Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Vijay Kumar Ranka 9460578569 vijayrankaasind@gmail.com 15-01-00
2 Sandeep Kathed 9414573564 25-10-79
3 Mahaveer Kumar Ranka 9413628236 19-06-80
4 Sujal Bafna 9414573566 27-01-00 B+
5 Mahaveer Barola 9460312809 mk.barola@gmail.com 1899-12-30
6 Goutam Chand Badola 9414574024 29-10-70
7 Deepak Kumar Gokhru 8094665055 NIKKYJAIN60@GMAIL.COM 11-11-89 O+
8 Pankaj Gokhru 9887759669 30-01-00 A+
9 Ravi Kumar Ranka 8107951184 raviranka642@gmail.com 05-01-00 B-
10 Ashok Kumar Gokhru 8890189681 09-01-00
11 Rahul Bafna 9783004143 11-01-90
12 Anil Kumar Gokhru 9828649495 anilgokhru1750@gmail.com 10-01-00
13 Abhishek Ranka 8233475551 abhi_ranka@yahoo.com 17-06-92 O+
14 Sunil Bafna 9414573563 05-01-00
15 Mukesh Kumar Bafna 9460306189 19-06-75
16 Prashant Knther 9928585679 24-04-76 B+
17 Prakash Chnad Chordia 9660817047 25-01-00 B+
18 Mukesh Kumar Chordiya 7597857233 18-11-77
19 Manish Kumar Nolakha 9214009503 MONYJIAN143@GMAIL.COM 30-07-82 AB-
20 Jitendra Bafna 7073659777 29-08-93
21 Manoj Ranka 9844645635 14-02-75
22 Sunil Kumer Shri Shri Mal 9887359873 s706977522@mail.com 04-07-83
23 Dinesh Ranka 8233334188 dineshjain8233@gmail.com 14-01-00
24 Amekumar Sancheti 9414573087 AMESANCHETI31@GMAIL.COM 01-02-72
25 Naveen Kumar Chordiya 9672849173 14-08-91
26 Kamlesh Chordiya 9602056722 kamlesh.chordiya89@gmail.com 22-01-00 B+
27 Mudit Kumar Bafna 9667348210 MUDIT520@GMAIL.COM 22-12-95 B+
28 Jitendra Kumar Chordia 9414523398 28-08-72 AB+
29 Pankaj Gokhru 9460578573 22-01-00 O+
30 Lucky Bafna 9001333123 bafnalucky111@gmail.com 03-03-93 b+
31 Mukesh Gokhru 9414573003 19-01-00 A+
32 Raj Kumar Ranka 9414575865 rajkumarjain221050@gmail.com 01-01-00 AB+
33 Sushil Kumar Bafna 9636119797 BAFNA49@GMAIL.COM 08-02-83 AB+
34 Abhay Kumar Ranka 9414573072 1899-12-30
35 Dilip Kumer Ranka 9460966586 dilipranka.1984@gmail.com 04-01-00 B-
36 Kamlesh Bafna 9783135811 muditbafna272@gmail.com 14-01-00 AB+
37 Vinod Mehta 9461952700 VINODMEHTA811@GMAIL.COM 12-01-89 O+
38 Sandeep Chordia 9414313685 06-01-00 AB+
39 Prakash Chandra Ranka 9829301320 PRAKASHRANKA2003@GMAIL.COM 27-08-75
40 Satish Kumar Bafna 9571802015 1899-12-30
41 Manish Ranka 7733020250 ARHANTPAINTS2013@GMAIL.COM 13-01-86
42 Gaurav Ranka 7877141428 GAURAVJAIN685@GMAIL.COM 08-02-93 B+
43 Rajendra Kumar Ranka 9490694882 28-07-74 B+
44 Anil Kothari 9587504404 anilkothari383@gmail.com 09-01-00
45 Ashish Kothari 9587504405 kothariashish975@gmail.com 22-01-00
46 Sushil Kumar Mehta 9414979306 SUSHIL00066@GMAIL.COM 12-12-84
47 Shubham Barola 7568128825 11-03-96
48 Pankaj Barola 8302778048 24-08-88
49 Harshit Chordiya 9785079783 jainachar@gmail.com 29-01-00 B+
50 Rishabh Chordiya 9785089821 reshabhjain077@gmail.com 03-01-00 B+
51 Mahaveer Kumar Kanther 9414573572 20-08-70
52 Suresh Chordia 9414575613 1899-12-30
53 Uttam Chordia 9461262022 08-02-76
