Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Rajesh Jamar 5656567898 email266@gmail.com 12-06-80
2 ASHISH KOCHAR 9435555050 ashish9435555050@gmail.com 08-10-84 b+
3 SASHANK SURANA 9706867546 sashank900@gmail.com 14-06-90
4 RAMESH KOTHARI 9435062726 01-07-79
5 Rakesh Kr. Agarwala 9435111938 08-02-72
6 JITENDRA ANCHALIA 9859971437 13-11-80
7 RUPESH ANCHALIA 9435568693 23-10-87
8 GIRISH BACHHAWAT 9707919182 04-09-78
9 NIRAJ BAFNA 9435067000 23-01-79
10 ANKUR BAFNA 9577178464 08-01-93
11 PANKAJ BAFNA 9207001497 31-12-81
12 Narendra Kr. Baid 9864185764 11-06-70
13 Mahendra Kr. Baid 9864185763 11-06-70
14 Laxmipat Baid 8486985408 31-08-71
15 Nitesh Baid 8876032405 24-12-91
16 Lalit Baid 9435573507 25-08-73
17 Rajkumar Baid 9864370170 27-03-94
18 PRAMOD KR. BAID 9435044854 24-06-76 O Positive
19 Sanjay Kr. Baid 9854051556 10-12-70
20 SUNIL KR. BAID 9435106654 03-09-78 O Positive
21 PRADEEP BAID 9435018350 13-09-80
22 Navin Baid 9435196380 27-05-72 A Positive
23 SUNIL KR. BAID 9864014701 12-02-80 A Positive
24 DEEPAK BAID 9864220376 05-11-83
25 Sushil Kr. Baid 9864063172 03-05-72 B Positive
26 Manoj Kr. Baid 9864036250 12-02-72 B Positive
27 Manoj Kr. Baid 9435554079 14-03-72
28 PRAKASH BAID 9435043314 10-03-78
29 Sandeep Baid 9435010972 20-07-85
30 PRAVEEN BAID 9864336264 30-01-80
31 RAJESH BAID 9435111346 14-05-76 O Positive
32 Sanjay Baid 9864026878 11-11-81
33 Kamal Baid 9707729895 28-12-73
34 NIRMAL BAID 9435404635 nkjain1977@gmail.com 15-01-77 b+
35 AJIT BAID 9864038659 18-12-79 O Positive
36 Navin Baid 9435049717 05-02-74 B Positive
37 AJAY BAID 9864277556 07-08-82
38 SHANTI LAL BAID 9859923308 13-10-80
39 Pawan Baid 9864439111 26-08-87
40 JITESH BAID 9435550216 17-08-83
41 RAJKUMAR BAID 9435543558 29-12-75
42 SANDEEP BAID 9706026926 04-04-80
43 ASHISH BAID 8822168410 02-10-83 A Negative
44 HEMANT BAID 8800878455 25-05-82
45 ANISH BAID 9954116110 24-05-79
46 Sushil Kr. Baid 9436002200 28-02-72
47 SANDEEP BAID 9435040164 15-10-79
48 ABHISHEK BAID 9706467837 16-01-90
49 ANAND BAID 8255096762 08-04-87 AB Positive
50 NITESH BAID 9864075483 09-08-81 B Positive
51 GOUTAM BAID 9435213636 gautambaid97@gmail.com 17-02-81 ab+
52 Kamal Kr. Baid 9707729895 17-02-71
53 Sushil Baid 9864214123 10-06-75 A Positive
54 RAJEEV KR. BAID 8811813050 25-06-86
55 RAMESH KR. BAID 9401726480 01-10-80
56 TARUN BAID 8724980518 19-11-84
57 ARUN BAID 9864821909 26-03-82
58 MAYANK BAID 9707455401 07-04-90
59 PANKAJ BAID 9435016851 04-11-80
60 MANISH BAID 9864274625 15-06-79
61 MITESH BAID 9207074625 16-06-84
62 MANISH BAID 9859691946 23-10-90
63 SAURABH BAID 9706475281 06-01-91
64 ARPAN BAID 9706475411 24-04-89 O Positive
65 AMIT BAID 8876129294 12-01-91
66 Kunal Baid 9864821480 01-06-85
67 PAWAN BAID 9435103354 27-03-84
68 PRAVESH BAID 8822528589 09-07-86 A Positive
69 RUPESH BAID 9707839322 rupeshbaid28@gmail.com 23-04-78
70 PUSHAP KR. BAID 9864139322 baidpushap@gmail.com 19-10-79
71 SUSHIL KR. BAID 9706074003 06-10-76 AB Positive
72 MANOJ KR. BAID 9706074005 15-09-77 A Positive
73 SANJAY BAID 9954014949 13-01-79 O Positive
74 SANJIV BAID 9207136327 01-01-82
75 Vikash Kr. Baid 8486071172 baidvikash88a@gmail.com 30-07-93
76 Arihant Banthia 9706680444 04-03-88
77 VIKASH BANTHIA 9903071413 13-07-90
78 Manoj Banthia 9864070128 06-02-72
79 JITENDRA KR. BARADIA 7896601966 30-10-81
80 SHALIN KR. BARADIA 9435551558 15-10-77 O Negative
81 Prakash Bararia 9435044363 16-06-75 O Positive
82 PRAVIN BARARIA 9864060981 26-01-81
83 MUKESH BARADIA 9435018630 29-11-80 O Negative
84 GAURAV BARARIA 9941711271 11-09-88
85 Kishan Bararia 9864451787 19-11-73
86 SUMIT BARARIA 9707020066 05-03-82
87 PARAS BARARIA 9864381659 18-06-83
88 RAJENDRA KR. BARARIA 9401595574 09-09-84
89 DILIP KR. BARMECHA 9706345841 03-08-79
90 VINIT BEGWANI 9864039450 19-07-84
91 AJIT BEGWANI 9435592554 17-05-80 AB Positive
92 ADARSH BEGWANI 8822247663 26-08-90
93 Manoj Kr. Bengani 9435019882 26-01-72
94 Deepak Bengani 9435184893 25-03-74 O Positive
95 Babulal Bengani 9435015704 03-01-73 O Positive
96 AMIT BENGANI 9435012038 03-10-79
97 ANKUSH BENGANI 9435012030 05-12-77
98 DEEPAK BENGANI 9957831338 22-10-78 O Positive
99 Pramod Kr. Bengani 9435734177 11-04-74
100 MUKESH BENGANI 9435554836 01-06-79
101 Manoj Bengani 9864031647 09-09-74
102 Rajesh Bengani 9401344444 12-12-73 O Positive
103 ANAND BENGANI 9435101366 14-01-84
104 Dinesh Bengani 9435196090 26-08-83
105 Naresh Bengani 9435106693 28-11-74
106 MOUSAM BENGANI 9954708027 14-09-82
107 ROSHAN BENGANI 9435552108 07-10-84
108 ADIT BENGANI 9707458343 aditbengani123@gmail.com 03-10-86
109 AKHIL BENGANI 8761902021 07-12-92
110 VISHAL BENGANI 8822737995 31-05-88 AB Positive
111 MANISH BENGANI 9435190349 11-01-85
112 RISHABH BENGANI 9036105571 02-06-92
113 Rajesh Kr. Bhadani 9435199734 03-06-72 A Positive
114 RAKESH BHADANI 9864021845 24-01-77 B Positive
115 PAWAN BHADANI 8876510036 11-03-80
116 SUMIT BHADANI 9864044694 12-03-82
117 SATISH BHADANI 8811022081 satishbhadani36@gmail.com 25-06-79 O-
118 Sandip Bhadani 9864516945 sbpremilu@gmail.com 13-02-86 O+
119 PRAKASH BHADANI 9864103060 16-01-80 B Positive
120 VINEET BHANDARI 9435049960 11-08-85
121 MUKESH CH. BHANDARI 9435018802 05-04-83
122 RISHI BHANSALI 9864216999 16-08-80
123 AMIT BHANSALI 9435014823 09-02-81
124 AMIT BHANSALI 9401363961 19-11-85 B Positive
125 Pradip Bhansali 9401690320 24-04-75
126 Rakesh Kr. Bhansali 9435042193 31-12-71
127 Kishore Bhansali 9435040613 20-04-71 B Positive
128 Kanak Bhansali 9854072592 12-07-72
129 ROHIT BHANSALI 9864225991 24-03-84 O Positive
130 RAHUL BHANSALI 9864326891 bhansalirahul91@gmail.com 16-11-86
131 PARVEEN KR. BHANSALI 9435340152 parveenbhansali@gmail.com 24-10-77
132 AMIT BHANSALI 9864045651 04-09-83
133 RAVI BHANSALI 7896040968 03-01-78
134 VIJENDRA BHANSALI 9435105157 15-05-77 O Positive
135 Jay Kr Bhansali 9707588155 23-10-72 O Positive
136 Manoj Kr. Bhansali 9864206563 02-01-73
137 NAVEEN BHANSALI 9435343346 07-01-81
138 RAVI BHANSALI 9864670483 07-08-83 O Positive
139 RISHABH BHANSALI 9707755444 09-01-80
140 AJAY BHANSALI 9435011678 06-09-80
141 NARESH BHANSALI 9435112431 15-03-77
142 AMIT KR BHANSALI 9435555835 05-04-85
143 Amit Bhansali 9401363961 19-11-85 AB Positive
144 GAUTAM BHANSALI 9435011600 21-09-80 B Positive
145 VINAY BHANSALI 9085909093 16-08-88
146 MANISH BHANSALI 9864062611 04-09-83
147 ANKIT BHANSALI 9864211051 20-07-89
148 DEEPAK BHANSALI 9954890056 02-09-85
149 MUKESH BHANSALI 9678839018 12-12-82
150 NAVIN BHANSALI 8253854603 navinbhansali@gmail.com 09-12-86 a+
151 NISHANT BHANSALI 9508167269 31-12-88
152 NARENDRA BHANSALI 9864506575 11-07-92
153 SHREY BHANSALI 9864133304 25-05-88
154 MANISH BHANSALI 9401539507 21-08-80
155 PAWAN BHANSALI 9613167272 21-10-88
