Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Vaibhav Srisrimal 7024815873 kabeersaheb2020@gmail.com 09-09-93 A+
2 Sanjay Kothari 7694096054 sanjaykothari189@gmail.com 15-08-78 B+
3 Pankaj Kothari 9425496211 pankajg.jain1@gmail.com 15-07-78 A+
4 Ronak Nolakha 9425496079 arihanttraders2011@rediffmail.com 26-01-80 A+
5 Dhiraj Kumar Daga 9425495925 03-06-79 O-
6 Anshul Aachha 9406677726 anshuljain54@gmail.com 15-02-93 B+
7 Dharmesh Srisrimal 9993729028 cb222112@rediffmail.com 09-03-83 B+
8 Kantilal Bhanshali 9752125299 mayurj421@gmail.com 28-01-86 B+
9 Prakash Jain (Badala ) 9425496001 jainprakash251@gmail.com 11-03-72 O+
10 Rajendra Ghiya 9424816643 jyotiind.1998@yahoo.com 19-01-74 A+
11 Amit Kumar Ghiya 9770296191 ghiyamanish91@yahoo.com 18-09-80
12 Manish Ghiya 9826012585 ghiyamanish91@yahoo.com 18-05-82
13 Rajkumar Bothra 9425085328 rkj3075@yahoo.com 01-12-75 B+
14 Sandesh Bothra 9425085328 rkj3075@yahoo.com 09-05-77 B+
15 Manoharlalji Daga 9424050867 18-02-43 O+
16 Kalyanmalji Daga 9424050866 11-11-53 O+
17 Ashok Kumar Srisrimal 7691963221 31-01-63
18 Bharudan Ghiya 9754265874 27-03-53 B-
19 Narendra Lodha 9422778392 13-11-66 A+
20 Rounak Jain 9425496076 26-01-80
21 Priyanshu Shri Shri Mal 87703 10497 18-11-95
22 Vaibhav Shri Shri Mal 83498 09876 09-09-93
23 Dharmesh Shri Shri Mal 82917 39228 09-09-83