54 Nikhil Nikhil Duggar` 9828956261 14-01-00 B+
55 Shanti Lal Ranka 9414519041 28-07-71
56 Pradeep Jain Ranka 9460302025 PRADEEPKUMARRANKA@GMAIL.COM 24-06-78 B+
57 Dinesh Gokhru 9414113894 dineshgokhru11389@gmail.com 05-01-00 O+
58 Deepak Kumar Duggar 9829023290 07-01-00
59 Kulwant Kumar Duggar 9828181380 22-07-92 O+
60 Pawan Paresh Ranka 9414572710 PAWANRANKA1978@GMAIL.COM 22-04-78 B+
61 Vinod Kumar Gokhru 9414979214 16-09-71
62 Hitesh Kawdiya 9414573397 hiteshkawdiya@gmail.com 05-01-00
63 Dinesh Mehta 7820982890 20-01-00
64 Suresh Jain Bafna 9004180920 18-10-70 A+
65 Vikas Kawdiya 9694559070 01-01-00
66 Rahul Ranka 9785248918 29-04-92 O-
67 Mahaveer Kumar Badola 9414572939 11-07-71
68 Manoj Kumar Kothari 8302443273 04-03-83
69 Rohit Kumar Kawdiya 8233418633 ROHITKAWDIYA@GMAIL.COM 19-11-89 O+
70 Gautam Kumar Chordia 9414923170 10-08-87 O+
71 Vinod Kawdiya 9414573222 17-01-00 A+
72 Manish Dugar 9414572919 vaibhavind.asind@gmai.com 22-01-00 B+
73 Ankit Bafna 9166398338 07-01-00
74 Satish Chordia 9784495395 21-01-00 AB+
75 Vineet Jain Ranka 9636761465 18-03-89
76 Kamlesh Chordia 9549649195 04-01-00 O+
77 Kamlesh Kumar Bafna 9414572728 13-03-78
78 Rakesh Badola 9414923350 02-01-00
79 Deepak Kumar Ranka 9460578571 10-08-90
80 Sushil Kumar Banut 9460352591 21-01-00 B+
81 Aditya Gokhru 7737969410 adityagokhru8@gmail.com 25-01-00
82 Kamlesh Bafna 9414573701 09-01-00 AB+
83 Amit Ganna 8058027930 W.W.W.AMITGANNA99.COM 20-10-90
84 Mahaveer Gokhru 9251316471 01-07-71
85 Gotam Gokhru 9251316474 24-01-00 AB+
86 Arjun Chordia 9251396911 19-01-00 A+
87 Mukesh Bafna 9680547801 21-01-00 O+
88 Kamlesh Bafna 9414575332 18-01-00
89 Chandresh Jain Bafna 9282506757 27-04-82
90 Sandeep Ranka 9783825921 SANDEEPRANKA@GMAIL.COM 30-05-85 AB+
91 Suresh Kumar Kawdia 8290191818 1899-12-30
92 Vinod Kumar Hinger 9460352634 05-12-73
93 Sanjay Kumar Kothari 9928641851 18-02-84
94 Mahaveer Jain 8094475500 mjain8584@gmail.com 25-01-00 O+
95 Bhagwati Lal Karnawat 9828760966 19-07-71 O+
96 Rahul Kumar Gokhru 8460311322 GOKHRUVINOD1967@GMAIL.COM 07-10-94 B+
97 Rajendra Kumar Kawdiya 9414573450 11-01-74
98 Shanti Lal Bafna 8290869512 13-01-00 B+
99 Poonam Bafna 9413054675 02-02-77
100 Hitesh Gokhru 9462241272 hiteshgokhru@gmail.com 22-01-00 AB+
101 Kushal Nolkha 8890331070 29-01-00
102 Vishal Nolkha 7742170008 1899-12-31
103 Ashok Chordia 9414574341 ashokjin020@gmail.com 06-01-00 B+
104 Ankush Kavadiya 9414575525 29-01-00
105 Tejmal Ranka 9413864561 1899-12-30
106 Mayank Kumer Chordiya 8503866889 10-01-00 AB+
107 Ayush Chordiya 8503866885 jainayu@50gmail.com 15-01-00
108 Ashok Kumar Gokhru 9414573253 28-07-67
109 Paras Mal Kanther 9460578844 1899-12-30
110 Dalpat Kumar Chordiya 9460352709 23-05-67 B+
111 Jethmal Duggar 9413055524 14-09-45
112 Raj Kumar Kanther 7665383685 14-04-68
113 Mokham Singh Kanher 9460195841 27-02-63
114 Ladu Lal Gokhru 9602489984 15-08-69