156 JAGAT KR. BHARUNT 9435067129 02-01-79
157 Rakesh Bharunt 9864112533 21-01-73
158 Ritesh Bhatera 9864224912 08-11-81
159 Rajkumar Bhatera 9864067512 15-11-73 B Positive
160 Manoj Bhura 9954468231 21-09-72
161 Kanhaiyalal Bhura 9613511994 21-01-75
162 BHAIRUDAN BHURA 9401135301 11-11-80
163 Subhkaran Bhura 9864166315 01-07-73 O Positive
164 PRAVIN BHURA 9864066698 16-09-78 O Positive
165 PANKAJ KR. BHURA 9864064401 14-11-79
166 ARVIND BHURA 9435658775 15-11-86 O Positive
167 PRADEEP BHUTORIA 9435111095 15-08-78 A Positive
168 SUSHANT KR. BINAIKIA 9954049330 13-12-80
169 CHAMAN BOHARA 9864842976 07-11-92 O Positive
170 Anil Kr. Bokadia 9435147663 01-07-71 O Positive
171 Sunil Kr. Bokadia 9435010249 05-04-72 O Positive
172 SUSHIL KR. BOKADIA 9954022909 21-09-75
173 MANOJ BOKADIA 9435041880 19-03-79
174 Shanti Prakash Bokadia 9435193589 14-05-74
175 Ashok Kr. Borar 9435106182 10-05-71
176 Subodh Kr. Borar 9435101393 18-11-72
177 VINIT BORAR 9435113700 17-02-84
178 SANJAY BORAR 9864028406 03-12-81
179 RAJESH BORAR 9864032263 14-04-78
180 ROSHAN BORAR 9435734796 binodborar@gmail.com 03-04-99 O-
181 Vinod Kr. Borar 9401953319 vinod.kborar@gmail.com 11-08-72 O Positive
182 Sushil Kr. Bothra 8812033313 13-06-82
183 Kuldeep Bothra 9508675290 04-04-87
184 LAXMIPAT BOTHRA 9864071635 27-08-75
185 Manoj Kr. Bothra 9435547072 26-08-71 B Positive
186 Rajeev Kr. Bothra 9864153251 11-12-75 O Positive
187 RUPESH KR. BOTHRA 9864011303 21-08-79 O Positive
188 Arun Kr. Bothra 9864057100 21-11-72 B Positive
189 Jitendra Kr. Bothra 9864044900 11-05-76 O Positive
190 Pawan Kr. Bothra 9435559690 12-06-70
191 KAMLESH BOTHRA 9864050202 25-02-80
192 Rajesh Kr. Bothra 9864062134 04-12-72 A Positive
193 Sunil Kr. Bothra 9864013689 16-02-71 O Positive
194 GAUTAM KR. BOTHRA 9401500000 16-12-83 B Positive
195 RAMESH KR. BOTHRA 9435104133 09-11-75
196 DEEPAK KR. BOTHRA 9864012175 01-01-84
197 Rakesh Kr. Bothra 9864096695 12-08-73 B Positive
198 Manjit Kr. Bothra 9864062299 01-12-76
199 SAURAV BOTHRA 9508812212 25-01-82 A Positive
200 MANISH BOTHRA 9891138952 31-12-84 AB Negative
201 MUKESH KR. BOTHRA 9864025583 26-05-80
202 VIKASH KR. BOTHRA 9864066389 spe.ghy@gmail.com 27-08-77
203 Suresh Kr. Bothra 9435195522 04-11-74
204 Sushil Bothra 9957242799 15-10-72
205 DILIP BOTHRA 9707084783 17-11-83
206 DEEPAK BOTHRA 8724871805 19-02-88
207 VINEET BOTHRA 9864067887 11-12-78 AB Positive
208 Vineet Bothra 9864067887 coolvinill@hotmail.com 11-12-78 B Positive
209 SAURABH BOTHRA 9864064444 14-06-88
210 ROSHAN BOTHRA 9864041953 bothrars@rediffmail.com 07-05-80
211 DIPESH BOTHRA 9435101966 23-08-88
212 AJIT BOTHRA 9864216034 ajitbothra89@gmail.com 11-01-89
213 SANDEEP BOTHRA 9435018764 16-04-77 B Positive
214 NAVEEN BOTHRA 9707317169 05-04-90
215 SANJAY BOTHRA 9435540917 01-01-79
216 MANISH BOTHRA 9706048501 06-02-85
217 DINESH BOTHRA 9864405310 08-04-86
218 PANKAJ BOTHRA 9678478145 03-03-85
219 DEEPAK BOTHRA 9864313778 21-01-81
220 MANISH BOTHRA 9435018260 11-04-80
221 Pawan Kr. Bothra 9706041285 08-03-74
222 TEJKARAN BOTHRA 9864799505 02-01-89
223 BIJAY KR. BOTHRA 9435734135 03-06-81
224 Jatin Bothra 9435011603 shantijinubharat@gmail.com 03-04-05 A+ve
225 SUJIT KR. BOTHRA 8822945694 07-03-87
226 AMIT KR. BOTHRA 9707812254 03-04-88
227 ANJANI BOTHRA 9864089301 23-09-87
228 NARESH KR. BOTHRA 9636360576 25-03-89
229 MUKESH BOTHRA 9706575015 25-12-79
230 RAKESH BOTHRA 9435192899 18-04-77 A Positive
231 PAWAN BOTHRA 8472840491 14-01-81
232 SUMIT BOTHRA 8011051308 sumitbothra007@gmail.com 04-04-93 B Positive
233 Sanjay Bothra 9864020143 30-04-74
234 NISHANT KR. BOTHRA 8876434692 22-11-91 O Positive
235 SUBHAM KR. BOTHRA 9707744555 21-02-94 O Positive
236 RAHUL BOTHRA 9435047364 balajee.a.diesels@gmail.com 17-09-80
237 VIPIN BOTHRA 9435464191 31-12-88
238 Sanjay Bucha 9435104122 02-03-74 B Positive
239 Jhabar Mal Bucha 9435190866 jbente2014@gmail.com 08-08-73
240 SANTILAL BUCHA 9435011072 29-11-77
241 PANKAJ BUCHA 9435104123 10-10-78 O Positive
242 Manoj Kr. Bucha 9864264759 11-05-70
243 DEEPAK BUCHA 9707012431 26-11-81 A Positive
244 KAMAL BUCHA 9435064990 24-08-81
245 PANKAJ BUCHA 9864187760 25-05-88
246 RAVI BUCHA 9864093864 rgbtheone@gmail.com 07-07-84 a+
247 PRASHANT BUCHA 9954093478 04-08-76 B Positive
248 VIKASH BUCHA 9435081530 11-10-84
249 Sanjay Raaj Bucha 9435531000 03-04-72 B Positive
250 VINOD BUCHA 9435181637 30-08-80
251 Santosh Bucha 9435148937 22-03-74
252 RANJIT BUCHA 8135969238 28-08-79
253 NAVRATAN BUCHA 9859445266 01-04-76
254 PUNIT BUCHA 9401136045 24-12-86
255 DEEPAK KR. BUCHA 9435010078 26-09-89
256 RAHUL BUCHA 9435165235 bucha.rahul@yahoo.com 05-11-87 A Positive
257 SANDEEP BUCHA 9435259394 01-05-81
258 DHANPAT BUCHA 8946938700 dhanpatbucha21@gmail.com 27-12-92 B Positive
259 RAHUL BUCHA 9864043553 14-03-91
260 Manoj Chhajer 9864043199 02-09-70
261 Binod Chhajer 9864084577 25-04-74
262 DHANRAJ CHHAJER 9401688783 15-08-75
263 Sanjay Kr. Chhajer 9435014476 17-11-75
264 Anil Chhajer 9435042183 24-11-82 O Positive
265 PRAKASH KR. CHHAJER 9435112073 11-07-80 O Positive
266 Vikash Kr. Chhajer 9864067634 05-10-78
267 Pankaj Chhajer 9085026220 01-11-76
268 DIPAK CHHAJER 9707576925 28-11-83
269 BIRENDRA KR CHHAJER 8486095420 07-01-90
270 MANJEET CHHAJER 9535617305 10-02-90 O Positive
271 Pradeep Chhajer 9859984679 pradeepchhajer07@gmail.com 07-02-84 O-
272 PRAVIN CHHAJER 9864497900 02-01-84
273 RISHABH CHHAJER 9435550966 25-11-91 B Positive
274 SANDEEP KR CHHAJER 9864073154 16-08-82
275 DILIP KR. CHHAJER 9864179844 chhajerghy@gmail.com 08-09-77
276 ARIHANT CHHAJER 8876945980 30-06-93 O Positive
277 ARIHANT CHHALANI 9435546190 01-05-91
278 Arihant Chhalani 9435546190 01-05-91
279 Dipak Chindalia 9864015450 03-01-73
280 VINEET CHINDALIA 9435543346 29-11-80
281 NITIN KR. CHINDALIA 9435147821 10-05-85 O Positive
282 Kamal Chopra 9435022552 30-03-73 O Positive
283 PRAKASH CHOPRA 9401130172 14-06-82
284 KHEM CH. CHOPRA 9864172013 18-04-85
285 SHREYANS CHOPRA 8471928298 11-10-89
286 SANYAM CHOPRA 8486041579 03-08-87
287 AKASH CHOPRA 9435016692 07-03-90 O Positive
288 SANJAY CHOPRA 9678964281 14-01-77
289 Hitesh Kr. Chopra 8486825185 choprahitesh92@gmail.com 27-08-92 A Positive
290 JITESH CHOPRA 9706498180 jiteshchopra7@gmail.com 21-12-90 A Positive
291 Kamal Choraria 9435049233 13-11-70
292 Ratan Choraria 9435106566 16-05-72 O Positive
293 AVINASH CHORARIA 9435111487 03-11-77 B Positive
294 VINAY KR. CHORARIA 9864113989 03-08-83 B Positive
295 Gautam Choraria 9864078481 23-01-85
296 SANJAY CHORARIA 9864032611 rtcghy@yahoo.co.in 18-02-77 a+
297 VINIT KR. CHORARIA 9085621008 04-12-86 B Positive
298 ATUL CHORARIA 9864264922 choraria_atul@yqhoo.co.in 04-08-88 b+
299 VIKASH CHORARIA 9435293995 03-09-83
300 SAURABH CHORARIA 9401725266 21-01-88
