Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 SHAILENDRA JAIN 9438336688 SHAILUJAIN31@GMAIL.COM 25-06-74 B+
2 Amit Jain 9937075374 AMITJAIN.2NOV@GMAIL.COM 02-11-85 AB+
3 Manish Jain 9437223804 MANISH_KBJ@YAHOO.CO.IN 01-10-86 O+
4 Rohit Jain 8018602400 JAINPLYWOOD@REDIFFMAIL.COM 07-07-85 O+
5 Dhiraj Ku Jain 9438016884 1899-12-30
6 Suraj Ku Jain 9438067244 1899-12-30
7 Vikash Jain 9439277345 VIKASHPRINTERSKBJ@GMAIL.COM 10-06-87 O+
8 Sandeep Jain 9937678389 17-05-82 O-
9 SWARUP JAIN 9853469855 CHUNNU855@GMAIL.COM 15-12-87 O+
10 ANKIT KUMAR JAIN 8763190604 ankitjain.kbj@gmail.com 21-10-94 b+
11 Sarad Jain 9668209158 30-07-89 O+
12 Bikash Jain 9777505075 16-04-92 O+
13 Jaiprakash Jain 9437210606 utkaltextileskbj@gmail.com 04-03-79
14 Chinmay Jain 8895521209 JAIN9372@GMAIL.COM 26-05-95 O+
15 Nikhil Jain 8280172434 NJAIN975@GMAIL.COM 26-01-95
16 Kishan Ku Jain 9437707655 Jainamit458@gmail.com 03-04-70 O+
17 Ramgopal Jain 7064705513 15-03-94 B+
18 AMIT JAIN 7750043269 Jainamit458@gmail.com 22-03-97 O+
19 ROHITASH JAIN 9556732520 monukbj@gmail.com 21-04-87 B+
20 AMIT JAIN 9437416320 amitkjainkbj@gmail.com 08-05-82 O+
21 ARPAN JAIN 9777208356 05-03-89 A+
22 Aditya Jain 9556989234 adityaj614@gmail.com 19-07-90 A+
23 Amit Jain 9938261217 05-06-79 B+
24 SUMEET JAIN 9437124213 21-02-84 O+
25 ROHIT JAIN 9937526412 02-02-87 O+
26 AVINASH JAIN 9556644550 avi.jain369@gmail.com 31-10-92 ab+
27 ADITYA JAIN 9776551966 20-02-93 B+
28 ANKIT KUMAR JAIN 9437241487 ankitjaintyp@gmail.com 19-08-87 b+
29 Sumeet Jain 9437368742 12-10-89 B+
30 Satish Ku Jain 9437146141 26-01-71
31 AJIT KUMAR JAIN 9937638338 30-06-79 O+
32 ASHISH JAIN 9937735628 19-12-84 O+
33 NARESH JAIN 9938818230 17-10-77 O+
34 Manish Jain 9437033421 16-05-78 B+
35 Manik Jain 9437465380 28-06-79 B+
36 Ajay Ku Jain 9437210620 23-03-71 B+
37 Anil Ku Jain 9437146080 24-10-72 O+
38 Piyush Jain 9938515349 29-04-89
39 Kishan Lal Jain 9437038057 14-06-71 O+
40 PANKAJ KUMAR JAIN 9556054180 pankajjain0709@gmail.com 09-07-94 a+
41 Tejaswi Jain 9937637650 03-11-96 B+
42 Manoj Ku Jain 9937261344 26-06-71
43 Sudhir Ku Jain 9437367344 28-04-75
44 BANTU JAIN 9438068976 07-02-76
45 Sumeet Jain 9937894444 06-07-91
46 Daluram Jain 9438007576 27-05-71 B+
47 Naval Jain 9556046408 09-07-95
48 Yubraj Jain 9437367420 15-07-72 B-
49 Swarup Jain 9937625736 16-07-70 B+
50 Vivek Jain 9437124196 01-05-74 B+
51 Dinesh Ku Jain 9437031649 11-08-71 O+
52 ANUP JAIN 9438009447 05-08-79 O+
53 Umesh Ku Jain 9438607428 09-10-77
54 Ashish Jain 9776604989 getashish90@gmail.com 14-10-90 b+
