Member Directory

SL No Name Mobile No Email ID DOB Blood Group View
1 Nikhil Nolkha 8401004485 26-12-00
2 Amitkumar Bohara 9427673236 22-01-00 A-
3 Sunil Nolakha 9427829303 sunil29303@gmail.com 12-01-00 O+
4 Mahavir Jain 8401027000 mahavirjainsurat5555@gmail.com 29-01-00
5 Dipak Khabiya 9427581373 khushikhabya1412@gmai.com 13-01-00 B+
6 Amitkumar Nolkha 9726011425 amitnolakha09@gmail.com 04-01-00
7 Anil Dak 9426161939 19-01-00 B+
8 Arvind Badola 9376040050 16-01-00
9 Ashish Lodha 9987411633 ashishshah1430@gmail.com 24-01-00 B+
10 Ashok Kumath 9558653699 ashokshahkadodra7878@gmail.com 04-01-00
11 Chirag Lolakha 7878262424 07-01-00 B+
12 Dinesh Gandhi 9898571570 05-01-00
13 Dinesh Sancheti 8238868200 25-01-00
14 Kirankumar Dangi 9825244980 26-01-00
15 Dineshkumar Shah 9898986580 dineshjain74687@gmail.com 09-01-00
16 Goutam Nolakha 9106619098 02-01-00
17 Gyanchand Shah 9173465200 19-01-00 O+
18 Hiralal Dangi 8000006643 14-01-00
19 Jenish Mehar 9429419335 shshjenish56@gmail.com 19-01-00
20 Jenishkumar Bafna 9723324031 jenishjain72@gmail.com 23-01-00
21 Kamlesh Birani 9898373373 15-01-00 B-
22 Kamlesh Khabiya 9428056941 09-01-00
23 Yash Nolkha 9825085676 kamlesh85606@gmail.com 04-10-04
24 Ketankumar Bafna 9726568495 ketanshah1991@gmail.com 15-01-00
25 Ketankumar Shah 9723030903 ketanshah19801212@gmail.com 11-01-00
26 Lavish Nolakha 7878736376 lavishshah121@gmail.com 09-01-00 O+
27 Manish Dhakad 9173227774 15-01-00
28 Manishkumar Maru 9825556251 18-01-00
29 Manishkumar Shah 7778005444 23-01-00 B+
30 Manojkumar Kavadia 9426862016 manojgangour143@gmal/com 12-01-00
31 Mukesh Badola 9413843112 08-01-00
32 Mukesh Chouradiya 9033719520 mukeshjain1673@gmail.com 28-01-00
33 Mukesh Nolakha 9016210986 mukesh10986@gmail.com 17-01-00
34 Nilkamal Maru 9913741838 1899-12-30
35 Nimeshkumar Nolakha 9227160221 nimesh.60221@gmail.com 03-01-00
36 Pankajkumar Bafna 9537784333 pankajshah111111111111@gmail.com 20-01-00
37 Pawan Dhupya 7600781561 07-01-00
38 Piyush Dhupya 8320604487 12-01-00
39 Prince Chavat 7567962544 princeshah718@gmail.com 14-01-00
40 Prince Dangi 8401617130 princejain50@gmail.com 03-01-00
41 Punamchan Bhalawat 8401155116 punamchand101@gmail.com 09-01-00 O+
42 Rahul Sethiya 9033755821 rahulkadodra@gmail.com 22-01-00 B+
43 Rahulkumar Nolkha 9726961840 rahulkumar_12342@gmail.com 18-11-92
44 Rakesh Babel 9427179443 rshah0843@gmail.com 03-01-00
45 Rakeshkumar Lodha 9979353637 rps4188@yahoo.com 1899-12-31 B+
46 Sanjay Badola 9905326999 26-01-00
47 Shubham Nolakha 9974125554 01-01-00
48 Sumit Nolakha 9033570978 25-01-00
49 Sunil Dak 9825266626 1899-12-30
50 Sunil Gandhi 9610005738 suniljain551990@gmail.com 04-01-00
51 Tejaskumar Mehar 9375854999 tejasshah90@gmail.com 1899-12-31 B+
52 Vijay Nolakha 9725752500 vijaynolakha97@gmail.com 24-01-00 B+
53 Vikeshkumar Shah 9408511113 shahviky99@gmail.com 27-01-00 B+
54 Vinaykumar Jain 7202943868 29-01-00
55 Vinod Kothari 9427130631 05-01-00
56 Viral Nolakha 9978222249 19-01-00
57 RAKESHKUMAR SHAH(DAK) 9173737371 rk.anand23@gmail.com 23-01-78 b+
58 Sanyam Chordia 7043664740 23-01-00
59 Arham Nolkha 7878719161 17-09-00
60 Darshan Nolkha 9157510123 10-09-03
61 Bhavik Babel 9725540443 11-01-00
62 Bipin Shah 9725171063 bipinshah00@gmail.com