301 ALOK CHORARIA 9401725265 26-03-88
302 GAURAV CHORARIA 9864351597 16-12-88
303 MAHABAL CHORARIA 9864130275 24-01-89
304 ARUN CHORARIA 9435343182 21-12-83
305 Arun Choraria 9435343182 21-12-83
306 Akash Choraria 9864306115 12-04-75
307 LALIT CHORARIA 9864028330 31-12-77
308 Prakash Choraria 9864023754 12-02-73
309 VIKASH CHORARIA 9864121943 19-09-78
310 Vinod Kr. Choraria 9864025761 04-08-72 A Positive
311 Rishabh Choraria 9435548621 03-08-87
312 JAGAT CHORARIA 9435301405 14-12-77
313 MUKESH CHORARIA 9577774363 03-04-86
314 PRAKASH CHORARIA 9435721000 05-11-80
315 PRATEEK CHORARIA 9435149594 25-09-76
316 HEMANT CHORARIA 9435117904 14-01-79
317 Hiralal Choraria 9706344602 10-08-72 O Positive
318 SONU CHORARIA 9435308602 25-03-87
319 YOGESH KR. CHORARIA 9706136536 25-08-93
320 HEMANT DAFTARI 9706095351 07-11-82 B Positive
321 Amit Daga 8822203318 20-09-92 A Positive
322 AMIT DAGA 9854015615 17-10-76 O Positive
323 RAJIV DAGA 9508230111 27-09-81 O Positive
324 SUDARSHAN DAGA 9854001647 27-10-78 O Positive
325 SANDEEP DAGA 9435148140 27-07-76
326 SUNIL DAGA 9435191899 26-01-77
327 Narendra Kr. Daga 9435018360 12-08-70 B Positive
328 ARVIND DAGA 9435406724 14-07-80 AB
329 NAVEEN KR. DAGA 9435111430 25-12-76
330 Arvind Daga 9435406724 14-07-80
331 VIVEK DAGA 9706042182 02-10-81 B Negative
332 VINAY DAGA 9954057082 24-07-88
333 Suresh Kr. Daga 9864425726 01-01-90
334 SUMIT DAGA 9864043911 22-02-83
335 PRAKASH DAGA 9864406890 06-09-76
336 Sunil Kr. Daga 9954629059 26-09-90 B Positive
337 ARIHANT KR. DAGA 9435552273 arihant.daga@gmail.com 31-08-87
338 AKSHAY DAGA 9678010229 20-10-93 A Positive
339 Rajesh Dakalia 9435045149 25-09-72
340 Ajit Kr. Dassani 9435041303 07-02-71
341 Pradeep Dhariwal 9707285087 15-09-82
342 RAKESH DHARIWAL 9435404724 raja.dhariwal@yahoo.com 20-01-76 B Positive
343 SUMTI KR. DHARIWAL 9435015421 20-12-76
344 Jeetendra Doshi 9435041302 18-04-71 O Positive
345 Sanjay Doshi 9864047720 05-03-73 B Positive
346 SUMIT DOSHI 9706026761 09-12-82
347 ARUN DOSHI 9706048805 arundoshi77@gmail.com 30-07-77 b+
348 BIRENDRA KR. DOSHI 9854271000 21-11-83
349 BIKRAM KR. DOSHI 9577090000 21-01-86
350 SAURABH DOSHI 9864449302 04-05-84
351 Navin Doshi 9864449302 13-07-82
352 Vikash Doshi 9864449302 20-10-80
353 ARVIND DOSHI 9435144933 08-07-88
354 GAUTAM DUDHORIA 9435015411 08-11-78 O Positive
355 NIKHIL DUDHORIA 9435113717 05-02-77 B Positive
356 RAKESH DUDHORIA 9435148275 02-07-76
357 NIRMAL DUDHORIA 9435554064 27-07-77
358 HARSHA DUDHORIA 9864107598 20-01-81 B Positive
359 Jay Singh Dudhoria 9957312992 06-02-72
360 RAVINDER SINGH DUDHORIA 9435117678 10-10-76
361 MAYANK DUDHORIA 9954010000 25-03-81
362 RISHABH DUDHORIA 9864016235 13-08-84
363 Rajesh Kr Dudhoria 9435342376 12-11-73 A Positive
364 VIMAL SINGH DUDHORIA 9435040468 13-05-76
365 Shanti Lal Dudhoria 9435040213 07-06-72
366 Rajesh Dudhoria 9435549672 06-12-73 A Positive
367 PIYUSH DUDHORIA 9508130680 24-12-86
368 RAKESH DUDHORIA 9435040410 20-08-76 A Positive
369 VIKASH DUDHORIA 9435117498 09-07-89
370 RAJAT DUDHORIA 9401478899 07-06-90
371 SANJAY DUDHORIA 9435042535 27-03-89
372 AMIT KR DUDHORIA 8486254819 06-01-76
373 KAMLESH DUDHORIA 9706862081 08-09-79 B Positive
374 Pawan Dudhoria 9435117498 01-12-91
375 AAYUSH DUDHORIA 8761952352 28-05-90 O Positive
376 MANISH DUDHORIA 9957354436 manish07006@gmail.com 08-05-94 O Positive
377 Hiralal Dugar 9613291877 07-07-77 O Positive
378 Anil Kr. Dugar 9435140665 01-09-73 B Positive
379 Pawan Dugar 9864136570 30-09-72
380 Sanjay Kr. Dugar 9864034656 14-07-74
381 Rakesh Dugar 9435111492 17-06-80
382 ANIL DUGAR 9864020748 20-09-79 B Positive
383 RISHAB DUGAR 9435044657 09-06-87
384 PRAMOD DUGAR 9435303201 02-06-76
385 Surendra Pal Dugar 9435015410 29-09-74 O Positive
386 RAJIB KR. DUGAR 7827189873 20-05-84
387 SANJAY KR. DUGAR 9891430405 23-01-85
388 NIRAJ DUGAR 9864092093 10-09-81
389 TANUJ KR. DUGAR 9864038275 01-03-78
390 BASANT KR. DUGAR 9864023748 02-05-76 O Positive
391 VINIT DUGAR 9706021110 14-03-81 B Positive
392 HEMANT DUGAR 9706040000 04-02-85 B Positive
393 RAJESH DUGAR 9864604413 01-06-78 O Positive
394 Sanjay Dugar 9864096319 sanjaydugar123@gmail.com 10-10-73
395 MAYANK DUGAR 9435016147 15-11-84 B Positive
396 Subhash Dugar 9015538359 08-09-71
397 Dilip Dugar 9436112880 02-12-71
398 MANOJ DUGAR 9864052939 20-03-83 B Positive
399 PAWAN DUGAR 9864063981 21-11-78 B Positive
400 SANDEEP DUGAR 9864132601 10-01-83
401 SUMIT DUGAR 9854103525 04-05-87
402 PRAKASH DUGAR 9864751136 04-01-78
403 PANKAJ DUGAR 9706092093 19-06-84
404 Mayur Dugar 9435018998 15-12-89
405 PAWAN DUGAR 9435044467 04-07-76
406 NAVIN DUGAR 8822388800 04-06-89
407 NIKHIL DUGAR 9435041211 23-10-83
408 MANISH DUGAR 9954700859 11-12-81
409 Vinit Dugar 9435016602 21-08-73
410 MANOJ KR. DUGAR 9435113795 28-12-79
411 SANDIP KR. DUGAR 9435561446 13-06-85
412 VIRENDRA DUGAR 9706066660 08-01-90
413 Ankit Dugar 8876012884 14-09-90
414 MOHIT DUGAR 9864380985 28-09-87 O Positive
415 RAHUL DUGAR 9864086782 08-12-84
416 JAGAT SINGH DUGAR 9435308682 04-01-83
417 NIHAL DUGAR 9864454320 13-04-90
418 Rishab Dugar 9435044657 09-06-87
419 VISHAL DUNGARWAL 9954464959 22-11-80
420 Sanjay Kr. Dungarwal 9706044675 18-07-75
421 VIKASH DUNGARWAL 9864044257 22-01-86
422 AJAY KR. DUNGARWAL 9864091132 08-09-75
423 DEEPAK DUNGARWAL 9864037755 01-05-81
424 Manoj Kr. Dungarwal 9435041948 29-10-70
425 DEEPAK DUNGARWAL 9854063172 01-08-91
426 Nirmal Fulfagar 9864068720 25-03-71 B Positive
427 SANDEEP FULFAGAR 9435048333 21-01-76 O Negative
428 SUSHIL FULFAGAR 9864062366 15-10-76 O Positive
429 VINOD KR. FULFAGAR 9954269533 23-11-83 O Positive
430 RISHAB FULFAGAR 9707577889 rishab.fulfagar@yahoo.co.in 04-05-93 B Positive
431 ABHISHEK GADHIYA 9577707131 jain.abhishek22@yahoo.com 29-07-84
432 ANKUR GADHIYA 9435116951 29-04-86
433 MANOJ GANDHI 9707123504 05-09-83
434 PANKAJ GANDHI 9401263733 gandhi.pankaj1985@gmail.com 18-02-82
435 DINESH GANG 9706065432 05-02-87 A Positive
436 AMIT KR. GHORAWAT 9435040618 03-02-78
437 SHANTI KR. GHORAWAT 9435040932 06-10-75
438 JITENDRA GHORAWAT 9435406037 jeetjain_india@yahoo.in 15-10-78 A Positive
439 Laxmipat Ghorawat 9435044587 13-09-73 A Positive
440 SURENDRA GHORAWAT 9435043555 04-04-77
441 AMIT GHORAWAT 9706034602 09-10-78
442 VINEET KR. GHORAWAT 9854011223 27-10-83
443 DEEPAK GHORAWAT 9435734413 03-08-77
444 MANISH GHORAWAT 9707255111 28-08-79 B Positive
445 VIKASH GHORAWAT 9706060275 15-06-82
446 NARESH GHOSAL 9864321429 13-08-80
447 PRATEEK GIRIA 9864117212 06-09-94
448 Dinesh Golchha 9707601372 25-03-79
449 Ranjeet Golchha 9707044536 15-08-78
450 Ashok Golchha 9706059075 21-01-89
451 Ranjeet Golchha 8752874930 22-04-72
452 Santosh Kr. Golchha 9435017908 19-11-74
453 AMIT GOLCHHA 9508075782 17-02-80
