rish2216308@gmail.com 06-01-98
205 YASH KOTHARI 9741203872 ykothari19@gmail.com 28-05-00
206 VRINDAN JAIN 9538479260 vrindanjaindt@gmail.com 27-01-98
207 YUVRAJ BAGRECHA 8073349892 yugrajjain83@gmail.com 01-01-00
208 Manan Vedmutha 9036579681 mananjain658@gmail.com 21-10-03 bg
209 Sagar Palgota 9148024723 sagarpalgota162@gmail.com 07-10-00 a-
210 puneet chajer 8904833661 puneetchajer123@gmail.com 10-09-92 bg
211 Sumit Vedmutha 9353961831 jainsumit554@gmail.com 24-06-03 bg
212 Sarthak Kothari 9148075485 sarthakkothari66@gmail.com 06-07-03 bg