55 BIMAL JAIN 9937174008 bimalkbj@gmail.com 30-06-87 o+
56 Ashish Jain 9937776500 1899-12-30 o+
57 Kamal Jain 9437293585 02-12-81
58 Mayank Jain 9437146215 leomayankjain.kbj@gmail.com 31-12-84
59 ANKUR JAIN 9437527444 mm_jain@yahoo.com 05-07-91
60 Naveen Jain 9437124205 1899-12-30
61 Pawan Kumar Jain 9937062199 22-02-88
62 Amit Jain 9438610013 06-02-86
63 Binod Ku Jain 9437039882 08-06-75 O+
64 Pawan Kumar Jain 9437053142 pawan2303@rediffmail.com 23-02-64 A+
65 Subhkaran Jain 9777127477 1899-12-30
66 Ghasiram Jain 9438381640 1899-12-30
67 DEEPAK KUMAR JAIN 8093300345 deepak.jain549@gmail.com 11-11-85 o+
68 Sunil Jain 9437465864 1899-12-30 O+
69 Lalit Jain 9437223771 10-02-70
70 Milab Jain 9937924262 1899-12-30
71 Bajranglal Jain 9938891968 1899-12-30
72 Promod Jain 9439277396 02-02-76 O+
73 Rajesh Jain 9437210583 24-04-74 O+
74 Gopal Jain 9937074639 24-05-05 O+
75 Pankaj Jain 9777478148 pankajkbj81@gmail.com 01-07-81 b+
76 ADESH JAIN 9437241416 adeshjain62@gmail.com 15-01-80
77 NAWNEET JAIN 9938519601 nawneet_jain@yahoo.co.in 25-05-88
78 Sanjaya Ku Jain 9437146102 sanjayabaru.sj17@gmail.com 24-03-72 A+
79 Amit Ku Jain 9437961766 1899-12-30
80 Abhinash Jain 7539021519 04-04-95 B+
81 Balbeer Jain 9777114600 14-06-73 B+
82 Birendra Jain 9437329820 11-07-79 O+
83 ASHISH JAIN 9853416234 04-09-85 O+
84 Gajanan Jain 9437639145 1899-12-30 O+
85 Ganesh Jain 9439277477 11-11-83 B+
86 BIKASH KUMAR JAIN 9937526636 bikashtyp@gmail.com 07-03-81 O+
87 YOGESH JAIN 9437639031 yogeshjain19@yahoo.co.in 02-11-89 b+
88 MANISH JAIN 9938399724 camanishjain147@gmail.com 10-05-92 o+
89 Anup Kumar Jain 9438068976 jainanup476@gmail.com 02-07-76 o+
90 Bikash Jain 9937028032 advocatebikashjain@gmail.com 23-11-91 o+
91 SUMIT JAIN 9853222141 11-07-91
92 Pankaj Jain 9937799332 pankajjain0909@gmail.com 09-09-91 o+
93 Manmohan Jain 9178161269 03-09-80 A+
94 Bikash Jain 9437587557 28-08-96 B+
95 Pintu Jain 9437639276 02-06-79 B+
96 HEMRAJ JAIN 9439277544 jain.hemraj@yahoo.com 12-07-87 ab+
97 Mukul Jain 9594068765 Mukul.Tcs@gmail,com 30-07-84 A+
98 Deepak Jain 9777007754 Tapeshjain745@gmail.com 09-06-69
99 Gourav Jain 8895559444 18-07-94 O+
100 SOURAV JAIN 8093815135 27-09-90 B+
101 Manish Jain 8093165530 16-05-97
102 PIYUSH JAIN 9439565250 Piyushjain38@gmail.com 20-07-95 B+
103 Bikash Jain 9437328829 06-01-89 O+
104 Shiv Jain 7681808032 03-05-96
105 NIKUNJ JAIN 9556980540 Nikunjjain990@gmail.com 13-11-96 A+
106 Rishav Jain 9737210398 1899-12-30 O+
107 Ajay Ku Jain 9338372460 25-04-75
108 RAKESH KUMAR JAIN 9437146242 18-05-76 B+