454 Alok Golchha 9864091801 08-03-79
455 Hemant Golchha 9706041341 15-02-73
456 Padam Ch. Golchha 9435748702 05-01-71
457 Surendra Golchha 9435016116 08-02-73
458 MAHENDRA GOLCHHA 9706073683 13-08-88
459 GANESH GOLCHHA 9864159045 26-01-83
460 PARAS GOLCHHA 9864046259 17-12-84
461 MUKESH GOLCHHA 9954126711 14-11-88
462 ROHIT GOLCHHA 9435104004 25-07-77
463 Rajesh Golchha 9435551899 01-01-74 O Positive
464 Sunil Golchha 9864014280 12-06-75 O Positive
465 ANAND KR. GOLCHHA 9435143986 13-08-81
466 PARAS KR. GOLCHHA 9401688781 golchhaparas@rediffmail.com 17-03-83
467 PRAKASH GUJRANI 9864404567 prakashgujrani1@gmail.com 11-07-81
468 VIKASH GUJRANI 9707026401 21-07-79 B+
469 VIVEK Kumar Jain 9864326325 vjain553@gmail.com 07-03-84 O+
470 Ajay Gujrani 9435062232 25-04-73 B Positive
471 Pradip Gulgulia 9435552109 04-02-74
472 DILIP KR. GULGULIA 9435111942 02-10-82
473 RAVI HIRAWAT 9859993303 28-11-75
474 Abhay Kr. Jain 9864091132 03-09-78
475 RAKESH JAIN 9435164260 rakeshmuddit@gmail.com 15-04-78 O+
476 Arun Jain 9954023238 28-01-83
477 NISHANT JAIN 9085050555 01-12-89
478 ADITYA JAIN 9864215365 15-11-83
479 RAHUL JAIN 9864032282 26-08-80 B Positive
480 VARUN JAIN 9864152938 08-05-83
481 ROHIT JAIN 9864095200 16-06-78
482 RISHI JAIN 9707012321 23-12-92
483 VINAY JAIN 9435730520 vinayjain13@gmail.com 01-07-83 B Positive
484 SANDEEP JAIN 8471935359 08-08-90 O Positive
485 RANJEET KR. JAIN (BAID) RANJEET KR. JAIN (BAID) 9954591710 04-03-79
486 Sanjay Kr Jain (Baid) 9954591710 22-10-76
487 KAILASH JAIN (BAID) KAILASH JAIN (BAID) 8876677572 05-01-79
488 RAHUL JAIN (BENGANI) RAHUL JAIN (BENGANI) 9435190000 07-05-82
489 PUNIT JAIN (BUCHA) PUNIT JAIN (BUCHA) 8486881988 bucha.punit@gmail.com 17-07-92 O Positive
490 GAURAV JAIN (CHORARIA) GAURAV JAIN (CHORARIA) 9085211921 gauravjain_19@ymail.com 06-10-92 O Positive
491 RAJIV JAIN (CHORARIA) RAJIV JAIN (CHORARIA) 9085344146 rajivjain1912@gmail.com 19-12-84 O Positive
492 ANKUR JAIN (DUGAR) ANKUR JAIN (DUGAR) 9435144273 02-10-89
493 Naveen Jain (Ghiya) 9435042795 rkcfa@rediffmail.com 23-01-74 B Positive
494 MOHIT JAIN (GIRIA) MOHIT JAIN (GIRIA) 9706780527 24-06-93
495 Anil Kr Jain (Golchha) 9864040429 01-01-74
496 SANDEEP JAIN (KOTHARI) SANDEEP JAIN (KOTHARI) 9709450762 10-10-86
497 Santosh Jain (Navlakha) 9864100342 01-01-72
498 PIYUSH JAIN (NAVLAKHA) PIYUSH JAIN (NAVLAKHA) 9864809371 19-07-88
499 VIVEK JAIN (PARAKH) VIVEK JAIN (PARAKH) 9706509520 20-01-92 O Positive
500 Saurav Jain (Rampuria) 9085646670 sauravjain337@gmail.com 13-08-92 A Positive
501 SAURABH JAIN (SETHIA) SAURABH JAIN (SETHIA) 9864277899 14-11-88
502 Rajesh Kr. Jain (Shyamsukha) 9435746671 rajeshjain.rj@gmail.com 06-12-74 B Positive
503 ROHIT JAIN (SRIMAL) ROHIT JAIN (SRIMAL) 9401737980 16-04-86
504 Rajesh Jammar 9435011392 31-10-71
505 SUNIL JAMMAR 9435108993 21-05-77 O Positive
506 RAVI JAMMAR 9435342307 17-07-77
507 MANAK CH. JAMMAR 9435109811 26-06-78 b+
508 MOTILAL JAMMAR 9508167335 26-06-79
509 SANDEEP JAMMAR 9864075091 31-10-84
510 ABHISHEK JAMMAR 9864022856 21-10-85
511 JITENDRA JHABAK 9864103738 15-12-76 A Positive
512 VIKASH JHABAK 9706058631 vjhabak38@gmail.com 23-10-90
513 Manoj Jogad 9435015376 28-02-72
514 SANDEEP KHATER 9678618260 02-11-79
515 RITESH KHATER 9435041604 14-02-78 O Positive
516 Dilip Khater 9957569136 11-03-75 A Positive
517 PAWAN KHATER 8253854606 05-05-81
518 ASHOK KHATER 9864012403 khater.ashok@gmail.com 13-11-81 O
519 DEEPAK KHATER 9435041840 deepak.khater@gmail.com 21-09-85
520 RISHIN KR. KHATER 9435361000 07-07-84
521 Karan Khater 9435018379 18-10-71
522 RAJIV KHATER 9864045629 khater.rajeev@yahoo.com 29-08-86 O+
523 RAJESH KHATER 9435197093 21-10-84
524 GAUTAM KHATER 9864484484 gautam_124@yahoo.co.in 20-08-86
525 SANDEEP KHATER 9435042176 sandeepkhater@gmail.com 05-12-80
526 ARVIND KOCHAR 9864018000 arvind@jainexgroup.in 20-01-80 A Positive
527 NEERAJ KOCHAR 9864090699 26-06-99
528 AVISHEK KOCHAR 9435047286 avishek@jainexgroup.in 17-03-82
529 SANJIB KR. KOCHAR 9435112553 14-02-78
530 Ashish Kochar 9435555060 08-10-84
531 SURENDRA KOCHAR 9864100520 07-06-88
532 AMIT KOCHAR 9435112554 04-05-88
533 CHANDRAKANT KOCHAR 9435016545 23-11-85
534 ABHISHEK KOTECHA 9864096343 19-10-89
535 AAYUSH KOTECHA 9707079092 kotechaaayush18@gmail.com 23-12-93 AB Positive
536 Sandeep Kothari 9435045272 10-10-70
537 SUDHANGSHU KOTHARI 9864012012 07-12-78
538 Sanjay Kothari 9435549734 25-10-73
539 SUNIT KR. KOTHARI 9207411687 21-07-76 O Positive
540 RAKESH KOTHARI 9864042200 10-11-76 O Positive
541 AMIT KOTHARI 9435040868 15-06-79
542 SUMIT KOTHARI 9435041110 27-10-83
543 Kamal Kr. Kothari 9435108739 19-07-74 A Positive
544 NARENDRA KOTHARI 9508312300 01-01-84 O Positive
545 SUMNESH KOTHARI 9864111088 08-10-80 O Positive
546 Ramesh Kothari 9435062726 01-07-79 B Positive
547 DEEPAK KOTHARI 9864062030 18-12-82
548 MANOJ KOTHARI 9435556808 30-06-78
549 RAHUL KOTHARI 9864803380 05-03-85
550 Rohit Kothari 9864803380 14-11-87
551 VINAY KR. KOTHARI 9435306079 26-08-78
552 Rajesh Kr. Kothari 9864806578 18-03-74 B Positive
553 VIKASH KOTHARI 9707013214 30-10-85
554 PANKAJ KOTHARI 9401726689 19-06-86
555 HEMANT KOTHARI 9435049087 22-01-83
556 SAKET KOTHARI 9864062470 25-03-84
557 DEEPAK KR. KOTHARI 9435540362 25-10-80
558 VISHAL KOTHARI 9707694142 19-04-92
559 VIVEK KUCHERIA 9435019637 17-05-80
560 VINIT KUCHERIA 9864061065 23-09-78 A Positive
561 Pradip Kucheria 9435142081 05-11-71 O Positive
562 Sanjay Kucheria 9954099545 07-07-73
563 SUDARSHAN KUCHERIA 9207002070 08-05-80
564 GAURAV KUCHERIA 8077128922 23-01-88
565 Naresh Kr. Kuhad 9864109387 17-12-73 B Positive
566 Rakesh Kr. Kundlia 9864034161 20-09-74 B Positive
567 VIKASH KUNDLIA 9864030113 25-11-82 O Positive
568 CHETAN KUNDLIA 9706030113 30-08-88
569 RAVI KUNDLIA 9864042300 15-03-85
570 JITESH KUNDLIA 9864131000 31-12-88 O Positive
571 RITESH KUNDLIA 9864011181 21-04-87 B Negative
572 PRAKASH KUNDLIA 9957715583 17-02-76 AB Positive
573 Pradeep Kundlia 9508109101 30-06-74 O Positive
574 SUNDEEP KUNDLIA 9864084449 18-10-83 B Positive
575 ANIL KUNDLIA 9435514800 22-02-77 O Positive
576 NARENDRA KR KUNDLIA 9435525812 07-11-75 O Positive
577 SANJAY LALANI 9854510165 25-10-85
578 SANTOSH LALANI 9864031981 01-08-82
579 SWAROOP KR LALWANI 9864406375 29-12-81 B Positive
580 SANDEEP LALWANI 9864023049 27-02-83
581 D. P. Lodha 9435040965 03-06-75 A Positive
582 SUMEET KR. LODHA 9706209779 04-07-88
583 PAWAN KR. LODHA 9864138714 20-04-89
584 NITESH LODHA 9864780248 24-09-90 A Positive
585 NAVEEN KR. LODHA 8486328094 naveenlodha80@gmail.com 10-11-80 B Positive
586 PRAVIN KR. LUNAWAT 9435048369 01-03-80
587 Jitendra Lunawat 9864046525 25-09-71
588 SUBHASH LUNAWAT 9401249761 12-07-78
589 MOOL CHAND LUNAWAT 9435542537 22-07-83
590 DEEPAK LUNAWAT 9954457414 08-06-89
