Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Rakesh Sethia 7004714183 09-05-77
2 Ravi Bhadani 7870555916 27-12-82
3 Rajneesh Begwani 9308515521 typforbesganj2019@gmail.com 10-10-84 b-
4 Alok Sethia 9472023527 rajneeshbegwani@gmail.com 01-03-83 B+
5 Ravi Chordia 9619349204 02-02-00 A+
6 Aashish Baid 9122321215 28-11-92
7 Abhishek Duggar 8294794525 30-05-78
8 Abhishek Singhi 9471036613 19-03-93
9 Ajit Kumar Baid 8100081418 03-07-97
10 Alok Choradiya 7294834514 10-01-83
11 Aman Kumar Baid 9771606049 25-05-93
12 Amit Bothra 7903819577 24-10-91
13 Amit Dassani 9470076809 27-10-87
14 Ankit Baid 8249211592 28-11-90
15 Ankur Marothi 9102424999 26-05-88
16 Ashish Golchha 7371842743 ashthagolchha@gmail.com 01-09-93 b+
17 Basant Dudhoria 8100480857 25-01-86
18 Bimal Malu 9006547797 05-01-78
19 Chandan Ranka 9102753028 01-09-96
20 Deepak Singhi 9304727418 08-02-84
21 Devedra Begwani 7250635555 03-05-79
22 Devesh Golcha 7781888122 09-02-92
23 Dharmesh Marothi 8918045251 10-03-95
24 Ganesh Daga 7717722783 09-09-97
25 Harsh Baid 7004419427 24-10-97
26 Hemant Chindaliya 9430838168 10-04-75
27 Hemant Golcha 8987240842 15-03-84
28 Himanshu Baid 9631657070 11-03-87
29 Jitendra Borar 9430517002 16-10-80
30 Kamal Dugar 9934016666 25-10-75
31 Kamlesh Baid 9304723941 07-09-85
32 Kuldeep Daga 7488189026 03-01-91
33 Kunal Khater 7277502330 29-04-86
34 Lalit Daga 9572695934 23-02-77
35 Lokesh Marothi 8377969011 25-03-93
36 Manish Kumar Parakh 9973632186 27-07-83
37 Manoj Bothra 9931580857 02-12-77
38 Mayur Dugar 9916589851 01-04-89
39 Mohit Baid 8481055811 06-10-81
40 Mudit Baid 7979809513 22-04-94
41 Mukesh Bothra 9471626878 21-10-81
42 Mukesh Rakhecha 9955864548 26-09-79
43 Narendra Rakhecha 9572867337 16-11-80
44 Naveen Daftari 9955027963 17-08-77
45 Naveen Naulakha 9999795266 14-10-95
46 Niraj Bothra 7764825798 14-04-92
47 Nishant Jain 8820938393 14-05-95
48 Nishant Sirohiya 9523787034 27-11-94
49 Pankaj Bothra 9472938830 01-01-77
50 Pankaj Nahata 6200968292 19-05-87
51 Pankaj Patawari 7004735161 06-08-75
52 Pankaj Sandaria 9852430528 10-11-74
53 Paras Sethia 9473312410 08-08-82
54 Prakash Sethia 9470062717 06-02-79
55 Pramod Bothra 8521316330 27-01-92
56 Prateek Bengani 9771291277 22-09-89
57 Pravin Sethia 9471018215 24-09-84
58 Rahul Dessani 9771216658 14-04-92
59 Rahul Godawat 8002949732 03-12-86
60 Rakesh Bothra 8210303922 10-04-91
61 Rishav Bothra 8820379472 15-08-94
62 Rishav Daga 8804015556 18-04-96
63 Rishav Golcha 8409680853 27-03-00
64 Rishav Patawari 7004634497 09-09-96
65 Rishav Sethia 7739255124 29-05-96
66 Rishav Singhi 8981632003 13-11-94
67 Roshan Bothra 8540048672 05-01-89
68 Sandeep Golchha 7992365272 23-09-85
69 Sanjay Begani 8083006606 01-06-76
70 Sanjay Sethia 9431885394 01-10-76
71 Santosh Begani 9304004600 08-08-89
72 Shailesh Jain 9931290524 www.skjain222495@gmail.com 19-03-88 O+
73 Sourabh Manhot 9199058226 26-12-84
74 Sourav Daga 9955619755 12-11-83
75 Sumit Daga 8709947303 27-11-80
76 Sumit Sethia 9472024124 08-10-84
77 Naman Jain 938515521 17-01-00
78 Kavya Jain 8709605441 16-01-06
79 Aman Behawat NULL 7070014013 01-12-08
80 Devam Daga 9473311678 07-09-05
81 Yash Bothra 9471688541 26-02-05