109 Bikash Jain 9437241342 12-05-78 O+
110 Vishal Jain 7038215550 20-08-95 A+
111 Rakesh Jain 9668040347 1899-12-30
112 Arvind Jain 9178186479 1899-12-30
113 Ayush Jain 8871772350 10-11-95
114 Nirmal Ku Jain 9439145550 1899-12-30
115 Mudit Ku Jain 9777552421 1899-12-30
116 Sunil Ku Jain 9437367572 08-09-78
117 Bikash Jain 7205788761 29-11-90
118 Manoj Ku Jain 9438829784 16-06-72 O+
119 Rakesh Ku Jain 9437146244 rinkukbj@gmail.com 09-11-76 O+
120 BAJRANG LAL JAIN 9437367484 09-10-78 O+
121 AKASH JAIN 9437429818 akash46138@gmail.com 08-01-78 O+
122 Bikash Jain 9437146138 03-04-79
123 DEEPAK JAIN 9437330501 dipjain81@gmail.com 08-01-82 o+
124 ASHISH KUMAR JAIN 9438068975 15-01-85 O+
125 Kailash Jain 9437241502 17-01-84 O+
126 Chagan Jain 9437362191 20-08-87 O+
127 Jaysingh Jain 9437736903 17-05-88 B+
128 Deepakchand Jain 9438068993 10-06-77
129 Bijaya Ku Jain 9437639194 11-10-78
130 BHAJAN JAIN 9937124279 07-05-78
131 Sourav Jain 9556205577 souravjainls9@gmail.com 27-09-90 B+
132 NIKHIL JAIN 9165500100 njain975@gmail.com 26-01-95
133 JAISINGH JAIN 9668561519 njain975@gmail.com 17-05-88
134 CHINMAY JAIN 8018097303 26-05-95 b+
135 VIJAY KUMAR JAIN 9556739194 10-11-78
136 GOURAV KUMAR JAIN 8908450002 09-11-98
137 MAHESH KUMAR JAIN 9437638975 03-06-76
138 PUNAM CHAND JAIN 8895810456 30-06-80
139 ANUJ JAIN 9439145964 JAINANUJ2012@gmail.com 24-10-96 ab+
140 ALOK JAIN 8658659866 22-07-95
141 Piyush Jain 9777903441 ph62961@gmail.com 27-09-98
142 BIKRAM AGRAWAL 9777190647 18-06-89
143 DINESH KUMAR AGRAWAL 9937274873 18-01-90
144 AMIT KUMAR AGRAWAL 9668473878 26-01-91
145 HEMANT KUMAR JAIN 9658965704 20-06-83
146 ABHINASH JAIN 8637279535 04-04-94
147 RAM GOPAL JAIN 8637206580 15-03-94
148 Akhil Jain 9090299812 ak.akhiljain@gmail.com 27-10-99
149 GHASI RAM JAIN 9938381640 22-01-20
150 AJAY JAIN 8895254587 25-04-75
151 AMIT JAIN 9938410298 06-02-85
152 BALGOPAL JAIN 9853846308 25-04-84
153 ROHIT JAIN 6265573379 07-07-85
154 JAGANNATH JAIN 9165600100 06-07-97
155 YASH JAIN 9853465641 18-09-99
156 NIRMAL JAIN 7735255555 02-08-86
157 SUBHAM JAIN 8018571071 02-02-95
158 AYUSH JAIN 9668778418 29-06-92
159 PIYUSH JAIN 8658171230 23-05-91
160 YOGESH AGRAWAL 9178482133 15-05-87
161 Mayank Jain 7751830620 mj.mayankjain123@gmail.com 19-11-00
162 Gourav kumar Jain 8763769951 jaingourav1199@gmail.com 11-09-98 O+
163 Sumeet Jain 7064723214 sumit.jain.5214@gmail.com 20-03-99
164 Rishav Jain 7077907916 jrishav59@gmail.com 13-11-01
165 Nawaneet Jain 7205912121 nawaneetjain15@gmail.com 25-05-88 b+
166 Yogesh jain 7009442425 0000-00-00