591 GAJENDRA LUNAWAT 9435407988 08-04-83
592 PRATIK LUNAWAT 9864206220 15-02-87 O Positive
593 Rajesh Lunia 9508737612 07-10-90 B Positive
594 Mukesh Lunia 9435004160 02-11-85
595 Gourav Lunia 8011020577 gourav.jain401@gmail.com 04-02-91 B Positive
596 PANKAJ LUNIA 9435015181 24-08-75 O Positive
597 Prasan Lunia 9435015180 17-01-74 A Positive
598 Ranjit Kr. Lunia 9864424992 03-10-74 O Positive
599 VINEET KR. LUNIA 9401590087 vineetteraphanti13@gmail.com 11-01-92 A Positive
600 Praveen Kr. Lunkar 9957938332 01-08-89 B Positive
601 PARAS MAHNOT 8753906092 parasjain407@gmail.com 01-08-80 A Positive
602 MANAK CH. MAHNOT 9435546649 27-05-76 A Positive
603 VIKASH KR. MAHNOT 8011189552 25-03-80
604 NIKHIL MAHNOT 9435010927 15-01-86
605 Jatan Lal Mahnot 9435195329 jitutrading@rediffmail.com 28-07-74
606 VIKASH KR. MAHNOT 9401221071 01-10-83 B Positive
607 JITENDRA MAHNOT 9401132585 01-07-82
608 ANKUSH MAHNOT 9435196744 24-04-86
609 AAKASH MAHNOT 9435049335 19-05-95
610 ASHISH MAHNOT 9706070141 16-11-86
611 ANISH MAHNOT 8876863997 kaushal2anish@gmail.com 26-04-93 B Positive
612 VIKASH MAHNOT 9435019805 13-06-84
613 Roshan Maloo 9678010448 14-04-75 O Positive
614 MOHIT MALU 9954044513 mohitmalu@hotmail.com 19-01-83 O+
615 Suresh Kr. Maloo 9435760000 28-08-72
616 Naresh Kr. Maloo 9864932306 05-04-73
617 PRADIP MALOO 9435544696 31-07-77
618 RAHUL MALOO 9864073967 24-02-85
619 PANKAJ MALOO 9864017204 20-11-83
620 SUMIT MALOO 9435013203 09-12-79
621 Prakash Maloo 9401535510 29-03-75
622 PUKHRAJ MALOO 8011570040 26-03-88
623 PRADEEP MALOO 9401733041 25-05-83
624 SURESH KR. MALOO 9864014304 26-06-84
625 DEEPAK MALU 9854070028 30-03-86
626 Sandeep Maloo 9508425899 11-05-90
627 AMIT MALOO 9864021529 12-05-90
628 PRASAN KR MALOO 9864279584 01-01-79 O Positive
629 PARASH KR. MALOO 9707126989 01-01-79
630 ANIL MALOO 7896001234 19-11-90
631 SUMIT MALOO 9864923185 29-03-90
632 Surya Prakash Maloo 9435128519 23-02-81
633 ARIHANT MALOO 9864254238 malooarihant7@gmail.com 22-01-93 B Positive
634 NARENDRA MAROTHI 9435400421 14-11-75
635 Sampat Lal Marothi 9864050967 14-08-72 O Negative
636 JITENDRA MAROTHI 8486217419 25-12-91 AB Positive
637 MAHENDAR MAROTHI 9864983873 05-06-77
638 DINESH MEHTA 9435517876 23-05-76 O Positive
639 NARESH MEHTA 9864027122 06-12-80 A Positive
640 VEENEET MUNOT 9864079537 05-07-85
641 AMIT MUNOT 9707811957 06-01-84
642 Prakash Nahar 9864012937 15-03-72
643 VIKASH NAHAR 9435016751 13-01-81 B Positive
644 JITENDRA NAHAR 9435596699 05-12-78
645 ANKIT NAHAR 9864045725 acn.nahar@gmail.com 03-04-92 B Positive
646 VIKASH NAHAR 9435512399 naharvikash@gmail.com 20-04-93 B Positive
647 Birendra Nahata 9954277186 10-04-72 AB Positive
648 SUSHIL NAHATA 9435017790 21-01-80
649 AMIT NAHATA 9864035300 21-03-82 O Positive
650 RUPESH NAHATA 9864028600 10-09-83 O+
651 ANAND NAHATA 9706006684 22-06-85
652 KULDEEP NAHATA 9864218412 11-05-86
653 AJAY NAHATA 9706017798 18-01-84
654 AMIT NAHATA 9864097447 26-08-76
655 Amit Nahata 9864097447 26-08-76
656 PAWAN KR. NAHATA 9435548526 02-02-83 b+
657 Navratan Mal Nahata 9864279829 25-10-72 A Positive
658 MANOJ NAHATA 9435041256 21-02-81 O Positive
659 RAVI NAHATA 9864032527 20-08-86
660 Sunil Kr. Nahata 9435594355 12-12-71 O Positive
661 Sandeep Kr. Nahata 9864093800 27-02-74
662 SUMIT NAHATA 9864147658 25-01-86 A Positive
663 HANUMAN NAHATA 9435420000 08-06-88
664 AMIT NAHATA 9435160326 16-01-76
665 Piyush Nahata 9435368991 29-10-82
666 Sanjay Nahata 9435102522 22-10-73
667 VIKASH NAHATA 9435542987 02-07-90 O Positive
668 DINESH KR. NAHATA 9401691466 01-01-83
669 BAJRANG LAL NAHATA 9435049770 14-12-80
670 Umed Nahata 9864154238 15-07-73
671 RAVI NAHATA 9864805229 15-10-91 B Positive
672 ABHINANDAN NAHATA 9864068155 07-09-79
673 HULASH NAHATA 9435109307 08-09-83
674 RAHUL NAHATA 9864044863 25-10-80
675 ROSHAN NAHATA 9830633600 08-12-87
676 ASHISH KR. NAKHAT 9508460939 07-10-86
677 PANKAJ KR. NAWLAKHA 9864765972 19-07-86 A Positive
678 PARMOD KR. NAWLAKHA 9435701633 23-03-83 A Positive
679 PRAVEEN NAWLAKHA 9435560625 praveen.nowlkha@yahoo.com 16-08-83 O Positive
680 SONU NAWLAKHA 9435088070 21-08-78 A Positive
681 VIKASH PAGARIA 9435104144 05-07-79
682 RAJKUMAR PAGARIA 9864039409 14-07-78
683 HARSH VARDHAN PAGARIA 9435104143 16-01-76
684 Anil Kr. Pagaria 9435041538 19-09-71 A Positive
685 RISHABH PAGARIA 9864057447 24-10-81 O Positive
686 PAWAN PAGARIA 9899956600 18-08-80 B Positive
687 Nilesh Pagaria 9435108701 21-03-73 O Positive
688 ABHISHEK PARAKH 9435731755 11-06-82
689 ASHIM PATAWARI 8080869970 04-07-82
690 Anand Patawari 9435108033 21-07-71
691 AMIT PATAWARI 9435145368 24-06-81
692 ANANT PATAWARI 9435535510 webforanant@yahoo.co.in 28-02-88
693 Jay Kr Patawari 9435108033 15-07-73
694 AYUSH PATAWARI 9435044289 15-03-90
695 AASHISH PATAWARI 9954096844 13-12-82 B Positive
696 MANISH PATAWARI 9435112840 05-12-80
697 TIKAM CH. PATAWARI 9864837303 05-10-75
698 DEEPAK PATAWARI 9435187093 02-05-79
699 Manav Patwa 9508420035 19-01-79
700 AMIT PATWA 9435011136 31-03-78 B Positive
701 Anil Kr. Patwa 9864051717 anilpatwa@hotmail.com 22-09-74 B Positive
702 Rakesh Pincha 9508660709 13-07-89
703 Kishan Lal Pincha 9435015872 30-06-75
704 MADAN LAL PINCHA 9435408058 10-07-78
705 SUBHASH PINCHA 9435106653 23-01-76 B Positive
706 Jatan Pugalia 9864014024 22-06-74
707 SAKET PUGALIA 9435041532 30-07-80 AB Positive
708 SANTOSH PUGALIA 9864278531 11-09-81
709 Deepak Pugalia 9864803358 02-11-75
710 Pawan Pugalia 9435197869 05-07-73
711 AYUSH PUGALIA 9707642499 17-09-91
712 SAURABH PUGALIA 8486134521 saurabhpugalia87@gmail.com 02-08-87 O Positive
713 SUNIL RAKHECHA 9954006162 18-06-76 B Positive
714 SANJIV RAKHECHA 9435046696 08-08-75
715 RAJIV RAKHECHA 9435104492 14-09-79
716 Manoj Rampuria 9435010185 05-05-73 B Positive
717 KAMAL RANKA 9435342649 03-12-78 B Positive
718 Anil Samdaria 9864179722 11-11-79
719 VIVEK KR. SANCHETI 9864173738 01-03-82
720 MUKESH SANCHETI 9435193049 27-07-79 B Positive
721 ABHIJEET SANCHETI 9508207665 13-11-88
722 SIDDHARTH SANCHETI 9864804152 29-06-86 A Positive
723 ARIHANT SANCHETI 9954051066 23-01-88 A Positive
724 Arihant Sancheti 9508769854 23-01-88 A Positive
725 AJAY SANCHETI 9954010361 21-06-91
726 RAKESH SEKHANI 9085387008 05-05-78
727 PRAKASH SEKHANI 9435307233 26-03-89
728 Rupesh Sekhani 9207011893 27-10-84
729 DHIRAJ KR SEKHANI 9707301560 03-08-90 O Positive
730 Sanjay Kr Sekhani 8822301560 05-11-70 B Positive
731 SANJAY KR. SETHIA 9435709445 31-07-76
732 Alok Kr. Sethia 9864033667 01-05-75
733 BANSILAL SETHIA 9435040128 24-09-77
734 Sanjay Sethia 9435015747 30-11-70 A Positive
735 Pawan Sethia 9954028668 16-03-73
736 AKASH SETHIA 9508101409 26-03-82
737 VIRENDRA KR. SETHIA 9435102763 virendrasethia123@g.mail 20-09-78 O+