115 Norat Mal Ranka 7665541212 15-03-69
116 Prem Chand Bafna 9829013804 PREMBAFNA69@GMAIL.COM 02-07-68
117 Ashok Kumar Bafna 9785311724 05-01-69 B+
118 Shanti Lal Kanther 9414923174 03-05-57
119 Pawan Sharma 9414149824 hivishal13@gmail.com 12-01-00 b+
120 Sanyam Kumar Bafna 7891868584 0000-00-00
121 Sandeep jain Ranka 9782545921 sandeepnranka@gmail.com 0000-00-00
122 Ravi Ranka 8107951184 1899-12-30
123 Mahaveer Ostwal 8094475500 1899-12-30
124 Nitesh Mehta 8854960649 nitmehta224442@gmail.com 17-08-90 O+
125 Gourav Ranka 9460584441 0000-00-00
126 Abhinav Chordia 9413274341 19-01-00
127 Akshay Kanther 8854088633 prashantkanther5679@gmail.com 1899-12-30
128 Anand Kawdiya 9106753453 20-01-00
129 Anil Kumer Shri Shri Mal 9694360331 11-01-00
130 Ankit Barola 9782219647 ankitbarola.ab@gmail.com 25-01-00
131 Chandu Mehta 8107747274 c.8107747274@gmail.com 07-01-00
132 Prakash Kawdiya 8140570805 11-01-00
133 Chirag Chordia 9624457111 26-01-00
134 Deepak Gokhru 8233332033 10-01-00
135 Deepak Ranka 9887731991 09-01-00 B+
136 Dharmendra Kawdiya 9409507719 04-01-00
137 Gaurav Kumar Ranka 8209503697 gruravjain7877@gmail.com 07-01-00 B+
138 Gautam Kavdia 9974765940 14-01-00
139 Gotam Chordiya 9521308033 gotamchordiya@gmail.com 09-01-00 O+
140 Kamlesh Kumar Ranka 9867140571 24-01-00
141 Kamlesh Ranka 8104444121 06-01-00
142 Kulwant Duggar 8118859220 21-01-00 O+
143 Mahaveer Ranka 7014312309 21-01-00 B+
144 Manish Kumer Ranka 9414573156 12-01-00
145 Mohit Dugar 8118845452 09-01-00
146 Mudit Hingar 7742562648 26-01-00 O+
147 Mudit Ranka 9784404465 19-01-00 O+
148 Mukesh Chordiya 7579857233 17-01-00 O+
149 Naveen Chordia 9785197999 naveenchordia14@gmail.com 13-01-00
150 Nitin Ranka 8209320417 28-01-00 O+
151 Prakash Ranka 9229301320 26-01-00
152 Pranva Kanther 9600167781 1899-12-30
153 Pratik Bafna Jain 9662540437 15-01-00
154 Puneet Gokharu 8898154828 punnetgokharu01@gmail.com 20-01-00
155 Rahul Ranka 7976405988 25-01-00 O-
156 Raju Ranka 9460994882 1899-12-30
157 Rakesh Duggar 9414371834 17-01-00
158 Ravi Kawdiya 9574674438 24-01-00
159 Rishabh Badola 9680563377 22-01-00
160 Rishabh Kavadiya 9024823504 rishabhkavadiya633@gmail.com 30-01-00 A
161 Rohit Dugar 9460578705 rohitdugar81@gmail.com 05-01-00 O+
162 Rohit Kavdiya 9727311262 14-01-00
163 Rohit Kawdia 8233186331 18-01-00 O+
164 Sanjay Kawdiya 8238195101 10-01-00
165 Sanjay Kumar Kothari 9982641851 sanjaykumerkothari@gmail.com 07-01-00 A+
166 Sanyam Kumar Bafna 7426841432 07-01-00
167 Shubham Gokhru 7727060251 29-01-00
168 Sunil Kawdiya 8980544921 19-01-00
169 Sushil Kumar Bafna 9414522564 07-01-00
170 Uttam Chordiya 8503863080 12-01-00
171 Vaibhav Kavadiya 9116974382 jainvaibhav569@gmail.com 23-01-00 B+
172 Vikas Gokharu 7208843730 vgokharu50@gmail.com 1899-12-31
173 Yash Chordiya 9649438304 30-01-00 B+
174 Rohit Jain 8619393399 rohitdugar81@gmail.cok 06-06-91 O+