738 SURENDRA KR. SETHIA 9864030396 26-01-81
739 Balkishan Sethia 9435101376 14-05-73
740 ANJANI SETHIA 9508464408 14-09-83
741 SANJAY SETHIA 9435409057 13-11-75
742 Pawan Sethia 9864061140 29-11-72
743 NAVEEN SETHIA 9864066571 16-11-82
744 DINESH KR. SETHIA 9435552162 29-07-75
745 AJIT SETHIA 9864052724 01-11-81
746 PUKHRAJ SETHIA 9864323710 04-10-75 O Positive
747 SAURABH SETHIA 9678468727 30-06-83 O Positive
748 Rajesh Sethia 9864060705 21-03-73 A Positive
749 Prakash Sethia 9401495919 19-09-71
750 NAVEEN SETHIA 9401453580 11-08-80
751 MANISH SETHIA 9401453579 02-12-82
752 ANIL SETHIA 9929133333 10-05-78
753 Prakash Kr. Sethia 9864056872 07-06-74 O Positive
754 AMIT KR. SETHIA 9864328600 04-10-81
755 ANAND SETHIA 9954710833 22-06-85
756 SANJEET SETHIA 9707024029 25-02-86
757 PANKAJ KR. SETHIA 9435125542 14-05-80 B Positive
758 Dipak Sethia 9864067766 13-06-72
759 SANDEEP SETHIA 9864215386 19-07-86
760 Nirmal Sethia 8011484163 01-07-70
761 RAKESH SETHIA 7896756313 17-09-86
762 Paras Sethia 9436771366 28-02-83
763 SUMIT SETHIA 9864034459 29-11-84
764 HEMANT SETHIA 9706016248 hemant5515@gmail.com 02-09-86 O+
765 NAVRATAN SETHIA 9864104015 02-01-85
766 PREM SETHIA 9954097832 10-08-78
767 SUMIT SETHIA 9864189516 27-02-90
768 Sudhir Sethia 9435193312 26-01-76
769 MOHIT SETHIA 9864043725 27-03-91
770 Uttam Ch. Sethia 9864809300 10-03-73
771 PUNIT KR SETHIA 9707505136 21-11-88
772 PIYUSH KR SETHIA 9864361183 12-01-85
773 Dilip Sethia 9435063473 02-10-73
774 PANKAJ SETHIA 8822610071 priseth2571@gmail.com 13-07-86 a+
775 RADHESHYAM SETHIA 8876064735 24-11-91
776 Rajesh Kr Sethia 9435559693 22-08-71
777 KAILASH KR. SETHIA 9864036688 05-10-76
778 VIVEK SETHIA 8811087979 24-03-88
779 ABHISHEK SETHIA 9435592396 18-12-90
780 RAHUL SETHIA 9864842840 26-10-92
781 AJIT SETHIA 9435375351 ajitsethia26@gmail.com 18-03-94 B-
782 RAJAT SETHIA 9706925123 19-01-94
783 PARAS SETHIA 9435041857 02-05-93
784 PARAS SETHIA 9435018182 17-08-77
785 Pawan Kr. Sethia 9864516983 09-02-85 B Positive
786 DEEPAK SETHIA 9435009532 18-01-94
787 Rakesh Kr. Shyamsukha 9435492621 14-01-73
788 MUKESH KR. SHYAMSUKHA 9864260421 16-08-76 AB Positive
789 RAJESH SHYAMSUKHA 9864278796 23-01-77 B Positive
790 Vinay Shyamsukha 9864092366 24-03-78
791 MANOJ SHYAMSUKHA 9435306304 13-08-75
792 RUPESH SHYAMSUKHA 9864028477 04-07-78
793 Rajesh Kr. Shyamsukha 9435106955 18-11-71
794 ANKIT SHYAMSUKHA 9508602446 21-04-90
795 DHARAM CH. SHYAMSUKHA 9435041963 24-09-76
796 KAMAL CH. SHYAMSUKHA 9401162974 21-07-79
797 Subhkaran Shyamsukha 9435041963 10-10-74
798 NILESH SHYAMSUKHA 9707623331 26-02-88 B Positive
799 RUCHIT SHYAMSUKHA 9854081203 ruchitshyamsukha7@gmail.com 20-08-85 AB Positive
800 AMIT SHYAMSUKHA 9706066226 28-12-82
801 Dhanpat Kr. Singhi 9864072768 14-10-76
802 Tarachand Singhi 9864061386 02-07-72 O Positive
803 Suresh Kr. Singhi 9435117398 24-11-74 B Positive
804 Anil Kr. Singhi 9435049208 25-06-74
805 MANISH KR. SINGHI 9435042295 10-02-78 O Positive
806 NIRMAL KR. SINGHI 9435190843 14-05-76
807 Lalchand Singhi 9864821863 06-04-73
808 VINAY KR. SINGHI 9864017574 18-02-78 A Positive
809 ABHAY KR. SINGHI 9435018057 abhayjainghy@gmail.com 31-03-79
810 MAHENDRA KR. SINGHI 9435145042 17-01-76 B Positive
811 VIKASH SINGHI 9508546211 07-11-84 B Positive
812 BIRENDRA SINGHI 9435117433 03-12-79
813 VIKASH SINGHI 9435049002 22-12-77
814 GAUTAM SINGHI 9435013277 25-08-80 B Positive
815 Ajit Singhi 9085073027 singhiajit1988@gmail.com 26-06-87
816 MUKESH KR. SINGHI 8473903813 17-07-81
817 HARSH KR. SINGHI 9663525158 06-03-90
818 HITESH KR. SINGHI 9632300857 05-08-86
819 DIBYA PRAKASH SINGHI 9435043906 17-07-87 B Positive
820 VIKASH SINGHI 9435568703 29-12-91
821 SANDEEP SINGHI 9435109979 13-10-88
822 ROHIT SINGHI 9435191773 01-03-87
823 Sandeep Singhi 9435109979 13-10-88
824 RAVI SINGHI 9435125675 victoria_singhi@yahoo.com 28-08-76
825 ANKUR KR. SINGHI 9854080185 18-03-81
826 Rakesh Singhvi 9864087570 04-04-75
827 KANHAIYALAL SIPANI 9508754928 kaushalsipani35ghy@gmail.com 23-09-77
828 PANKAJ SIPANI 9864591827 pankajsipani@yahoo.com 05-08-89 bg
829 DEEPESH SIROHIA 9957049483 10-02-88
830 BHARAT SONI 9401969985 17-02-91
831 NIRAJ KR. SRIMAL 9706786156 21-04-81
832 RAKESH SRIMAL 9954042755 13-12-76
833 PRAVEEN SRIMAL 9864065344 19-11-80
834 Paras Kr. Sukhani 9954096901 08-02-74
835 Pawan Kr. Surana 9854044540 08-06-73 B Positive
836 NARENDRA SURANA 9435016172 05-09-80 AB Positive
837 Lalit Kr. Surana 9435040199 13-04-75
838 Ashok Surana 9435195076 14-04-74 B Positive
839 Rajesh Kr. Surana 9864795622 27-08-72
840 Rakesh Surana 9435015573 24-09-70 O Positive
841 Mukesh Kr. Surana 9435107287 26-04-74
842 Sanjay Surana 9864021648 23-01-73
843 SUSHIL SURANA 9706071020 13-09-81
844 ARUN SURANA 9613854254 08-08-75
845 Sandeep Kr. Surana 9435040297 01-08-71
846 PUNIT SURANA 9435555371 14-12-79 B Positive
847 Manoj Surana 9435010798 02-03-71
848 PUNIT KR. SURANA 9435047473 24-07-79
849 Rajesh Kr. Surana 9864034949 08-01-74 O Positive
850 ABHAY KR. SURANA 9435106383 11-02-78
851 Bajrang Lal Surana 9435404819 ombhikshu4@gmail.com 10-12-74 b+
852 Vikash Surana 9864034466 29-01-75 B Positive
853 PRAKASH SURANA 9435017891 09-01-80 O Positive
854 SUSHIL KR. SURANA 9435015138 11-02-79
855 SUSHIL SURANA 9435040269 25-09-75
856 LALIT SURANA 9864025749 26-07-77
857 PANKAJ SURANA 9864060882 15-07-79
858 HEMANT SURANA 9864021353 29-10-77 B Negative
859 Arun Kr. Surana 9435049130 02-03-75
860 ROHIT SURANA 9864021530 21-12-81 A Positive
861 RAJESH SURANA 9435016875 rajeshsurana_ca@yahoo.co.in 22-09-76
862 RAJEEV SURANA 9435103315 22-01-83
863 VIKASH SURANA 9435016669 02-10-79
864 Sarin Kr. Surana 9435102351 21-07-73 O Positive
865 VIRENDRA KR. SURANA 9864266481 30-11-83
866 PUNEET SURANA 9864052397 10-09-82
867 NEERAJ SURANA 9954059101 23-11-83
868 VIKASH SURANA 9706071025 01-08-84
869 ANKUSH SURANA 9864013109 03-02-78
870 NARENDRA SURANA 9706058108 15-01-80 B Positive
871 JAYANT SURANA 9864124490 21-06-81 A Negative
872 SURENDRA SURANA 9435016741 22-11-79
873 ABHINANDAN SURANA 9864011753 27-03-82
874 AMIT SURANA 8876916885 07-12-84
875 Subhash Surana 9435738035 29-07-75
876 PAWAN SURANA 9435396386 17-12-76
877 RAKESH SURANA 9864053740 05-05-77
878 Uday Prakash Surana 9864175687 18-09-71 B Positive
879 Roshan Surana 9706071011 28-05-72 B Positive
880 Navin Surana 9435073817 08-03-74 B Negative
881 SUBHASH SURANA 9864211745 10-06-82 O Positive
882 SUMIT SURANA 9435400007 17-07-87
883 Amit Kr. Surana 9864024289 04-01-85
884 PANKAJ SURANA 9435042984 pankajsurana143@gmail.com 27-07-79 ab+
885 ANIL SURANA 9864484826 25-01-76
886 VIKRAM SURANA 8876063953 10-04-89
887 VISHAL SURANA 9864303076 03-01-89
888 ROSHAN SURANA 9435301507 01-04-76
889 AMIT SURANA 9678038006 15-07-82
890 NAVIN SURANA 9706071021 01-04-89
891 JAY KR SURANA 9435733207 11-10-86
892 ANURAG SURANA 9864844262 12-01-90
893 PRADEEP SURANA 9435542406 13-01-77
894 ANKUSH SURANA 9864240724 18-03-85
895 SAURAV SURANA 9854020464 12-11-86
896 RISHAB SURANA 9864507476 informrishab@gmail.com 19-05-90
897 RAHUL SURANA 9707020001 18-01-88
898 MITESH SURANA 9435185285 11-06-82
899 ANKUR SURANA 9864018738 16-04-91
900 VINAY SURANA 9864981743 07-11-90
901 MANISH KR SURANA 9435040270 03-09-87
902 NITIN SURANA 9864967539 12-10-91
903 RAHUL SURANA 9864226737 18-04-92
904 ANISH SURANA 9706046648 anish@kkgroup.co.in 08-07-92 B Positive
905 SANJAY SURANA 8486165823 29-02-92
906 Sashank Surana 9706867546 sashank900@gmail.com 14-06-90
907 CHANDRA PRAKASH SURANA 9707734129 20-01-77
908 PRAVEEN SURANA 9435343191 12-06-81
909 VISHESH SURANA 9678431026 27-12-93 B Positive
910 KUSHAL SURANA 9864680425 kushalsurana1993@gmail.com 06-07-93 A Positive
911 DINESH TATER 9435040619 09-04-79 B Positive
912 Hemant Tater 9864044318 17-08-82
913 Dinesh Tater 9435040619 09-04-79
914 JAGAT TATER 9435555272 07-02-81
915 NIRMAL TATER 9864045799 28-12-78
916 NAYAN TATER 9401133845 taternayan@gmail.com 25-03-84
917 AJAY KR. BUCHA 9435167113 bucha.ajay@gmail.com 07-04-88 O Positive
918 ANKIT JAMMAR 8752062296 jankit@gmail.com 08-02-95
919 SHARAD SURANA 8486218223 04-11-93
920 AAYUSH BAID 9401595274 aayushbaid@gmail.com 25-11-93 A Positive
921 AKSHAY KR. BAID 9401211989 akshaybaid89@gmail.com 02-09-94
922 ROHIT KR. BAID 8822215957 rohitkumarbaid@gmail.com 25-06-89 O Positive
923 Sandeep Baid 9435040164 24-01-99
924 Sandeep Baid 9435040164 24-01-99
925 MOHIT BARARIA 9864423224 mohitbararia18@gmail.com 18-11-92 A Negative
926 RAJESH BARARIA 9864091443 rajeshhondaghy@gmail.com 24-12-77 O Positive
927 Adarsh Begwani 8822247663 25-01-99
928 Adarsh Begwani 8822247663 25-01-99
929 Ajit Begwani 9435592554 16-01-99 AB Positive
930 Ajit Begwani 9435592554 16-01-99 AB Positive
931 Vinit Begwani 9864039450 18-01-99
932 Vinit Begwani 9864039450 18-01-99
933 SANJAY KR. BENGANI 9678011358 23-07-86 A Positive
934 AKSHAY BHANSALI 8135018206 09-11-92 B Positive
935 RAJESH BHANSALI 9435193865 10-10-80
936 DUSYANT BORAR 8822820986 dusyant619@gmail.com 30-03-95 B Negative
937 RISHABH BORAR 9435044395 07-09-93 A Positive
938 ANKIT BOTHRA 9706177655 22-12-89 O Positive
939 KAMAL BOTHRA 9508066094 kamalbothra09@gmail.com 25-11-92 O Positive
940 BIKASH BUCHA 9864011480 bkbghy@gmail.com 29-04-78 B Positive
941 NIRAJ BUCHA 9864086310 18-04-86
942 MAHENDER CHHAJER 8011364687 16-12-81
943 SAYYAM CHHAJER 8822693337 16-07-85
944 SEKHAR CHINDALIA 8822255556 jainsekhar@yahoo.com 21-10-80 A Positive
945 MOHIT DAGA 8256050535 camohitdaga@yahoo.com 25-12-86 O Positive
946 PRADEEP DAGA 9706052669 pradipdaga0011@gmail.com 03-05-79 O Positive
947 RISHAB DHAREWAL 8822206221 07-10-94 O Positive
948 SUDARSHAN DUDHORIA 7399739151 10-07-93
949 Dhawal Dugar 9864750001 dugardhawal00@gmail.com 09-01-89 B Positive
950 Dhawal Dugar 9864750001 dugardhawal00@gmail.com 09-01-89 B Positive
951 DINESH KR. DUGAR 7896783842 dineshdugar4@gmail.com 04-08-94 B Positive
952 Mahak Dugar 9085320606 No email id 01-11-93 B Positive
953 Mahak Dugar 9085320606 No email id 01-11-93 B Positive
954 AAYUSH GHORAWAT 9538606686 aayushghorawat@gmail.com 09-05-95
955 NAITIK GUJRANI 9085712650 gujrani.naitik@gmail.com 03-06-93 A Positive
956 ARIHANT HIRAWAT 7664802181 arihantjain042830325@gmail.com 05-10-94
957 DHARMESH JAIN (BAID) DHARMESH JAIN (BAID) 9436897494 dharmjain81@gmail.com 02-03-82 O+
958 ARIHANT JAIN (GANGH) ARIHANT JAIN (GANGH) 8721961269 ganghbrothers5@gmail.com 24-04-92 B Negative
959 ANKIT JAIN (KUNDALIA) ANKIT JAIN (KUNDALIA) 8811032474 kankit24@gmail.com 24-08-91 O Positive
960 AVKASH KR. JAMMAR 9864970531 avkashjammar90@gmail.com 15-07-89 B Negative
961 DEEPAK KR. JAMMAR 9706010050 01-06-85
962 JITENDRA KR. JAMMAR 9864167088 jitendrajammar09876@gmail.com 09-03-77 AB Positive
963 PRAKASH KR. JAMMAR 9531042892 18-09-83 AB Negative
964 VIKASH JAMMAR 9435111122 13-11-83
965 VISHAL JAMMAR 8822126370 22-07-89
966 SUNIL LUNAWAT 9435340830 lunawatsunil4u@gmail.com 02-02-93
967 VATAN LUNIA 7035891147 09-01-86
968 ANISH NAHAR 9706629295 29-03-88
969 MANISH NAHAR 9531187105 05-09-84
970 ANKIT NAHATA 9401148643 ankitnahata23@gmail.com 16-10-94
971 VARDHMAN NAHATA 9864072457 jainvardhman35@gmail.com 16-12-93
972 ANAND KR. PUGALIA 9864749311 anand.puglia@gmail.com 15-08-87 B Positive
973 PAWAN KR. PUGALIA 9435545653 12-02-78 B Positive
974 GAURAV SETHIA 9707597078 ganga_bilasipara@rediffmail.com 04-01-92 O Positive
975 Pukhraj Sethia 9476582899 30-01-99 B Positive
976 Pukhraj Sethia 9476582899 30-01-99 B Positive
977 RISHAB SETHIA 9707503877 31-07-90
978 SANJAY SETHIA 9435109445 31-07-78 O Positive
979 HIMANGSHU KR. SINGHI 9864067840 singhihimangshu@gmail.com 19-11-97 B Positive
980 ANAND KR. SURANA 8486041162 anandkrsurana@gmail.com 07-11-77 A Positive
981 DEEPAK SURANA 8822607359 15-11-82
982 Hanuman Surana 9864112784 kamala.electronics@rediffmail.com 15-01-99 B Positive
983 Hanuman Surana 9864112784 kamala.electronics@rediffmail.com 15-01-99 B Positive
984 Saurav Surana 9818943873 11-12-94
985 Saurav Surana 9818943873 11-12-94
986 VIPLAV SURANA 9085078113 viplav.surana@hotmail.com 19-11-88
987 VISHAL SURANA 8403867692 vishalsurana11@gmail.com 11-07-87
988 NARENDER KR. TATER 9508482511 guddujain70123@gmail.com 11-11-83
989 NILESH KR. VAIDMUTHA 9435592135 nileshvaidmutha@gmail.com 04-05-82 B Positive
990 DIPAK BOTHRA 7086278251 dipakjain00000@gmail.com 05-07-90
991 Ravi Kundlia 9864042300 ravikundlia@gmail.com 15-03-85 b+
992 Jayant Surana 9864124490 jayantsurana1981@gmail.com 0000-00-00
993 Vikash Singhi 9707160483 vikashs.ghy@gmail.com 0000-00-00
994 Yash Surana 8638071105 yashjain3031@gmail.com 08-01-00 O+
995 Anand Kumar Surana 8486041162 anandkrsurana@gmail.com 01-01-70 a+
996 VINEET LUNIA 9401590087 vineetklteraphanti13@gmail.com 11-01-92 a+
997 Ashish Kochar 9954199542 ashishabtyp@gmail.com 0000-00-00
998 DEEPANSH DASSANI 8003003001 dassanideepansh@gmail.com 04-07-91 B+
999 Ankit Bhutoria 8209599831 aj5256127@gmail.com 02-11-00
1000 ANIL CHHAJER 9435555457 24-11-82
1001 RAKESH DUGAR 9854071000 17-06-80
1002 RITESH BHATERA 9706634141 08-11-81
1003 ALOK GOLCHHA 9957571610 08-03-79
1004 SANDEEP SEKHANI 9015370791 01-09-78
1005 PANKAJ CHHAJER 9435126220 01-11-76
1006 SANDEEP BAID 9435040869 sandytirpalwala@gmail.com 20-07-85 a+
1007 DINESH BENGANI 9864036744 26-08-83
1008 GAUTAM CHORARIA 7896967994 23-01-85
1009 MANAV PATWA 6900974943 19-01-79
1010 NAVEEN DOSHI 9864448564 13-07-82
1011 VIKASH DOSHI 9435541511 20-10-80
1012 SANJAY BAID 8486071214 11-11-81
1013 AMIT SURANA 9401919984 04-01-85
1014 SURESH KR. DAGA 9854089830 01-01-90
1015 ROHIT KOTHARI 8486444383 14-10-87
1016 AJIT SINGHI 9435602095 26-06-87
1017 HEMANT TATER 9508645404 17-08-82
1018 RAKESH PINCHA 9854405969 30-07-89
1019 MAYUR DUGAR 9864516816 15-12-89
1020 PAWAN BAID 9435444445 26-08-87
1021 ANIL SAMDARIA 9435041252 03-08-78
1022 RISHAV CHORARIA 9707524001 03-08-87
1023 SANDEEP MALU 9854089279 11-05-90
1024 SUDHIR SETHIA 9435340502 26-01-76
1025 NAVIN BOTHRA 8254040435 24-10-96
1026 SONU SETHIA 6001686852 14-01-98
1027 VINEET JAIN 9990398939 12-10-83
1028 HIMANSHU BOTHRA 8134030216 01-12-96
1029 SAHIL KOTHARI 7002673726 sahilkothari164@gmail.com 16-08-97
1030 RAHUL NAHATA 7002280893 04-08-97
1031 MANISH KR. TATER 9401952624 29-05-82
1032 MANOJ SANCHETI 8753952285 06-08-97
1033 BHARAT BOTHRA 7896762421 29-04-94
1034 ARUN KR. DAGA 7002845977 25-10-91
1035 HIMANGSHU SINGHI 9577221235 19-11-97
1036 ABHISHEK BORAD 8822080105 25-09-97
1037 SHIVAM SURANA 9435043912 07-01-98
1038 BAIBHAV KHATER 8217342675 02-03-97
1039 SIDDHANT BACHHAWAT 8638750551 30-10-91
1040 ROHIT DUGAR 9476950204 01-12-94
1041 GAUTAM JAIN (DUNGARWAL) GAUTAM JAIN (DUNGARWAL) 9864025662 10-06-84
1042 RISHABH DUGAR 9132327236 20-02-97
1043 VIVEK KUMAR BOTHRA 9864124573 11-08-83
1044 GAUTAM SURANA 8473026818 27-05-97
1045 ABHISHEK BAID 9678010557 12-07-95
1046 GAURAV BHANSALI 8811089070 23-04-95
1047 NAVIN DUGAR 9401952865 04-06-89
1048 INTENDED GOLCHA 6000466401 22-12-77
1049 SUDHIR SANCHETI 7733050872 05-12-92
1050 MANOJ SHYAMSUKHA 7086063040 13-08-75
1051 PARASH SETHIA 8011832318 22-09-79
1052 SAURAV SETHIA 9435546344 13-07-97
1053 SIDDHARTH BORAR 7002430433 04-01-91
1054 PANKAJ SURANA 9873360155 13-03-80
1055 SANDEEP BAID 7003844393 01-11-79
1056 PAWAN KR. CHOPRA 8876878797 01-02-78
1057 MOHIT KR. BOTHRA 7896474754 17-12-81
1058 PRADEEP BHANSALI 9435231000 22-04-82
1059 SANJAY RANKA 8822051876 03-10-86
1060 TANUJ SINGHI 9085007777 16-07-86
1061 ARVIND NAHATA 9435102510 17-12-81
1062 AMIT KR NAHATA 9864208621 06-02-84
1063 ASHWINI KR NAHATA 9577812313 21-02-86
1064 SUNIL KOCHAR 9864036555 15-07-77
1065 DEEPAK BOTHRA 9864280006 11-11-79
1066 RAJKUMAR BAID 7002112682 06-03-94
1067 RISHABH LODHA 9864044366 12-11-76
1068 PRATEEK PARAKH 9706613741 09-09-94
1069 RONAK DUGAR 9085525555 jsbbatteries@gmail.com 11-09-92 a+
1070 DIPAK BHANSALI 8011139898 26-06-89
1071 RANJIT BHANSALI 9707770333 07-09-87
1072 MANOJ LODHA 9864299541 17-07-77
1073 AMIT SURANA 9707733313 19-08-92
1074 AJAY GOLCHHA 988399345 19-05-78
1075 PARAS JAIN 9859823584 17-06-95
1076 MANISH BHANSALI 9706444473 03-10-94
1077 KETAN RAJKUMAR DAGA 7002985117 06-09-96
1078 RISHABH CHORARIA 8011563790 13-05-97
1079 BAJRANG KUNDLIA 9706684527 20-11-92
1080 MOHIT KR BHADANI 7976834225 05-07-92
1081 SUMEET KUNDALIA 8404040876 28-04-94
1082 AAKASH KUNDALIA 9864021840 13-01-94
1083 SURAJ JAIN 9706341625 15-09-92
1084 ASHISH ANCHALIA 9864534570 21-01-92
1085 RISHAV SURANA 7670017979 18-01-96
1086 Hitesh Gulgulia 8486268452 cmahiteshgulgulia@gmail.com 02-11-96 A+ve
1087 ANKIT CHORARIA 9864484777 13-07-91
1088 VIMAL SETHIA 9864994957 16-05-80
1089 INDERJIT JAIN (BAID) INDERJIT JAIN (BAID) 8486877244 14-08-90
1090 BHOOPESH JAIN (BAID) BHOOPESH JAIN (BAID) 9508803629 11-10-94
1091 KAMLESH RANKA 9549422345 kamleshranka2@gmail.com 20-07-90 ab+
1092 MANISH CHHAJER 7002326704 28-12-81
1093 SUMIT GADHIYA 7533034247 08-06-87
1094 ANKIT KR. RAMPURIA 7737391204 22-09-92
1095 AMIT GADHIYA 9910671792 08-06-87
1096 SUNIL KR. RAMPURIA 7578065562 19-03-86
1097 SIDDHART BHATERA 7002387383 22-07-97
1098 Yogesh Baid 9864737495 jainyogesh365@gmail.com 27-10-96
1099 PIYUSH JAMMAR 9707146252 28-10-97
1100 SUMIT SINGHI 9101707134 sumitsinghi686@gmail.com 19-02-92
1101 JYOTI KARAN BOKARIA 9435195585 19-01-98
1102 NIRMAL KR. BAID 9435547143 22-07-78
1103 SAURABH SURANA 7636017175 12-11-94
1104 PAWAN KR. SETHIA 8471834499 09-02-85
1105 VIKASH BAID 7636967009 30-07-93
1106 HITESH KR. CHOPRA 9365368462 27-08-92
1107 PRAVEEN KR. LUNKAR 8473940819 komalinfo2017@gmail.com 01-08-89 b+
1108 KUNAL BAID 9508421480 01-06-85
1109 PAWAN DUDHORIA 9864099889 01-12-91
1110 ANKIT DUGAR 9435707193 14-09-90
1111 Vikash Nahata 9508404027 nahata.avinash@gmail.com 02-07-90 O+
1112 Nishant Patawari 8135024400 nishantjain142@gmail.com 07-12-99 AB+ve
1113 Gaurav Kundaliya 9957514330 gaurav1998jain@gmail.com 10-06-98 O+ve
1114 Akshat Marothi 8011416884 akshatmarothi12345678@gmail.com 03-12-01
1115 Aman Munot 7002884010 amanmunot78177/@gmail.com 23-07-00
1116 Chayan Gulgulia 6901625484 chayanjn24@gmail.com 24-02-04 B+ve
1117 Gaurav Surana 9435569124 gauravsabs777@gmail.com 22-08-02
1118 Gautam Dudhoria 6002784793 gautamdudhoria291@gmail.com 01-12-03
1119 Hitesh Kothari 8638052800 hiteshkothari116@gmail.com 29-07-03
1120 Himanshu Jain 8133036584 hj98640@gmail.com 10-11-98
1121 Karan Choradia 9401997306 karanchoradia11@gmail.com 28-06-99
1122 Moodit Dugar 7896753287 mooditdugar2004@gmail.com 03-04-04
1123 Mudit Bengani 9401778411 mudittejas@gmail.com 26-06-01 O+ve
1124 Naman Golchha 6003060515 namangolchha200506@gmail.com 20-05-06 O+ve
1125 Naman Maloo 7005101794 namanmaloo30@gmail.com 30-12-02 B+ve
1126 Neeraj Kochar 9864461999 kochar.neeraj1999@gmail.com 26-06-99 b+
1127 Nikunj Sethia 8486525301 nikunjsethia98@gmail.com 20-11-98 a+
1128 Pratik Jain 8402929179 pratikjain.pj74@gmail.com 27-09-00 B+ve
1129 Rahul Golchha 8134932860 rahulgolchha.jain@gmail.com 24-07-02 O+ve
1130 Ravi Golchha 7576029442 ravigolchha.jain@gmail.com 02-05-99 AB+ve
1131 Risabh Dugar 9126171991 rdjt1998@gmail.com 02-12-98
1132 Rishab Surana 9401631768 rishabsurana198@gmail.com 22-03-00
1133 Rishav Dakaliya 7002747097 rishavnain40@gmail.com 29-01-00 O+ve
1134 Rishi Mahnot 8638070189 sarmilamahnot@gmail.com 23-10-06 A+ve
1135 Roshan Borar 7363833994 arihantjain4001@gmail.com 03-04-99
1136 Saurav Golchha 9954623516 sauravgolchha99@gmail.com 15-10-99 AB+ve
1137 Shubham Rakhecha 9085151115 rakhecha.shubham@gmail.com 31-05-00 O+
1138 Tanmay Pugalia 6901584117 tanmayjainthesupreme@gmail.com 26-01-03
1139 Ujwal Dugar 7576028347 ujwaldugar818@gmail.com 27-09-99
1140 Vebhav Nahar 6900508815 vebhavnahar123@gmail.com 19-12-02 B+ve
1141 Yash Bothra 6900012705 jainyash55555@gmail.com 09-02-02
1142 Dipak Chhajer 6001079125 dipak.jain15@gmail.com 20-03-85 a+
1143 Vivek Jain 9864511001 vj.vivekjainjsb@gmail.com 20-01-92 O+
1144 Amit Surana 8876018288 amitsurana41@gmail.com 06-03-92 b+
1145 Yogesh Baid 9435848040 jainyogesh365@gmail.com 27-10-96 O+
1146 Ronak Surana 9944571761 ronaksurana121@gmail.com 24-10-95 O+
1147 Ankur Kumar Singhi 9854066606 contactankur2000@gmail.com 18-03-81 b+
1148 Vivek Kumar Jain 9864326325 vjain553@gmail.com 07-03-84 O+
1149 Umed Nahar 6901743081 umednahar38@gmail.com